Tanfolyami tájékoztató Pervazív Fejlődési Zavarok/Autizmus témakörében
Egyéni képzések, egyedi szervezések
TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ

Pervazív Fejlődési Zavarok/Autizmus témakörében

1999/2000. tanévAz alábbi tanfolyamot az autista/autisztikus gyermek-populáció ellátásában résztvevő, vagy arra készülő, elsősorban pedagógiai diplomával rendelkező kollégáknak tervezzük, akik hasonló speciális alapképzésben még nem részesültek. A tanfolyam elméleti képzést tartalmaz.

Részletes program:

A tanfolyam teljes címe: Az autista/autisztikus (pervazív fejlődési zavarokban szenvedő) gyermekek speciális pedagógiájának elméleti alapjai

A tanfolyam időtartama: 5 nap, naponta 9 - 16 -ig vizsga (1 nap)

Az 1999/2000-es tanévben két tanfolyam indul: 1999. október 18-22. 2000. május 8-12.

A tanfolyam díja: 30 000.- Ft/fő a kötelező irodalmat tartalmazó tankönyvek ára: 6 200.- Ft (megvásárolni nem kötelező)
további ajánlott irodalom: 3 500.- Ft
vizsgadíj: 2 500 Ft/fő
ebéd befizetés lehetséges az éppen érvényes díjszabás szerint (Junior)

A tanfolyam helye: Autizmus Kutatócsoport Centruma
Budapest, VIII. Delej u. 24-26.

Célzott terület: gyógypedagógiai és egyéb pedagógiai végzettségű szakemberek (egyéni elbírálás alapján pedagógiai asszisztensek).

Eredményesség felmérése: A tanfolyam hallgatói két előadás között önálló tananyag-feldolgozási feladatot vagy feladatokat kapnak. A tanfolyam végén házi dolgozatot adnak be, amellyel vizsgára jelentkezhetnek. A vizsga írásban és szóban történik.
A tanfolyam tervezett tematikája:


Hétfő:

Bevezetés: a speciális ellátás helyzete és az ellátási szükséglet. Jogi és szervezeti kérdések
Az autizmus és a pervazív fejlődési zavarok elméleti háttere
Felismerés, tünetek, klinikai sajátosságokKedd:

Az autizmus pszichológiai vonatkozásai, elméleti háttér
Pszichológiai vizsgálatok: formális mérés
informális mérés
Az autista-autisztikus gyermekek kezelése: terápiás megközelítések, kognitív viselkedésterápia, fejlesztés, tanításSzerda:

Az autisztikus-autista gyermekek pedagógiai ellátásának célja és feladatai: fejlesztési területek, pedagógiai mérés, tervezés
A szociális-kommunikációs fejlesztés gyakorlataCsütörtök:

Protetikus környezet, speciális eszközök alkalmazásának elmélete és gyakorlata
A tanítás szervezésePéntek:

Kognitív- és viselkedésterápia gyakorlati alkalmazásának kérdései:
A viselkedés - megfigyelése
- mérése
- értékelése
Stratégia kialakítása, alkalmazás a gyakorlatban
Videó-demonstráció, kiscsoportos gyakorlatok, hospitálások.

Egyéni képzések, egyedi szervezések


Orvosok, pszichológusok, gyógypedagógusok, egészségügyi dolgozók-szociális munkások, egyetemi hallgatók részére egyéni kezdeményezés alapján hospitálási lehetőséget, gyakorlathoz helyszínt, szakdolgozatíráshoz támogatást, konzulensi segítséget biztosítunk.

Kérésével, kérdéseivel keresse Kutatócsoportunkat

Autizmus Kutatócsoport
1089 Budapest, Delej u.24-26.
Tel/Fax: 314-2859; 210-4363
E-mail: aaakcs@beco.hu