Szolgáltatásaink Szakembereknek-   Pedagógiai alapozó tanfolyam (40 órás): egyhetes elmélet, egyéni beosztású utólagos egyhetes gyakorlattal (esetleg 5x1 nap). Általában évente kétszer kerül megrendezésre. (pedagógiai továbbképzésre akkreditált tanfolyam)

-   Alaptanfolyam (200 órás): három hét elmélet, két hét gyakorlat, igény szerint megszervezve, CEECA keretében külföldi résztvevőknek is. (Pedagógiai továbbképzésre akkreditált tanfolyam)

-   Konzultáció egy adott gyermekkel kapcsolatban egészségügyi, szociális intézménynek, orvosnak, pszichológusnak, egyéb szakembernek.

-   Tanácsadás egy adott gyermekre (ambulancián diagnosztizált gyermeket fejlesztő-oktató pedagógusnak, beleértve a csoportjainkban való hospitálás lehetőségét is).

-   A gyermek fejlődésének követése, szintfelmérés, fejlesztési tervhez javaslat készítése.


Szolgáltatásaink oktató intézményeknek (felsőoktatás), szakembercsoportoknak:-   Tanácsadás speciális csoportot vezető szakembernek (beleértve a csoportjainkban való hospitálás lehetőségét is, esetleges csoportos tematikus konzultációkat) idő: másfél-két óra, szakember: gyógypedagógus, esettől függően pszichológus.

-   Csoportindítás, majd szupervízió (a csoport helyszínén, igény és megállapodás szerinti tartalommal), idő: tartalomtól függő (2 nap – 2 hét) – kísérleti szakaszban.

-   Előadás (a megrendelő helyszínén, megállapodás szerinti tematikával) idő: megállapodás szerint, szakember: 1-3 fő: orvos, pszichológus, gyógypedagógus.


Oktató intézmények diákcsoportjai részére:

-   Intézmény-látogatás

-   Hospítálás

-   Tájékoztató előadás

-   Szerződés alapján tanfolyam tartása


Letölthető segédanyagok:

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tantervi és módszertani útmutató autista tanulókat oktató-nevelő többségi iskolák számára

Óvodai program pervazív fejlődési zavarban szenvedő gyermekeket nevelő óvodák számára