I-M
 
IKARUSZ Sportegyesület
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8002 Balatoni u. 42-44. Tel.: 22/312-284/429, 22/313-100
Vezető: Moór Gyula
Célja: egészségmegőrzés, edzési lehetőség biztosítása.
Tevékenysége: Versenysportolók képzése, tömegsport szinten sportolási lehetőség biztosítása.
 
Ifjúsági Körök Szervezete
Székhelye: Csákvár
Cím: 8083 Csákvár, Széchenyi u. 1.
Vezető: Setét Vilmos
Célja: A helyi ifjúság közéleti aktivitásának növelése.
Tevékenysége: Klubfoglalkozások, táborozás, egyéb szabadidős programok szervezése.
 
Jáky Alapítvány
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8002 Deák F. u. 11. Tel.: 22/315-012
Vezető: Várkonyi Gáborné
Célja: A Jáky József Műszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka és szakmai képzés minőségi fejlesztésének támogatása. A képző intézmény és a szakma közötti állandó kapcsolat fenntartását célzó közösségi, szakmai programok szervezésének támogatása.
Tevékenysége: Olyan jól tanuló diákok ösztöndíjjal való támogatása,
akik rossz anyagi körülményeik miatt az iskolát nem tudnák elvégezni.
 
Jáky ODK
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Deák F. u. 2. Tel.: 22/315-012
Vezető: Várdai Lajosné Tel.: 22/317-722
Célja: Egészséges életmódra nevelés.
Tevékenysége: Turisztika.
 
Jószolgálati Otthon
Székhely: Dunaújváros
Cím: 2400 Liget köz 6. Tel.: 25/313-209, 406-012
Vezető: Kecskés Rózsa Tel.: 25/312-748
Célja: Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül.
Tevékenysége: Fogyatékkal élő fiatalok napközbeni gondozása egyéni, szintentartó fejlesztése,
munkaterápiás foglalkoztatása.
 
Jövőnk a Falu Alapítvány
Székhelye: Szabadbattyán
Cím: 8151 Iskola u. 7. Tel.: 22/363-022
Vezető: Mészáros Emil Tel.: 22/363-308
Célja: A lakosság megtartó erejének növelése érdekében az iskoláskorúak és a fiatal felnőttek minden olyan tevékenységének támogatása és szervezése, mely közvetlenül vagy közvetetten hasznos a lakosság számára.
Tevékenysége: Nyelvtanulások, önképzőkörök létrehozása, tehetséggondozás,
környezetvédelem-természetvédelem, sport.
 
Jövőnkért a Tóvárosi Általános Iskola Alapítványa
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Tóvárosi Általános Iskola Tel.: 22/315-033
Vezető: Pokrovenszki László
Célja: Az oktató-nevelő munka támogatása, az idegen nyelv, a számítástechnika tanításának támogatása, a diáksport tevékenység támogatása.
 
Kapaszkodó Alapítvány
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Selmeci u. 18. Tel.: 22/300-855, 22/305-127
Vezető: Kovács Istvánné
Célja: Önhibájukon kívüli, fogyatékosok gyógyúszás oktatása, rehabilitációja, táboroztatása, versenyeztetése.
 
Tevékenysége: Gyógyúszás oktatás általános és középiskolai szinten, felnőtt rehabilitációs úszásoktatás.
 
Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány
 
Székhelye: Mór Szt. István tér 4.
Cím: 8060 Pf.:67. Tel.: 22/407-364
Vezető: Nagy Benedek
Célja: A Móron 15 éve alakult és folyamatosan kiépülő műhelycsoportok (kerámia, fafaragó, kovács, bronzműves, rajz, mintázó és szövő) tevékenységek összehangolása, a közművelődés céljaival azonosuló önszerveződés ösztönzése, külső és belső környezet formálása, a kreatív alkotómunka segítése, 2 évenként nemzetközi szimpózium szervezése, "utánpótlásnevelés".
 
Képző- és Iparművészek Fejér Megyei Egyesülete
Székhelye: Székesfehérvár, Megyei Művelődési Központ
Cím: 8000 Marx tér 1. Tel.: 22/313-175
Vezető: dr. Bajnai Braun Géza Tel.: 22/363-191
Célja: Képző - iparművészek munkájának összehangolása.
Tevékenysége: Kulturális.
 
Kertbarátok Klubja
Székhelye: Dunaújváros
Cím: 2400 Batsányi u. 35. III/3. Tel.: 25/313-987
Vezető: Szvoboda László
Célja: Kertészkedés, művelődés, barátkozás.
Tevékenysége: Szakmai előadások, kertészkedési tapasztalatszerzések, kirándulások.
 
Kodolányi János Főiskola Kulturális és Sportegyesülete
Székhely: Székesfehérvár
Cím: 8000 Szabadságharcos u. 59. Tel.: 22/316-123
Vezető: Szabó Péter
Célja: Főiskolai hallgatók kulturális és sporttevékenységének biztosítása, szervezése, vezetése.
Tevékenység: Néptánc, társastánc, énekkar, színjátszó kör és a különbözö sportcsoportok működtetése,
szereplési lehetőségeinek megteremtése, a hallgatók kulturális és sportolási igényeinek kielégítése.
 
Kollégium a Diákokért Alapítvány
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Széchenyi u. 13. Tel.: 22/313-155
Célja: A székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményt elérő, illetve a kollégium hírnevét öregbítő tanulói anyagi támogatása. A szabadidős programok anyagi
fedezetének biztosítása, illetve a kollégium életét egyes csoportok illetve tanulók munkáját bemutató
kiadványok finanszírozása.
 
KÖFÉM SC Természetbarát Szakosztály
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Verseci u. 1-15. Tel.: 22/329- 917
Vezető: Takács Vince Tel.: 22/306-474
Célja: Turisztika. Tevékenysége: A gyár dolgozói hazai és külföldi utazásainak szervezése.
 
Lánczos Kornél - Szekfű Gyula Ösztöndíj Alapítvány
Székhelye: Székesfehérvár, Polgármesteri Hivatal
Cím: 8000 Városház tér 1. Tel.: 22/316-589
Vezető: dr. Banizs Károly Tel.: 22/314-080
Célja: A városban élő, dolgozó vagy a várossal szellemi kapcsolatban álló alkotók, művészek támogatása.
Tevékenysége: Ösztöndíj adományozása, a beadott pályázatok alapján.
 
Lokálpatrióta Alapítvány
Székhelye: Székesfehérvár
Címe: 8000 Kígyó u. 2.
Vezetői: Csilléry Gábor (elnök) Mekis János (titkár)
Tel.: 22/314-310 Fax: 22/348-474
Célja: A helyi demokrácia feltételeinek segítése, civil és kisebbségi szervezeteknek fórum biztosítása.
Tevékenysége: a régió sajátos értékeit ápolja, kulturkincsét igyekszik gyarapítani.
Kiadja a Fejér megyeiek lapját, az Új Székesfehérvárt.
 
Lumbágó Alapítvány
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Varjú u. 51. Tel.: 22/310-152
Vezető: Jankovics Ferencné
Célja: Mozgássérült, mozgáskorlátozott betegek házi kezelésének kiszélesítése.
Tevékenysége: A beteg otthonában, az orvos által előírt kezelések térítésmentes kivitelezése.
 
Magyar Cserkész Szövetség
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Börgöndi u. 39. Tel.: 22/313-539
Vezetője: Hada Tibor
Célja: Keresztény hazafiságra nevelés.
Tevékenysége: Képzések, táborok és egyéb rendezvények szervezése.
 
Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség Fejér Megyei Szervezete
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Erzsébet u. 28. Tel.: 22/312-069
Célja: Állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek képzése, üdültetése, önálló életkezdése, stb. segítése.
Gyermekvédelmi szakemberek továbbképzése, képzése, szakmai programok szervezése, stb.
 
Magyar Hadisírgondozó Szövetség
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Kossuth u. 7. Tel.: 22/344-000
Vezetője: Poklosi Péter
Célja: I és II. világháborús sírok rendbentartása. A II. világháborús magyar katonasírok felkutatása, exhumálása, azonosítása, a hozzátartozók értesítése.
 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozat
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Kossuth L. u. 14.
Vezető: Karácson Sándor
Célja: Az irodalomtörténeti értékek és az irodalmi hagyományok megőrzése és megismertetése.
A tudományág művelőinek és a magyartanárok összefogása és érdekvédelme.
Tevékenysége: A társaság megyei tagságának a tájékoztatása, az országos konferenciák mellett tájegységi rendezvények szervezése más irodalmi társaságokkal és szervezetekkel együttműködve.
 
Magyar Máltai Szeretetszogálat
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Városház tér 4. Tel.: 22/328-775
Vezető: Hada Tibor
Célja: A hit védelme és a rászorultak segítése.
Tevékenysége: Adományként kapott ruha, élelmiszer, bútor, használati és egészségügyi cikkek szétosztása nagycsaládosok, munkanélküliek, hajléktalanok és elhagyott idős emberek között.
 
Magyar Pedagógusok Sportegyesülete
Székhelye: Dunaújváros
Cím: 2400 Római Krt. 47. Tel.: 25/323-894 fax: 25/323-654
Vezető: Takács Csaba
Célja: A pedagógusok sportolásának összefogása szervezett keretek között.
Tevékenysége: Rendszeres kapcsolattartás, a sportolásra történő figyelemfelkeltés, sportrendezvények szervezése.
 
Magyar Szív Egyesület
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Károly János u. 32. Tel.: 22-320-953
Vezető: dr. Szabó Péter Tel.: 22-326-926
Célja: A szívbetegeknél a secundaer preventív-et igyekszünk megvalósítani.
Tevékenységünkkel a primaer preventiv-et is megcélozzuk.
Tevékenysége: Hetente 4 órában orvosi ellenőrzés mellett training program műszeres háttérrel.
Controllvizsgálatok kardiológus irányításával. Risicofaktor-szűrés.
Minden hónap harmadik csütörtökén 18.00-kor nyílt klubfoglalkozás a szívbetegség tárgykörében, előadókkal.
 
Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének Fejér Megyei Szervezete
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Ady E. u. 21/a Tel.: 22/316-480
Vezető: Fodor Tamás Tel.: 22/321-665
Célja: A Fejér megyei testnevelő tanárok szervezetten történő összefogása, közös célok megteremtésével.
Tevékenység: A testneveléssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tapasztalatok cseréje, javítása valamint sportprogramok szervezése és lebonyolítása.
 
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Piac tér 4. Tel.: 22/311-486
Vezető: Favári Zoltán
 
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Székhelye: Dunaújváros
Cím: 2400 Városháza tér. 1. Tel.: 25/311-446
Vezető: dr. Kovács Pálné
 
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Székhelye: Mór
Cím: 8060 Szt. István tér 2. Tel.: 22/407-351
Vezető: Kiszely István
 
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Székhelye: Bicske
Cím: 2060 Hősök tere 4. Tel.: 22/350-146
Vezető: Dancsi Gyula
 
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Székhelye: Sárbogárd
Cím: 7000 Hősök tere 2. Tel.: 25/360-142
Vezető: Kecskés Györgyné
 
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete
Székhelye: Enying
Cím: 8130 Kossuth u. 39. Tel.: 22/372-319
Vezető: Jakab István
 
Martonvásár Sportjáért Alapítvány
Székhelye: Martonvásár
Cím: 2462 Budai u. 13. Tel.: 22/460-004
Vezető: dr. Simon Endre Tel.: 22/460-057
Célja: Sport.
Tevékenysége: Labdarúgás, kézilabda .
 
Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete
Székhelye: Csalapuszta
Cím: 8003 Székesfehérvár Pf.:70. Tel.: 22/341-238
Vezetője : Hada Róbert
Célja : Agrártörténeti, népművészeti, közművelődési.
Tevékenysége: Programok szervezése.
 
Minarik Alapítvány az Ifjú Vidéki Labdarúgók Tehetséggondozásáért
Székhelye: Agárd, Gesztenye sor 17.
Cím: 2483 Gárdony Bóné K. u. 14. Tel.: 25/355-088
Vezető: György László
Célja: A Gárdonyban folyó, megyei jellegű labdarúgó tehetséggondozás támogatása.
Tevékenység: Támogatók megnyerése, a támogatások odaítélése.
 
Modern Művészetért Közalapítvány
Székhelye: Dunaújváros
Cím: 2400 Vasmű u. 12. Tel.: 25/312-220
Vezető: Birkás István Tel.: 25/311-775, 25/404-217
Célja: Kortárs Képzőművészeti Múzeum létrehozása, a modern művészeti értékek széles körben való megismertetése, terjesztése, népszerűsítése, kortárs művészek támogatása, ösztönzése.
Tevékenysége: Kiállítások és egyéb kapcsolódó programok szervezése, műgyüjtés, múzeumépítés.
 
Móri Civis Egyesület
Székhelye: Mór
Cím: 8060 Szt. István tér 1. Pf.:67. Tel.: 22/407-364
Vezető: Brumbauer István
Célja: A polgári kultúra és értékrend hagyományainak fenntartása és örzése.
A hátrányos helyzetű munkanélküliek integrációja.
Tevékenysége: A pályakezdő munkanélküliek foglalkoztatása, helyi lap kiadása.
 
Móri Tollaslabdázók Baráti Köre
Székhelye: Mór
Cím: 8060 Kodály Z. u. Tel.: 22/407-325
Vezető: Molnár István Tel.: 22/422-131
Célja: Móron a tollaslabda játék népszerűsítése és a lehetőségének biztosítása.
Tevékenysége: Gyerekek és felnőttek részére a rendszeres tollaslabdázás biztosítása.
 
Motívum Kulturális Egyesület
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8000 Tolsztoj u. 24. Tel.: 22/304-930 fax:22/312-561
Vezető: Rádl Zoltán
Célja: Kulturális hagyományaink megőrzése, ápolása.
Tevékenysége: Rendezvények szervezése,
amatőr művészeti csoportok támogatása, táborok szervezése.
 
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8003 Pf.:55. Tel.: 22/316-926
Vezető: Horváth Klára Tel.: 316-854
Célja: A mozgássérült emberek és családjuk összefogása, érdekeiknek védelme és képviselete.
Tevékenysége: Tájékoztatás, tanácsadás, szolgáltatások, ösztöndíj stb.
 
Mozgássérültek Viktória Alapítványa
Székhelye: Székesfehérvár
Cím: 8003 Pf.:55
Vezető: Horváth Klára Tel.: 22/316-854
Célja: A székesfehérvári Viktória rehabilitációs központ támogatása.
Tevékenysége: A központ teljes felépítése és működésének segítése, felügyelete.
 
Munkanélküliek és Álláskeresők Dunaújvárosi és Városkörnyéki Egyesülete
Székhelye: Dunaújváros
Cím: 2400 Városháza tér 1. IX/909. Tel.: 25/312-211 143-as mellék
Vezető: Lampert Mihályné
Célja: Munkanélküliek és álláskeresők érdekképviselete, tagjainak támogatása, segítése a munkához jutásban.
Tevékenysége: Állásmenedzselés, állásközvetítés, jogi felvilágosítás, képzési tájékoztatás biztosítása, ezen kívül érdekképviselet ellátása megbízásos alapon. Három Álláskeresők Klubját működtetünk. Szolgáltatásaink ingyenesek, munkánk folyamatos, napi 8 órában látjuk el.
 
 
 
Vissza