< vissza

A lépés mind a 4 lábra lebontva. Stillman, Plate 50. nyomán, 1894 / The walk broken down for all four legs. After Stillamn, plate 50, 1894.
XVI/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 33.

"Forschung von Duhoussets Schritt."
XVI/I. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778, fol. 161/v.

"Diese sind aus Stilman." - Stillman könyvének egyes tábláit Székely saját fázisaival veti össze. / Székely compared some plates in Stillman's book with his own phases.
XVI/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 20.

"Az alaprajzból konstruálni lehet a lovat." / "From the basic drawing you can construct a horse."
"Felvesszük a ló magasságát. Ez háromszor mérve adja a distanciát. Megvonjuk a distanciakört. Az alaprajz széle, az "A" felvonva adja a szempontot lefelé vezetve a támpontot. Ezen vonal körül forgatható az alaprajz ha ennek az alaprajznak egyik vonalának enyészpontja meghatároztatik a horizontvonalon azáltal, hogy őt a horizontig meghosszabbítjuk. Ezen pont és az "A" vonal meghosszabbított lábpontján átteszünk egy derékszöget; e szöglet másik szárának meghosszabbítása a horizontig adja az alaprajz másik, az előbbivel derékszög alatt álló vonalának enyészpontját. Az "O" vonalra felrakjuk a magasságokat profilból és ezeket az enyészpontok felé vezetjük, a magasságokat megkapjuk perspektivikus képben."
XVI/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 125.

Lépés. "Az én szkémám nyomán. No.8. A pontozott hely javítás Anschütz nyomán." / The walk. "After my diagram. No. 8. The dotted lines are corrections after Anschütz."
XVI/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 132.

Vágta pauzája Stillman nyomán (XV.ábra), Anschütz számaival összevetve. / Gallop after Stillman (Plate XV), compared with Anschütz's numbers.
XVI/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 119.
A ló lábainak főbb mozgási gócpontjai által leírt ívet szemléltető ábrák A. Goubaux és G. Barrier: De l'extérieur du cheval. (Paris, 1890) nyomán. / Illustrations of the curve made by the main centers of motion of the horse's legs. After A. Goubaux and G. Barrier.
XVI/II. vázlatkönyv/sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778/II., fol. 155.