< vissza

Muybridge: A vágta (grand galop à droit) 11 fázisa. / Eleven phases of the full gallop.
Les allures du cheval. Photographies instantanées de Muybridge. San Francisco, États-Unis. Representé par Brandon, ingénieur, 1. rue Laffitte, Paris, é.n. / s.d. (1879) 

Székely Bertalan feljegyzései Muybridge fotográfiájának hátoldalán. / Székely's notes on the back of Muybridge's photograph.  

Lassú lépés 1. és 2. idő helyesen rajzolva, Muybridge nyomán. / Correct drawing of phases 1 and 2 of the walk after Muybridge.
XV/II. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1777, fol. 22.

"Muybridge petit galopjának kiegészítése 12 számra. 1 és 2, 2 és 3, 3 és 4, 4 és 5, 5 és 6 közt. 6 és 1 közt nem szükséges, mert a differencia úgy is nagyon csekély." 1 és 2, 2 és 3, 3 és 4, 4 és 5, 5 és 6 közt. 6 és 1 közt nem szükséges, mert a differencia úgy is nagyon csekély." / Supplementing Muybridge's petit galop to twelve phases. Between 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6. It is not necessary between 6 and 1 because the difference is very small."
XVI/I. vázlatkönyv / sketchbook.
Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály / Hungarian National Gallery, Graphics Department, Ltsz. / Inv. Nr. 1915-1778, fol. 29/v.

Székely Bertalan naplójában bejegyzés a Mathias Duvalnál tett látogatásáról / Notation in B. Székely's diary of his visit with Mathias Duval, 1878.
MTA Kézirattár / Archives of the Hungarian Academy of Sciences, Ms 5006/11, fol.74/v.-75.