Belföldi Együttműködések    A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport kihelyezett tanszéki munkacsoportot hozott létre Oligofrénpedagógiai Tanszék Autizmus Kihelyezett Tanszéki Munkacsoport néven (röviden ATM).

    Az együttműködési megállapodás a következő témaköröket tartalmazza:

•  Értelmileg-akadályozottak-pedagógiája, tanulásban-akadályozottak-pedagógiája tanári és terapeuta szakos (nappali illetve levelező tagozatos) hallgatók pervazív fejlődési zavarok, autizmus pedagógiája tárgyú képzése, gyógypedagógusok hasonló irányú továbbképzése, pszichodiagnosztika képzésben együttműködés;
•  "Autisztikus zavarok pedagógiája" szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeinek kidolgozása;
•  Az autisztikus zavarok témakörében kutatások.


Az öt évre szóló megállapodás 1999. szeptember 1-én lépett hatályba.

Külföldi Együttműködések


CEECA
CENTRAL EUROPEAN EDUCATIONAL CENTER FOR AUTISM
Közép-európai oktatási központ

Az Autizmus Kutatócsoport által létrehozott közép-európai kooperáció, melyet a hazai szükségszerűségek és a környező országokból megfogalmazott képzési igények hívtak életre.
A CEECA működésének célja oktatási projekt: a mindennapi életben használható, differenciált szintű ismeretanyag átadása elméleti oktatás és gyakorlati képzés útján, a kutatómunkába történő bekapcsolódás lehetőségével.

Legfontosabb társszervezeteink:
- SPOSA (Egyesület az Autista Emberek Segítésére),
81103 Bratislava, Krátka 10.
Szlovákia
Képviselők: dr. Josef Soth, dr. Andrea Sedibova

- BLUE-KEY (Autista Klub)
14200 Praha IV., Smolkova 567/2.
Csehország
Képviselő: Miroslava Jelinkova

A CEECA oktatási projekt célja modulrendszerű oktatási forma kialakítása, melyben a különböző szakember (szülő, gondozó) kölönböző idő függvényében megválaszthatja a számára megfelelőt.


A CEECA fontos tevékenysége hazai és nemzetközi szakembertalálkozók, szakmai konferenciák, szakembercserék szervezése.

Oktatási terveinkkel kapcsolatosan örömmel fogadunk mindennemű reflexiót az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport e-mail címén:
aaakcs@beco.hu