< vissza
Vágta pauzája Stillman nyomán (XV.ábra), Anschütz számaival összevetve. / Gallop after Stillman (Plate XV), compared with Anschütz's numbers.
XVI/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 119.
A ló lábainak főbb mozgási gócpontjai által leírt ívet szemléltető ábrák A. Goubaux és G. Barrier: De l'extérieur du cheval. (Paris, 1890) nyomán. / Illustrations of the curve made by the main centers of motion of the horse's legs. After A. Goubaux and G. Barrier.
XVI/II. vázlatkönyv/sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 155.