HUMTECH

Helyi Uj Minõségi Technikai Eredmények Célszerû Hasznosítása

Alapítványunk 1991. óta foglalkozik a munkanélküliek közös önfoglalkoztatásának módszertani fejlesztésével, erre irányuló kisérletekkel. Azt tapasztaljuk, hogy a munkanélküliek körében a társadalom átlagánál nagyobb mértékû az idegenkedés a vállalkozástól , amit az általános ellenérzésen túl a forráshiány, a döntésképtelenség is motivál.
Magyarországon hiányzik az a szemlélet, amelyet az Egyesült Királyságban az Intermediate Technologie Development Group képvisel 1966. óta. Az emberek kulturáltsági szintjéhez, pénztárcájukhoz, az igény nagyságához kifejlesztett termékek, szolgáltatások, eszközök kialakítása, gyártása, mûködtetése ma még nem jellemzõ. 

A program "filozófiája":
Programunkkal arra törekszünk, hogy a munkanélkülieket alkalmassá tegyük egy olyan közös vállalkozás beindítására, amely az alapítvány keretein belül végzett tranzitfoglalkoztatás során szakmai tapasztalat, képzettség és piaci beindulás oldaláról egyaránt megalapozott, biztonságos. Jó munkát (Ernst Schumacher: "Good Work" 1994.) akarunk adni nekik, azzal, hogy a speciálisan a hazai piacra kifejlesztett találmányok, szabadalmak gyártását kezdik meg, beletanulnak, és nem fog nekik gondot okozni a vállalkozásukban az átállás, mivel a munka során már mindent (elõször segítséggel) maguk végeznek. 

A program fõ céljai
Másfél éves ciklusokban új szabadalmak gyártását beindítani, melynek során a résztvevõk tapasztalatokat szereznek, kiépítik a piacot, és alkalmasakká válnak a ciklus után az adott termék(család) további gyártására, már vállalkozási formában. A termék lehetõleg hazai innovációból származzon, és megfeleljen az alkalmazók szinvonalának és igényeinek.

 KERESSEN, HOGY KERESHESSEN:  aszokfa@freestart.hu

VISSZA A CÍMLAPRA