Serdülő Ház

Átmeneti terápiás intézmény autista serdülők. fiatal felnőttek számára nappali, részben hetes fejlesztő, munkára felkészítő foglalkozásokkal.
Az Autizmus Alapítvány Serdülő Háza szociális jellegű, nappali ellátást biztosító intézmény, amely igen korlátozott számban krízishelyzetben lévő családok számára éjszakai szolgáltatást is nyújt. Jelenlegi formájában 1999 szeptembere óta egy önálló épületben, a VIII. kerületi Korányi Sándor utca 14. szám alatt működik. Szolgáltatásait az iskolai tanítási rendhez igazodva olyan fiatalok részére nyújtja, akik már betöltötték a tankötelezettségi korukat, befejezték általános iskolai tanulmányaikat.

A Serdülő Ház jelenleg 7 fiatal számára biztosít nappali (7.30-16.00 óra) ellátást. A fiatalok életkora 17-21 év között van. A fiatalokat ellátó személyzet tagjai: egy gyógypedagógus, egy szociális munkás és egy pedagógiai asszisztens, aki levelező tagozaton gyógypedagógus hallgató.

A Serdülő Házban folyó munka kiemelt célja, hogy a Házba járó fiatalok a lehető legmagasabb önállósági szintjükre jussanak a mindennapi élet színterein. Vizuális támogatás segíti a őket abban, hogy önállóbb, kompetensebb személyiségként tapasztalhassák meg önmagukat.

Az autizmus természetéből fakadó speciális feladat a fiatalok szociális-kommunikációs készségszintjének fejlesztése. Ez a mindennapi élethelyzetekben történő gyakorlás mellett specifikus fejlesztő foglalkozásokon történik.

A munkavállalási és munkahelyi készségek kialakítása, illetve a kialakult készségek megtartása az egyik elsődleges feladat. A fiatalok speciális eszközök segítségével megfelelő szinten végeznek önkiszolgálási és házi-, valamint kézműves munkákat.

Kiemelt feladat a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló készségek kialakítása.

Hangsúly kerül a már megszerzett akadémikus készségeik szinten tartására is.

Heti rendszerességgel zenei interakciós foglalkozás biztosított a fiatalok számára.

A rendkívül pozitív légkört sugárzó Serdülő Házba örömmel járnak a fiatalok.

A családok igénybe vehetik az Autizmus Kutatócsoport Gyermek-és Ifjúságpszichiátriai Ambulanciája szolgáltatásait.

Vissza az elejére