Kísérleti Általános Iskola


Fenntartója: Autizmus Alapítvány
Beiskolázási körzete: Budapest és vonzáskörzete
Címe: Budapest, 1089 Delej utca 24.-26.

A Kísérleti Általános Iskola működésének célja, feladatai:

    A Kísérleti Iskola 1991-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy az autista tanulók speciális szükségleteinek megfelelő módszereket és tananyagot fejlesszen ki. Munkáját az Autizmus Kutatócsoport többi egységével szoros együttműködésben végzi az Oktatási Minisztérium támogatásával.
    Pedagógiai programja és helyi tanterve az elmúlt években zajlott kísérlet tapasztalatai, a NAT és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei alapján készült, alapvizsgára nem készít fel.
    A tantervben kiemelt szerepet kapnak a következő fejlesztési célok: A szociális-kommunikációs és kognitív készségek fejlesztése, valamint az egyéni képességek, fejlettség mellett elérhető legnagyobb önállóság elérése, a munkára való felkészítés. A tanterv alapján minden tanuló számára egyéni fejlesztési terv készül. Készítésekor a gyermek életkora mellett figyelembe kell venni autizmusa súlyosságát, mentális korát, képességprofilját, és a reális jövőbeli lehetőségeket.

Az iskola legfontosabb feladatai a következők:

A Közoktatási törvényben meghatározott tanköteles korú, speciális képzést nyújtó intézményben elhelyezhető tanulók autizmus-specifikus nevelése-oktatása, habilitációja és rehabilitációja.
Speciális módszertan átvétele külföldi tapasztalatok alapján, a módszerek továbbfejlesztése és hazai viszonyokra adaptálása, speciális tananyag és eszközrendszer kidolgozása.
Modell-szerep hasonló gyermekek ellátására szerveződő intézmények számára, szakemberképzés és továbbképzés.
Tudományos és kísérleti munka a Kutatócsoport többi egységével kooperációban.
Krízisintervenció, családgondozás, eseti gondozó-ellátó munka, szülőképzés, tanácsadás, szünidei ügyelet.


Az Iskola működése, szolgáltatásai:

    Az iskola 7.30-tól 16.30-ig fogadja a tanulókat, iskolaotthon jelleggel, a speciális fejlesztés egész nap folyik. Jelenleg négy összevont csoportban 22 tanulót lát el. A gyermekek felvétele az Autizmus Kutatócsoport Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciáján végzett diagnosztikus vizsgálat és az illetékes Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján történik.
    A tanulócsoportok 5-8 fősek, egy időben minimálisan két, az autizmus területén képzett felnőtt van jelen. A foglalkozások egyéni illetve kiscsoportos formában zajlanak. A fejlesztés-oktatás a tanterv két változatának megfelelően "A" és "B" tagozaton folyik, tíz évfolyamon. Az "A" tagozaton a nyelvet használó, az ismeretelsajátításban gyorsabban haladó, a "B" tagozaton a lassan fejlődő, társuló fogyatékossággal küzdő gyermekek tanulnak.
    A gyermekek számára az iskola uszodai foglalkozásokat, szabadidős programokat, szünidei ügyeletet, az igényekhez és a lehetőségekhez alkalmazkodva táborozást szervez. A családok igénybe vehetik az Autizmus Kutatócsoport gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájának szolgáltatásait. Az itt dolgozó szakemberek esetenként segítséget nyújtanak orvosi szakrendelés igénybevételéhez.