< vissza
Székely Bertalan számításai szerint készült aránytáblázat, 1904. Készítette: Pap Nándor. / Diagram of proportions made from B. Székely's calculations, made by Nándor Pap.
A Magyar Képzőművészeti Főiskola Könyvtára. / Library of the Hungarian Academy of Fine Arts.

"Az alaprajzból konstruálni lehet a lovat." / "From the basic drawing you can construct a horse."
"Felvesszük a ló magasságát. Ez háromszor mérve adja a distanciát. Megvonjuk a distanciakört. Az alaprajz széle, az "A" felvonva adja a szempontot lefelé vezetve a támpontot. Ezen vonal körül forgatható az alaprajz ha ennek az alaprajznak egyik vonalának enyészpontja meghatároztatik a horizontvonalon azáltal, hogy őt a horizontig meghosszabbítjuk. Ezen pont és az "A" vonal meghosszabbított lábpontján átteszünk egy derékszöget; e szöglet másik szárának meghosszabbítása a horizontig adja az alaprajz másik, az előbbivel derékszög alatt álló vonalának enyészpontját. Az "O" vonalra felrakjuk a magasságokat profilból és ezeket az enyészpontok felé vezetjük, a magasságokat megkapjuk perspektivikus képben."
XVI/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 125.

"A ló hibás állása correcten rajzolva. >>A<< maradandónak vetetik fel, keresni kell a másik lónak helyes állást. A correctura legbiztosabb, ha 2 hason nagyságú ló mannequint beállítunk, és a menés mód phasisait vagy a szempontot is kissé változtatva a lábak rossz vonalait kikerüljük." / ">>A<< is stationary, the correct position of the other horse must be found. The correction will be most successful if we set up two model horses of similar size, and avoid the wrong lines of the legs by somewhat changing the phases of the gait or the angle of vision."
XVI/I. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778, fol. 13.  

"A galop e percze példája a hű, de compositioilag rossz rajznak." / "This instant of the gallop is an example of a faithful, but badly composed, drawing."
XVI/I. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778, fol. 30.

"A galop hajdani hamis ábrázolása." / "One-time false depiction of the gallop." (1880).
MTA. Kézirattár / Archives of the Hungarian Academy of Sciences, Ms 5006/14, fol. 2/v.