Definíció:
A Rroma Dub elektronikus zenei workshop különleges lehetőséget nyújt fiataloknak zenei identitásuk kifejezésére mind népzenei hagyományaikra, mind pedig a kortárs popzenére támaszkodva. Nem kisebb célt tűzött maga elé a projekt, mint a hagyományos zenei örökség és a kortárs, a Music Television és a rádióállomások által sugárzott zene közötti szakadék áthidalását. E két zenei irányvonal keveredése a fiatalok teljes egyéni és csoport- identitását kifejező segítséggé válhat, melyet saját szövegeikkel, zenéikkel és táncukkal töltenek meg.

A kezdet:
A Rroma Dub projekt ötlete az Artec szervezte 'Live Arts On-Line' találkozón fogant meg Mészöly Suzanne fejében, aki itt találkozott Bobby Demers-szel és Steve Savalé-val, akik ez idő tájt már sikerrel tartottak hasonló tréningeket Londonban a Community Music központban. A Soros Alapítvány roma kapcsolatokért felelős munkatársa ezidőtájt Arató Ferenc volt, ő biztosította az élő kapcsolatot a helyi fiatalokhoz, hiszen a projekt későbbi résztvevői közül néhányat személyesen is ismert, tanított.

Az első:
Az első tréningre 1996. december 6-tól 16-ig került sor.

Bobby Demers és Steve Savale megismertette a csoportok tagjaival - egy csoport pécsi és egy csoport idősebb pesti fiatal vett részt a képzésben - a digitális hangtechnika kezelésének alapjait (MIDI, billentyűs hangszerek és digitális hangmintavevő), s ők biztosították a 'know-how'-t a projekthez, tehát javarészt ők valósították meg a projekt résztvevőinek ötleteit, így hagyva nekik több időt és lehetőséget a kreativitásra.

Az első tréningen készült munkákat 1996. december 15-én mutatták be a C3-ban.

Trénerek:
Bobby Demers (zenész, Community Music, London)
Steve Savale (zenész, Asian Dub Foundation, London)
Mike Stubbs (Hull Time Based Arts, Hull)
Derek Richards (zenész, költő, Artec, London)
Péter Mátrai (tréner, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest)
Suzanne Mészöly (koordinátor, C3, Budapest)

A résztvevők: Balogh Rudolf, Bogdán Erzsébet, Illés Ferenc, Mohemed Fatima, Nyerges Mária, Orsós Gyula, Orsós Zoltán, Ponczók Béla Rigó János, Szabó Attila, Szilvási István -- roma fiatalok Pécsről és Budapestről.

Az első tréning létrejöttében a British Council, a Soros Alapítvány Roma Képzési Programja, a Magyar Iparművészeti Főiskola és a Tölgyfa Galéria segített.

A második:
A második tréningre 1997. április 11-én és 12-én került sor, részben az akkor már félkész C3 hangstúdióban.

Az második tréningen készült munkákat 1997. április 12-én mutatták be az Almássy Téri Művelődési Házban - igen nagy sikerrel.

C3 tréningek:
A Community Music és az Asian Dub Foundation trénereivel folytatott első két tréning 'Rroma Dub' elnevezése után a C3 saját stúdiójában tartott tréningeket 'Rroma DubB'-nak neveztük.

Bobby Demers és Steve Savale instruktorok tapasztalatai alapján, illetve a hasonló technikai, valamint csoportkörülmények alapján a londoni Community Music MATT (Music and Technology Training Course) programja alapján építettük fel módszerünket.

A MATT alapvető egységei a következőek:
1., Zenei ismeretek (alapvető zenei képzés, improvizáció, komponálás, alapvető billentyűs ismeretek, zeneelmélet, előadói technikák - élőben és MIDI segítséggel) Ezen egység része egy fellépési alkalom a Community Music saját koncertjein.
2., MIDI technikák (programozás, digitális hangmintavétel, keverés, sequencer használat)
3 - Zenész alapismeretek/Zeneipari ismeretek (írott és szóbeli kommunikáció, dalszövegírás, a zeneipar felépítése, ill. gyakorlati munka a zeneiparban.)

Figyelembe véve a résztvevők népzenei hátterét javarészt a MATT második és harmadik lépcsőjére koncentráltunk. Le kell szögeznünk azonban azt, hogy nem volt célunk professzionális, stúdióminőségű végtermék gyártása, inkább a fent említett technikák alapvető ismeretanyagának elsajátítását és legfőkképen a kísérletezést tartottuk fontosnak, a klasszikus populáris dalírást a népi hagyományokkal szembe állítva.

A RromaDubB tréningek első sorozatában (áprilistól mostanáig) a pesti fiatalokkal dolgoztunk - sajnos a pécsiekkel megszakadt kapcsolatunk, s mindeddig nem sikerült ezt feléleszteni. Megismerkedtek a Ze_Kitchin-nel, ahol a stúdiómunkálatok folytak, megtanulták a MIDI, a General MIDI, a szintetizátorok, a billentyűs hangszerek, a digitális hangmintavevők, effektprocesszorok és keverőpultok működésének és kezelésének alapjait. E folyamat közben készült el néhány hagyományos népzenei daluknak kísérő zenéje, illetve hangszereltek át néhányat digitális hangszerekre.

A nyár folyamán mind a tréner, mind a résztvevők egyéb elfoglaltságai miatt - egyetemi vizsgák, költözés, stb. - a tréning szünetelt.

A most következő második fázis a zeneipar olyan fontosabb témájára szeretne rávilágítani, mely egy gyakorló cigány népzenekart érinthet. Kulcsszavaink: cut'n'paste zene, remixelés, együttműködés más stílusok zenészeivel (tervezett és jelen pillanatban szervezés alatt álló közreműködők: Gábor Andor jazzdobos és ütős, Horváth Oszkár jazz zongorista, Gangxta Zolee, rapper, pop előadó, ő a résztvevők lakóhelye,a VIII. kerület szubkultúrája miatt merült fel), 'műküdő' zenekészítési módszerek megismerése (közreműködő producer Pierrot, hangmérnök Kuty Sándor).

Tréner/koordinátorok a következők voltak:
Dániel Molnár (tréner, JATE, Szeged)
Sándor Szabó (stúdió koordinátor, Ze_Kitchin @ C3, Budapest)
Mészöly Suzanne (koordinátor, C3, Budapest)

A jövő:
A Rroma DubB projekt szeretne a Migrations projekt része, állomása lenni, melyet 1997 novemberére terveztek Budapest, Glasgow, London és Hull részvételével.
' DEFINITION:
Rroma Dub is an electronic musical workshop giving an exclusive possibility for these yougsters to express their musical identity based on their traditional folk music mixing with contemporary pop music. The aim is not less than to bridge the gap between traditional musical heritage and contemporary youth, MTV and popular radio. The merge of these two musical directions should help the youngsters to a full expression of their individual and group identity with their own words, msuic and dance.

BIRTH:
The idea of Rroma Dub has born at 'Live arts On-Line' organised by Artec, where Suzanne Mészöly met Bobby Demers and Steve Savale who has been running such workshops with success at Community Music, London those times. Ferenc Arató who has been responsible for Rroma affairs at Soros Foundation was the contact to local youth, as he was teaching some of the latter participating members of project.

FIRST:
First session has been held from December 6th to December 16th 1996.

Bobby Demers and Steve Savale started to involve the project members in the use of digital sound technique (MIDI, keyboards and samplers), provided a nice overview of these new upfront desktop applications and they had been the 'know-how' people of these sessions. This meant that they were mostly the realizers of the ideas of the Roma kids and teens so they (the Roma participants) had much time and possibility to creatively express themselves.

The first session works were presented at a party in C3 on December 15th 1996.

Trainers:
Bobby Demers (musician, Community Music, London)
Steve Savale (musician, Asian Dub Foundation, London)
Mike Stubbs (Hull Time Based Arts, Hull)
Derek Richards (musician, lyric, Artec, London)
Péter Mátrai (trainer, Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest)
Suzanne Mészöly (coordinator, C3, Budapest)

The participants were Balogh Rudolf, Bogdán Erzsébet, Illés Ferenc, Mohemed Fatima, Nyerges Mária, Orsós Gyula, Orsós Zoltán, Ponczók Béla Rigó János, Szabó Attila, Szilvási István -- Roma kids from Pécs and Roma teens from Budapest.

Sponsored by British Council, Soros Foundation Roma Education Programme, Magyar Iparművészeti Főiskola, Tölgyfa Galéria

SECOND:
The second session has been held on April 11st and April 12nd 1997.

The second session works were presented at a party in Almássy Téri Művelődési Ház on April 12th 1997

C3 ONLY:
As the first session with Community Music and Asian Dub Foundation trainers were called 'Rroma Dub', we have decided to use 'Rroma DubB' label to the only C3 hosted sessions.

Based on the experiences of instructors Bobby Demers and Steve Savale and the similar technical circumstances plus the similar project group we thought that MATT (Music and Technology Training Course) at Community Music Centre would be a solid base for our training programme.

The core units of MATT are:
1 - Music Skills (basic music education, improvisation, composition, basic keyboard training, music theory, performance -- live, using MIDI) This programme includes show-case performance at Community Music House.
2 - MIDI Technology (programming, sampling, mixing, sequencing)
3 - Core Skills for Musicians/Music Industry Awareness (written and verbal communication, lyrics, music industry inside, how does it work?, work in music industry for demonstrational purposes)

Considering their native musical background Rroma DubB mainly focused step 2 and 3 in MATT programme. We should state that beyond this concept the aim of the project was not to produce high-tech studio quality music, but to teach the basic principles of the above mentioned techniques and experiment with classic pop songwriting ways opposed to folk tradition.

During the first series of Rroma DubB lectures (from April till nowadays) we worked with teens from Pest -- due to a lost link to Pécs we still have no contact with them. They had learned Ze_Kitchin, the studio where they have worked, then have come learning MIDI, General MIDI, synthesizers, keyboards, samplers, effects, mixing console basics. During this process we constructed some backing tracks and songs for they traditional folk music.

During the summer both trainer and students were unavailable for the workshops -- simple causes: university examinations, moving, relocating.

Second phase comes up next that would point out mostly music industry questions those should be interesting to a practising Gipsy folk band. Keywords are cut'n'paste music, remixing works, collaborations with other musicians from other music styles (planned and under construction links to this part are Andor Gábor, jazz drummer and percussion player, Oszkár Horváth, jazz pianist, Gangxta Zolee, rapper, pop performer) and get to know 'working' composition methods (collaborator producer Pierrot, sound engineer Sándor Kuty).

Trainer/coordinators were:
Dániel Molnár (trainer, JATE, Szeged)
Sándor Szabó (studio coordinator, Ze_Kitchin @ C3, Budapest)
Suzanne Mészöly (coordinator, C3, Budapest)

FUTURE:
The Rroma Dub project would like to be a part, a station of Migrations project, that was planned to take place in Budapest, Glasgow, London and Hull in November 1997.


Rroma DubB Technical Equipment:
Steinberg Cubase Audio XT for Windows, Steinberg Recycle, Sonic Foundry Sound Forge 4.0, Circle Elements, Fatehén Sample CD, Turtlebeach Tahiti Soundcard, Yamaha CBX-K1XG Keyboard and General MIDI synthesizer, Yamaha SU 10 Sampler Unit, Yamaha RY 8 Rhythm Machine, Midi TimePiece Interface, Roland SE-70 Super Effects Processor, Alesis Nanoverb, Novation BassStation, Pentium 133 MHz, 32 Mb RAM, 2 Gb HDD, 17" SVGA monitor, 8*CD ROM drive, cables

ParaRadio Technical Equipment (partly used):
Spirit Folio SI RW-5068 Mixing Console, Technics RS-BX601 Tape Deck, Sony CDP-561 CD Player, Tascam DA-20 DAT Recorder, Sony MZ-R3 Portable MiniDisc Recorder, Behringer MDX2100 Compressor/Limiter, AKG D230 Microphone, MAT-01 Preamplifier, Shure SM7 Microphone, Sennheiser MD-421 Microphone, AKG AG-K141M Headphone, Fostex FX-6301BX Active Boxes, Gravis Plug and Play, card, Software Audio Workhop Plus, Pentium 133 MHz, 64 Mb RAM, 2 Gb HDD, 15" SVGA monitor, rack, cables