Az autizmus szenvedés, ellentmondás, káprázat és mítosz, ugyanakkor természeti tény és komoly tudományos probléma. Az érintett családok egy sereg elkötelezett szakember figyelmének középpontjában áll, a köztudatba azonban csak az "Esőember" alakján át került be. Ez az első magyarul megjelenő szakkönyv ebben a speciális témakörben, amely a világon is elsőként ad kielégítő pszichológiai elemzést arról, mi játszódhat le az autista elméjében. A szerző szerint az autisták alapvető problémája, hogy képtelenek információtöredékekből összefüggő egészet alkotni, valamint saját gondolataikat, hiedelmeiket és érzéseiket értelmezni... Könyve a laikus olvasó számára is érdekfeszítő, ugyanakkor rendkívüli, eredeti alkotás.

Uta Frith a londoni MRC Kognitív Fejlődési Munkacsoportjának kutatója, és a londoni University College tiszteletbeli munkatársa.

"E könyv legsajátságosabb értéke a tudományos kutató gondolkodásmódjának életteli, könnyen követhető leírása, amelyből az olvasó megértheti az autizmust alkotó komplex probléma-együttes mögötti lényegi deficit keresésének útját... Megkapó beszámolót kapunk azokról az új kutatási eredményekről, melyek azt a reményünket táplálják, hogy nagy lépéssel juthatunk közelebb az autizmus természetének magyarázatához." Michael Rutter professzor, Institute of Psychiatry, London.

"Ez az igen olvasmányos könyv az autizmus - az egyik legzavarbaejtőbb szellemi állapot - történetéről, valamint a hozzá kapcsolódó legújabb kísérleti és elméleti eredményekről számol be... Az autisták nem úgy próbálnak meg másokat megérteni, hogy feltételezik, azért viselkednek úgy, ahogy viselkednek, mert bizonyos igényeik és hiteik vannak... Amit mások tesznek, sőt, amit ők maguk tesznek, az valamiféle rejtély marad számukra. A könyv jelentős segítséget nyújt az olvasónak, hogy felbecsülje e szokatlan fogyatékosság váratlan következményeit. A könyv legnagyobb érdeme az, hogy világos képet rajzol az autistákról." David Premack professzor, University of Pennsylvania.

"Uta Frith könyve egyszerre egyszerű és mély... Beszámolója az autizmusról releváns hozzájárulás az emberi gondolkodás és kommunikáció megértéséhez."
Dan Sperber, CNRS, Párizs.
Theo Peeters
Autizmus
az elmélettől a gyakorlatig

"Ebben a könyvben megpróbálom megmagyarázni az autizmus elméleti megértése, és annak a nevelésre tett hatása közti kapcsolatot; ... megkísérlek olyan munkafilozófiát átadni, amelyből nevelési módszertant fejleszthetnek ki... Ezt a könyvet a széles körű nyilvánosságnak szántam; nem annyira tudományos, mint ismeretterjesztő jellegű; ... A leírtakat sok találó példa segítségével tudom illusztrálni; ... számos magasan funkcionáló autista személy tette közzé gondolatait, ... ők a tanúk arra, hogy mi, szakemberek, jó úton haladunk."

*


Theo Peeters pszichológus az antwerpeni Opleidingscentrum Autisme igazgatója, a kiemelkedően jó színvonalú belga ellátás megszervezője, a szakember- és szülőképzés nemzetközileg elismert, szeretett és nagyrabecsült személyisége. Ebben a rendkívüli, okos és mélyen emberi könyvben is különleges képességekkel épít az olvasó saját élményeire azért, hogy az autista személyek problémáinak valódi megértéséhez segítsen eljutni.
Könyve mindazoknak szól, akik gyermekeik, tanítványaik, pácienseik érdekében mélyebben szeretnék megismerni az autizmus, és az autista személy problémáját.


AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY KÖNYVKIADÓJA