< vissza

IIIIIIII    SZŐKE ANNAMÁRIA: "LASSÍTOTT LÓNÉZÉS"


"Film"

"Somewhat later, space was thought to be quiet and immovable something into which things and people fitted. And an empty space was a thing, too, an ether - or something. A >>picture<< was a one-sided representation of this space and after the horse-and-buggy (and Hoover) era, a machine began to make pictures, that moved (movies, you know)."

Ad Reinhardt [92]

 
[92] "Valamivel később a teret mint egy nyugodt és mozdulatlan valamit képzelték el, amelybe jól belepasszoltak a dolgok és az emberek. És az üres tér is egy dolog volt, éter - vagy valami hasonló. A "kép" ezt a teret jelenítette meg egyoldalúan, és a ló-és-bricska (és Hoover) korszaka után egy gép képeket kezdett el gyártani, amelyek mozogtak (ez a mozi, mint tudjuk)." Ad Reinhardt: How to look at Space. In: P. M., l946. ápr. 28.
 
következő fejezet >