Gyermekekért"ALBAFI" Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 16. Tel./Fax.: 22-330-237

Drótposta:albafi@freemail.hu


Az alapítványt 1993-ban jegyezték be. Létrejöttét az tette szükségessé, hogy városunkban nagyon megszaporodott a hátrányos helyzetû, "kulcsos" gyermekek száma. Az AlbaFi számukra szervez különbözõ  - elsõsorban szabadidõs - programokat. 1998 õszére Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási szerzõdést kötött velünk  a gyermekvédelmi (1997. évi XXXI.) törvényben megfogalmazott feladatok hatékony ellátása érdekében - a gyermekjóléti szolgáltatás megelõzõ, észlelõ és jelzõrendszerének mûködtetésére.  Régóta úgy gondoljuk önkénteseinkkel, hogy programjainkon résztvevõ gyermekek számával csökken azoknak a gyermekeknek a száma, akik szabadidejüket az utcákon, tereken töltik el, ahol a különbözõ bûncselekmények áldozatai, vagy elkövetõi lehetnek.

Civil partnereink e szolgáltatásban:

F A L - Fiatalok Anoním Lelkisegély-szolgálata (Székesfehérvár, Sütõ u. 14.)
Honlap:http://www.c3.hu/~fal, E-mail:fal@mail.c3.hu

SZETA - Szegényeket Támogató Alapítvány (Székesfehérvár, Fürdõsor 3.)
Honlap:http://www.c3.hu/~szetaszfv, E-mail:szeta@mail.datatrans.hu

S Z I T I  - Székesfehérvári Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (Szfvár, Ady E. u. 21.)
Honlap:http://www.c3.hu/~albasziti, E-mail:albasziti@mail.c3.hu

ARISZ - Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs Egyesület (Székesfehérvár, Ady E. u. 19.)
E-mail:arial@mail.c3.hu

SZÉNA - Székesfehérvári Nagycsaládosok Egyesülete (Székesfehérvár, Sziget u. 39.  )
E-mail:szena@fehervar.hu

A lakótelepi szabadidõs gyermekprogram-szervezés mellett rendszeres Tini Klub és - nem tévedés - Nyugdíjas Klub mûködését segítjük. Havonta egy-egy aktuális téma kapcsán szervezünk közéleti fórumot, szakemberek részvételével (drogveszély, lakáskérdés, takarékoskodás, egészségvédelem, továbbtanulás stb.) Nagyon nagy az igény a szünidei tábor ill. napközis tábor szervezése iránt.

Programjainkkal kapcsolatos információt telefonon vagy  e-mail címen is kérhetnek.

Az alapítványunk - mint közhasznú szervezet - számára nyújtott támogatásokról igazolást állítunk ki, mely az adóalapból levonható.
 
 

Örömmel fogadnánk támogatásokat az alábbi bankszámlánkra :
Budapest Bank Rt.: 1 0 1 0 2 9 5 2 - 3 8 0 7 7 1 1 9 - 0 0 0 0 0 0 0 8
Jövedelemadójának 1 %-ával  támogasson bennünket !
Adószámunk: 1 8 4 8 0 4 4 5 - 1 - 0 7
 
 

Az ingyenes internet
hozzáférési lehetõséget a  biztosítja számunkra.

Gyermekekért"ALBAFI" Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 16. Tel./Fax.: 22-330-237

Drótposta:albafi@freemail.hu