Szolgáltatásaink Családoknak

•  Járóbeteg ellátás, gondozás:

-  Diagnosztikus, felmérő és követő vizsgálatok,
-  Egyéni tanácsadás beleértve a dg. megbeszélését és az egyéni fejlesztési tanácsokat, a csoportjainkban való hospitálás lehetőségét,
-  A gyermek fejlődésének követése, szintfelmérés, fejlesztési tervhez javaslat készítése,
-  Beiskolázás, intézményi elhelyezés (a szülőkkel való egyeztetést követően helyi sajátosságoktól függően megfelelő fogadó intézmény megkeresése, ügyintézés) kooperációban az illetékes gyógypedagógiai szakértői bizottsággal (TKVSZRB).


•  Szülőtanfolyam (intenzívebb elméleti és gyakorlati képzés) idő: 4-5 nap, pl. heti 1 alkalom,

•  Ambuláns csoport (intenzív fejlesztés a szülő jelenlétében, szülőképzéssel) idő: kb 20 nap, napi 4-5 óra, (igény függő)

•  Szakirodalom, videofilmek, hospitálási lehetőség

•  Serdülő Klub: Az Autizmus Alapítvány Serdülő Klubja 11 éve folyamatosan működik. Heti egy alkalommal, két órás foglalkozáson vesznek részt a klubtagok. A foglalkozásokat az Autizmus Alapítvány néhány dolgozója vezeti.
A klubfoglalkozásokat 17 – 53 év közötti fiatalok és felnőttek látogatják. A legnagyobb létszámban a 17-25 év közötti korosztályhoz tartozók jönnek el egy-egy alkalommal, 3-4-en a 30-as éveik elején járnak, de van egy 46 és egy 53 éves klubtagunk is. Alkalmanként 15-20 klubtagunk látogat el a foglalkozásra. Néhányuk a Serdülő Ház tagja, a többségük számára azonban ez az egyetlen speciális ellátás.
A foglalkozás két órás időtartama alatt a fiatalok háztartási munkákat végeznek (vásárlás, uzsonnakészítés, terítés, mosogatás), önkiszolgálással kapcsolatos ismereteiket bővítik (étkezés), speciális, szociális-kommunikációs fejlesztő foglalkozáson vesznek részt képességeik szerint meghatározott két csoportban (babzsák, beszélgetés), és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit tanulják (társasjátékok, rejtvényfejtés, közös tánc).
A klubtagjaink jelentős hányada nem tud önállóan közlekedni, így többnyire a szüleikkel érkeznek. A szülők szívesen beszélik meg egymással a felmerülő problémáikat. Beszélgetésük egy része (alkalmanként egy óra) szakemberek (pszichológus és gyógypedagógus) által irányított.
A klubtagok és a szüleik egyaránt nagyon kedvelik ezeket a foglalkozásokat.