Tájékoztató az Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájának működéséről
Szempontok a pedagógiai vélemény összeállításához
Vizsgálatra jelentkezés módja

Tájékoztató az Autizmus Kutatócsoport Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciájának működéséről
Ambulanciánk alapfeladata a jelentkező szülők gyermekeinek autizmus és társuló állapotok, illetve más kommunikációs zavarok irányában történő kivizsgálása, továbbá a diagnózis felállítását követően a gyermekek gondozása, segítségnyújtás ellátásuk megszervezésében a szülők igényei és a lehetőségek szerint.


A vizsgálat a családok számára ingyenes, a költségeket részben társadalombiztosítási alapon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fedezi, részben az Autizmus Alapítvány.


Az ambulancia a vizsgálatot a gyermek szüleinek, vagy gondviselőjének írásos kérelmére végzi el. A vizsgálatkérő levél tartalmazza a gyermek személyi adatait (név, születési idő, lakcím, telefonszám), és annak kifejtését, hogy miért kérik a vizsgálatot (ki tanácsolta, hogy forduljanak hozzánk, mik a legjelentősebb problémák a gyermekkel, stb.). A levelet az ambulancia címére kell elküldeni. (1089 Budapest, Delej u. 21.; tel.: 33-41-123).

A kérelem beérkezését követően diagnosztikus kérdőívet küldünk a családnak, melyet kitöltés után kérünk visszajuttatni ambulanciánkra postán, vagy személyesen. A kérdőívhez kérjük mellékelni a gyermek előző vizsgálatainak eredményét, a gyermekkel foglalkozó pedagógus véleményét (pedagógiai szempontrendszer ld. alább), és amennyiben lehetséges a gyermekről szóló videofelvételeket. A kérdőív feldolgozását követően a gyermek várólistára kerül, és levélben tájékoztatjuk a családot, hogy melyik hónapra jegyeztük elő. A vizsgálat tervezett időpontja előtt kb. két héttel értesítést küldünk arról, hogy pontosan mikor várjuk őket.

A vizsgálat átlagosan 2-3 órát vesz igénybe. Az ambulanciára érkezéskor egy külön várószobában fél-egy órás időszakot biztosítunk a családnak arra, hogy kicsit megpihenjenek az utazást követően, - ez alatt az idő alatt a vizsgáló szakember-csoport feldolgozza a gyermekről esetleg újonnan érkezett véleményeket, vizsgálati eredményeket, egyéb anyagokat. Ekkor kerül sor az adatok felvételére is.

A gyermek vizsgálatát egy speciálisan kialakított helyiségben végezzük, amely leginkább egy gyerekszobához hasonlatos, kisasztallal, játékpolccal. A vizsgálaton általában a szülők is jelen vannak, míg gyermeküket gyógypedagógus vagy pszichológus vizsgálja, addig a szakember-csoportot vezető gyermekpszichiáterrel vagy pszichológussal beszélgetnek. Ritkábban előfordul, hogy a gyermek jobban foglalkoztatható a szülők távollétében, ilyenkor a feltáró beszélgetést az orvos vagy a pszichológus egy másik szobában folytatja.

A gyermek vizsgálata játékos feladatokból, beszélgetésből áll, amelyet minden esetben videora rögzítünk. A felvételeket a diagnózis felállításakor, pontosításakor elemezzük, illetve segítséget nyújtanak a vizsgált gyermekek fejlődésének követésében. Az említetteken kívül - amennyiben a család ehhez írásban hozzájárul - a videodokumentációt a kutatócsoport tudományos, kutatási és oktatási feladataihoz is felhasználjuk.

A vizsgálatot követően a szakemberek összegzik tapasztalataikat, megtervezik a további feladatokat, ezt az időt a család a várószobában, vagy az udvaron töltheti (kb. 30 perc). Ezt rövid megbeszélés követi a szülőkkel, amikor a szakemberek összefoglalják addig kialakult véleményüket. Amennyiben erre igény van, a diagnózis részletes megbeszélésére, a szülőkben felvetődő kérdések megválaszolására, tanácsadásra egy közeli időpontban állapodunk meg. Sok esetben egyetlen vizsgálat nem elegendő ahhoz, hogy biztos diagnózist állítsunk fel. Ekkor a vizsgálat folytatására jelölünk ki időpontot.

Minden diagnosztikus vizsgálatot követően írásos véleményt adunk ki, amelyet a szülők, illetve gondviselők kapnak kézhez. Ebben összegezzük vizsgálataink tapasztalatait, kifejtjük véleményünket, továbbá javaslatot teszünk a gyermek fejlesztésével kapcsolatban.

Autizmus diagnózis megállapítása esetén ambulanciánk gondozásába vesszük a gyermeket. Az autista gyermek családjának járó szociális juttatásokról szóló iratokat (emelt összegű családi pótlék, meghosszabbított Gyes, stb) kiállítjuk. Ezeket az igazolásokat évente, kontrollvizsgálatainkhoz kapcsolódva hosszabbítjuk meg. Azoknál a családoknál, akiknek nem ambulanciánk állítja ki ezeket a papírokat, egyéni megbeszélés alapján történnek a kontrollvizsgálatok. A szokásos ellenőrző vizsgálatokon kívül, tanácsadásra, beiskolázási, elhelyezési probléma megbeszélésére, stb a szülők kérhetnek időpontot levélben vagy telefonon. Ha a gyermekkel foglalkozó szakemberek igénylik, lehetőséget biztosítunk a gyermek pedagógusával való hasonló konzultációkra, fejlesztési terv megbeszélésére is.

Ha a gyermek vizsgálata során kizárható az autizmus, illetve egyéb pervazív fejlődési zavar, akkor véleményünkben javaslatot teszünk arra, milyen irányban kell a vizsgálatokat folytatni, illetve, hogy milyen kezelésre van szükség.

Ambulanciánkon hasonló keretek között serdülőket és felnőtteket is fogadunk vizsgálatra, tanácsadásra, kezelésre, fejlesztésre, gondozásra.


Vissza az elejére
Szempontok a pedagógiai vélemény összeállításához


Mi az összbenyomása a gyermekről? Mit tart a legfontosabbnak vele kapcsolatban? Gondolta-e valaki a pedagógusok, vagy az osztálytársak közül, hogy probléma van a gyermekkel? Miért?

TÁRSAS VISELKEDÉS
Mióta jár a gyermek a csoportba? Hogyan, mennyi idő alatt fogadta el a csoport szokásait, szabályait - csoporttársaihoz viszonyítva? Elfogadták-e t csoporttársai? Milyen a társaival, pedagógusaival, idegenekkel való kapcsolata? Hogyan, milyen témáról kezdeményez beszélgetést? Hogyan reagál arra, ha hozzá közeledik valaki (idegen - ismerős) ? A csoportban van-e barátja (hány? mi köti őket össze?)? Részt vesz-e - esetleg kezdeményez-e csoportos játékban - miben? Érti-e, helyesen alkalmazza-e a játék szabályait? Kötetlen helyzetben mivel foglalkozik legszívesebben? Igényeit, kívánságait milyen formában jelzi? Milyen problémák, furcsaságok fordulnak elő magatartásában?

BESZÉD, BESZÉDÉRTÉS, IRÁNYÍTHATÓSÁG
Beszédében elfordul-e halandzsa, ismételgetés, személyes névmás-, személyragcsere vagy egyéb furcsaság? Történeteket olvasmányokat érti-e, lényegüket képes-e önállóan kiemelni? Feladathelyzetet elfogadja-e, milyen körülmények között? A közös tevékenységekben frontális instrukciókkal irányítható-e?

ÉRTELMI KÉPESSÉGEK, ÉRDEKLDÉS
Érdekli-e őt valamelyik foglalkozás, téma jobban, mint a többi? Ezekben jobban szerepel? Van-e olyan foglalkozás amelyiken feltűnően jól, vagy rosszul teljesít? Ha igen, ez mivel magyarázható? Milyen területen, formában jellemző leginkább önálló játéktevékenység? Összességében milyennek értékeli a gyermek értelmi képességeit?

JUTALMAZHATÓSÁG
Mivel jutalmazható, büntethető leginkább (szociális, tárgyi, egyéb)?

ÉRZELMI REAKCIÓK
Mi okoz a gyermeknek örömet, bánatot? Mennyire jól érti, illetve alkalmazza a mimikát és a gesztusokat - jól felismerhető-e a gyermek aktuális hangulata? Vannak-e indokolatlannak tűnő érzelmi megnyilvánulásai, megalapozatlan félelmei? Hogyan lehet megnyugtatni?

TÁJÉKOZÓDÁS
Tájékozódik-e korának megfelelő szinten térben és időben?
Hogyan fogadja a változásokat (személyek, tárgyak, napirend,stb)?

ÉSZLELÉS
Tapasztalt-e szélsséges reakciókat egyes hallási, vizuális, tapintási, ízlelési,szaglásos ingerekre?

MOZGÁS
Milyen színvonalú nagymozgása, finommozgása? Vannak-e furcsaságok mozgásában?

ÖNKISZOLGÁLÁS
Étkezés, öltözködés (pl. időjárásnak megfelel-e), WC-használat, stb.


Vissza az elejére

VIZSGÁLATRA JELENTKEZÉS MÓDJA


•    A gyermek vizsgálatát a szülő vagy gondviselő kérheti levélben.
 A levél tarlamazza
- a gyermek személyi adatait
(név, születési idő, lakcím, telefon)
- tájékoztatást a jelentősebb problémákról, 
amiért a vizsgálatot kérik.

 Cím:  Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulancia
	   1089 Budapest,
	    Delej u.21.
	    Tel.: 33-41-123

• Kérelmük beérkezése alapján diagnosztikus kérdőívet postázunk,
 melyet kitöltve kérünk vissza.
 Kérjük csatolni a gyermek előző vizsgálati eredményeit,
 a vele foglalkozó pedagógus véleményét,
 esetleges video felvételeket.

• A visszaérkezett kérdőív feldolgozása után a gyermek várólistára kerül,
 tájékoztatjuk a családot az előjegyzés hónapjáról.
 A vizsgálat ideje előtt kb. 2 héttel értesítést küldünk a pontos időpontról.


Vissza az elejére