REPERTÓRIUM

1990–1998


1990/1

REPLIKA

Hadas Miklós: Marxizmus és makroszociológia (Kritikai adalékok két évtized hazai struktúrakutatásaihoz)

Válaszok: Hegedus András, Ferge Zsuzsa, Kolosi Tamás

Nagy Endre: A skizma összefoldozása (Osztály/struktúra vagy rétegzodés?)

Válasz: Kolosi Tamás

Takács Géza: Változatok a szociológiára (Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetébol, Hankiss Elemér: Diagnózisok 2., Kulcsár Kálmán: A modernizáció és a magyar társadalom)

Válaszok: Kulcsár Kálmán, Ferge Zsuzsa

Antal Z. László: Javaslattevok dilemmái 1989-ben (Egy egészségügyi reformelképzelés ürügyén)

Válasz: Alpár Ottó

Karácsony András: Paradigmaváltás a szociológiaelméletben (Gábor Kiss: Evolution soziologischer Grundbegriffe, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1989)

Javorniczky István: Benyomások és kitörések egy konferencia apropóján
 
 

KITEKINTÉS
 
 

A reflexív szociológia felé – Muhelybeszélgetés Pierre Bourdieu-vel – (készítette: Loic J. D. Wacquant)

Melléklet: Irodalom (Bourdieu írásai, Bourdieu-rol szóló válogatott írások, Egyéb hivatkozások)

Jon Elster: Sznobok – Pierre Bourdieu La Distinction: Critique Sociale du Jugement (Éditions de Minuit) c. könyvérol
 
 

TÁJÉKOZÓDÁS
 
 

Társasági hírek

A Magyar Szociológiai Társaság elvi nyilatkozata a Társaság megújulásáról

Pályázatok

Konferenciák

Akadémiai fokozattal rendelkezo szociológusok a TMB nyilvántartása szerint

A Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgáltatásai

1990/2
 
 
 
 

Vági Gábor 1947–1990. Závada Pál lektori jelentése a Mezohegyes c. könyvrol a Muvelodéskutató Intézet részére (1987)
 
 

REPLIKA
 
 

Andorka Rudolf: Hozzászólás a struktúra- és rétegzodéskutatások vitájához a Replikában

Róna-Tas Ákos: Empirikus rétegzodésvizsgálat és spekulatív ideológiakritika. Hozzászólás Kolosi Tamás és Nagy Endre vitájához

Szelényi Iván: Új osztály, állam, politika. Tézisek életmuvemrol a tudományok doktora fokozatának elnyeréséhez. Budapest–Los Angeles, 1989. július– október.

Vita – Enyedi György, Kolosi Tamás, Szabó Katalin opponensi véleménye, Lengyel György, Juhász Pál, Kovách Imre, Hankiss Elemér és Bíró Dávid hozzászólása

Szelényi Iván: Válasz a Szocialista vállalkozók címu könyvem kritikusainak
 
 

KITEKINTÉS
 
 

A racionalizálódás dialektikája – Interjú Jürgen Habermasszal (készítették: Honneth és Knödler-Bunte)

Jürgen Habermas: Márkás nacionalizmus avagy miért helyes a német egységet a 146. törvénycikk alapján megvalósítani, vagyis arra törekedni, hogy népszavazás döntsön az új alkotmányról

Némedi Dénes: Mit kezdjünk Habermasszal? Olvasmányjegyzetek
 
 

TÁJÉKOZÓDÁS
 
 

Hazai szociológiai kutatások (Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem Szociológia Tanszék, ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképzo Központ, MTA Szociológiai Kutató Intézete, TÁRKI)

Díjnyertes TDK-dolgozatok

Konferenciák

Az MTA Könyvtára szolgáltatásai

A „SZALMASZÁL” Alapítvány közleménye

1991/1
 
 
 
 

REPLIKA
 
 

Nagy Endre: Struktúra és ideológia. Válasz bírálóimnak

Örkény Antal: Félúton. Megjegyzések a társadalmi mobilitás magyarországi kutatásának elmúlt két évtizedérol

Andorka Rudolf: A magyarországi társadalmi mobilitás kutatások problémái. Válasz Örkény Antalnak

Róbert Péter: Félúton (De jófelé?) Hozzászólás Örkény Antal vitacikkéhez

Interjú Harcsa Istvánnal a társadalmi mobilitásról (Az interjút készítette: Fleck Zoltán)

Andorka Rudolf: Kiegészítés a mobilitásvitához

Andorka Rudolf válogatott tudományos publikációinak jegyzéke

Halmos Károly: Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedok. (A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század elso felében) Magveto Kiadó, Budapest, 1989

Lengyel György: Válasz Halmos Károlynak

Balog Iván: Tükör által homályosan. Csepeli György– Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája az 1980-as évek végén, ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, 1990

Csepeli György: Kritika és recepció. Válasz Balog Ivánnak

Cseh-Szombathy László: Követendo példa: a „Kiilleszkedési zavarok” címu kutatási összefoglaló (A kutatást vezette Somlai Péter)
 
 

KITEKINTÉS
 
 

Alain Touraine: A tárgy és a módszer

Michel Amiot: Értékek és mértékek. A szociológiai beavatkozás, a tudomány és a prófécia (A. Touraine, Z. Hegedüs, F. Dubert, M. Wiewiorka: La prophétie antinucléaire. Éditions du Seuil: Collection „Sociologie Permanente”, Párizs, 1980)

Alain Touraine: Válasz Michel Amiot-nak

Alain Touraine muveinek válogatott bibliográfiája
 
 

TÁJÉKOZÓDÁS
 
 

A Magyar Szociológiai Társaság 1990. évi kongresszusa (Programismertetés)

Matuz Norbert: Egy szociológiai vándorgyulés anatómiája, avagy miért nem szeretnék szociológus lenni

Hazai szociológiai kutatások (Budapesti Városépítési Tervezo Intézet Városépítési Kutatási Önálló Osztály, Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szociológia Tanszék, Kulturinnov Kulturális Innovációs és Továbbképzo Vállalat, Magyar Közvéleménykutató Intézet, MTA Kutatás- és Szervezetelemzo Intézet, MTA Regionális Kutatások Központja Regionális Tudományos Osztálya, Muvelodéskutató Intézet, Oktatáskutató Intézet, Pécsi Orvostudományi Egyetem Orvosi Szociológiai Csoportja, SOTE TTI Orvosi Szociológiai Oktatási és Kutatási Csoport, Városépítési Tudományos és Tervezo Intézet)

Az Országgyulési Könyvtár szolgáltatásai

Konferenciák

Ösztöndíj-lehetoségek
 
 
 
 
 
 

1991/2–3
 
 
 
 

REPLIKA
 
 

Szántó Zoltán: Rétegzodés vagy/és struktúra?

Léderer Pál: A módszertan csapdái

Körkérdés a társadalomtudományi mérés természetérol (Péli Gábor)

Válaszol: Léderer Pál, Róna-Tas Ákos, Rudas Tamás, Krémer Balázs, Szegedi Péter

Péli Gábor: Reflexiók a méréselméleti körkérdésre

Kuczi Tibor: „Magánnyelv” – szociológia – közbeszéd

Somlai Péter: Belebeszéd. Gondolatok Kuczi Tibor írásáról.

Interjúk a szociológia professzionalizálódásáról

Interjú Kemény Istvánnal (készítette: Gábor Kálmán)

Interjú Csepeli Györggyel (készítette: Péli Gábor)

Interjú Kolosi Tamással (készítette: Gábor Kálmán)

Interjú Cseh-Szombathy Lászlóval (készítette: Antal Z. László)

Interjú Tamás Pállal (készítették: Péli Gábor és Juhász Judit)

Fischer György: Kezdetben vala az ige… LOGOSZ. Tanulmánykötet (szerkesztette: Várnai Györgyi), ELTE Szociológiai és Szociálpszichológiai Intézet, Budapest, 1990
 
 

Kitekintés
 
 

Alin Teodorescu: A kortárs román szociológia (1965– 1985) Módszer és szervezés

Imre Anna: Átmenetek (1990, 1. sz.) (Az Átmenetek c. negyedévi, Romániában megjeleno folyóirat ismertetése)
 
 

TÁJÉKOZÓDÁS
 
 

Szociológiai világkongresszus Madridban

Világkonferenciásdi. A nemzetközi tudományos nagyrendezvények muködésérol (Tamás Pál)

Benyomások a madridi szociológiai világkongresszusról (Andorka Rudolf)

A helyi közösségek (Péteri Gábor)

Tudományszociológia (Farkas János)

Társadalmi rétegzodés (Róbert Péter)

Életrajz és társadalom (Tóth Olga)

Kongresszus utáni jegyzetek (Némedi Dénes)

A szociológiai OTKA-pályázatok elbírálásáról (Cseh-Szombathy László)

Társadalomtudományi OTKA pályázatok 1991
 
 
 
 
 
 

1991/4
 
 
 
 

REPLIKA
 
 

Leszakadók – A gazdasági és társadalmi szerkezetváltás alternatívái. (Felkért hozzászólók: Tardos Márton, Ferge Zsuzsa, Kemény István és Szelényi Iván. A vitában részt vettek: Tardos Márton, Kornai János, Ferge Zsuzsa, Szelényi Iván, Madarász Aladár és Kemény István. A kerekasztal kérdéseit összeállította, és a beszélgetést vezette Ladányi János. Ladányi János interjúja Petschnig Mária Zitával, Bauer Tamással és Solt Otíliával)
 
 

KITEKINTÉS
 
 

Róna-Tas Ákos: A racionális döntések elmélete a szociológiában

Jon Elster: Racionális döntések (Részletek a J. Elster [szerk.]: Rational Choice [New York, New York University Press 1986] c. válogatás „Bevezetés”-ébol)

Debra Friedman–Michael Hechter: Miben járul hozzá a racionális döntések elmélete a makroszociológiai kutatásokhoz?

Norman K. Denzin: A racionális döntések elméletének olvasása közben (Részletek)

Paula England–Barbara Stanek Kilbourne: Az elkülöníto én-modell feminista kritikái és a racionális döntések elmélete

A racionális döntések elméletével foglalkozó tanulmányok irodalmi hivatkozásai

A racionális döntések és játékok elmélete (Magyar nyelvu irodalom) – Összeállította: Helmich Dezso, Szántó Zoltán és Tóth Margit
 
 

TÁJÉKOZÓDÁS
 
 

Szántó András: Hogyan tanuljunk szociológiát Amerikában?

A XX. Társadalomtudományi Szekció munkájáról s ezen belül kiemelten a szociológia alszekcióról (S. Nagy Katalin)
 
 
 
 
 
 

1992/1–2
 
 
 
 

REPLIKA
 
 

Régiónk szociológiájáról
 
 

Csepeli György–Wessely Anna: A közép-európai szociológia kognitív esélye (a Magyar Szociológiai Társaság 1991. június 24–29. között megtartott közgyulésén elhangzott eloadás szövege)
 
 

Hozzászólások
 
 

Róbert Péter: A közép-európai szociológia változatai és a versenyképesség. Gondolatok Csepeli György és Wessely Anna írása ürügyén

Gero András: A tolmácsokról

Pléh Csaba: Kognitív esélyek vagy kognitív feladatok. Hozzászólás Csepeli György és Wessely Anna tanulmányához

Gábor Kálmán–Balog Iván–Matuz Norbert: A „közös nevezoben”: az Ikszek?

Hadas Miklós: Pegazus és Rosinante. Töredékes reflexiók Csepeli György és Wessely Anna írása kapcsán
 
 

A magyar szociológia intézményesülésérol
 
 

Interjú Huszár Tiborral (az interjút készítette: Gábor Kálmán)

Dokumentumok
 
 

A hálapénz
 
 

Eltéro megközelítések – szerkesztoségi bevezeto

Antal Z. László: Piaci mechanizmusok szerepe az állami egészségügyben (A szülészet példáján) (A Terhesség – szülés – születés, II. szerk. Hanák Katalin, MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest, 1991. c. tanulmánykötetben megjelent tanulmány ismertetése)

Balázs Péter: Hálapénz-paradigma: szubjektíven(?) az egészségügy rendszerváltásáról (A Valóság 1991/4. számában megjelent tanulmány ismertetése)

Galasi Péter–Kertesi Gábor: A hálapénz ökonómiája (A Közgazdasági Szemle 1991/3. számában megjelent tanulmány ismertetése)

Bondár Éva: Három cikk ürügyén a hálapénz közgazdasági természetérol

Buda Béla: A hálapénz-szindróma. A magyar egészségügy különleges tünete nyomában
 
 

A magyar közvélemény-kutatásról
 
 

Kerekasztal-beszélgetés (résztvevok: Birkás József, Hann Endre, Levendel Ádám, Manchin Róbert, Sterk Péter, Tarjányi József és Závecz Tibor, ill. Gábor Kálmán és Örkény Antal a Replika képviseletében)

Magyar közvélemény-kutató cégek levelei mintavételi módszereikrol (TÁRKI, MEDIÁN, HUNGARIA LTD MEMRB Magyar Piackutató Iroda K.F.T., MODUS Gazdasági és Társadalmi Marketing Tanácsadó KFT, SZONDA IPSOS)

Tarjányi József–Závecz Tibor: A SZONDA IPSOS és a MEDIÁN egy-egy (a politikusok népszeruségét vizsgáló) közvélemény-kutatásának módszertani elemzése (A Magyar Demokrata Fórum Képviselocsoport Szakértoi Irodájának készült tanulmány rövidített változata)
 
 

KITEKINTÉS
 
 

Szántó Zoltán: A racionális döntések normatív elmélete és a pozitív társadalomkutatás. Hozzászólás Róna-Tas Ákos A racionális döntések elmélete a szociológiában címu cikkéhez

Harry Cowen: Vita Nagy-Britanniában a lokalitáskutatásról

A kiszabadulás útjai és az átalakulás lehetoségei. Beszélgetés David Starkkal. (Az interjút készítette: Gedeon Péter)

Paul DiMaggio: Társadalomszerkezet, intézmények és kulturális javak: az Egyesült Államok esete

Richard A. Peterson: Hozzászólás Paul DiMaggio cikkéhez
 
 

RECENZIÓ
 
 

Harcsa István–Késedi Ferenc–Kisdi János–Lakatos Miklós: Vezetok a nyolcvanas években (KSH Társadalomstatisztikai Foosztály, 1991) (Lengyel György recenziója)

Gondolatok a Terhesség – Szülés – Születés I–II. kötetének olvasása közben (Terhesség – szülés – születés, I–II., szerk. Hanák Katalin, MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest, 1991) (Somlai Péter recenziója)
 
 

Repertórium
 
 
 
 
 
 
 
 

1993. április, 9–10

(A posztmodern)
 
 
 
 

POSZTMODERN

(szerk.: Nagy Zsolt)
 
 

Zygmunt Bauman: Van-e posztmodern szociológia?

Dessewffy Tibor: A tolmács törvénye (Z. Bauman: Intimation of Postmodernity. Routledge, London, 1991)

Bodnár Judit: A késoi kapitalizmus mint a posztmodern gazdasági logikája? (David Harvey: The Postmodern Condition. Studies on the Origins of Cultural Change. Basil Blackwell, Oxford, 1989)

Nagy Zsolt: A posztmodernrol, tárgyszeruen (Steven Best–Douglas Kellner: Postmodern Theory. Critical Interrogations. Macmillan, London, 1991)

Kiss Balázs: Baudrillard, a posztmodern (Jean Baudrillard: Selected Writings. Mark Poster ed. Polity Press, Basil Blackwell, Cambridge–Oxford, 1988)

Farkas Zsolt: Lyotard és a posztmodern feltételrendszer (Jean François Lyotard: The Postmodern Condition. A Report on Knowledge. Manchester University Press, Manchester, 1984)

Szántó András: Itt a vége, fuss el véle… (Dietmar Kamper–Christoph Wulf [eds.]: Looking Back at the End of the World. New York, Semiotext[e], 1989)

Válogatott bibliográfia – A posztmodern társadalomtudomány irodalmából
 
 

VITA régiónk szociológiájának esélyeirol
 
 

Moksony Ferenc: Hozzászólás Csepeli György és Wessely Anna „A közép-európai szociológia kognitív esélye” címu tanulmányához

Wessely Anna: Válasz helyett

Léderer Pál: Mit érdekelne engem a tudomány maga?

Hadas Miklós: A credo kontextusa (Válasz Léderer Pálnak)
 
 

VITA a hálapénzrol
 
 

Bordás István: Piac és feketepiac az egészségügyben

Csaba Iván: A hálapénz közgazdasági értelmezéséhez
 
 

ÉLETÚTKUTATÁS
 
 

Karl Ulrich Mayer: Életutak és társadalmi változás. Megjegyzések egy kutatási programhoz

K. U. Mayer–J. Huinink: Életkori, periódus- és kohorszhatások az életútelemzésben, avagy: viszlát Lexis?

Karl Ulrich Mayer–Glenn R. Carroll: Foglalkozások és osztályok: a szakmai mobilitás strukturális korlátai

Martin Kohli: A foglalkozási életút intézményesülése és individualizálódása

Karl Ulrich Mayer: Utószó

Összevont irodalomjegyzék az életútelemzéssel foglalkozó tanulmányokhoz
 
 
 
 
 
 

1993. november, 11–12

(Káosz és determinizmus)
 
 
 
 

KÁOSZ ÉS DETERMINIZMUS

(Szerk.: Fokasz Nikosz)
 
 

Fokasz Nikosz: Láthatjuk-e, ha jön? Determinizmus, káosz, elorejelzés – egy új természettudományos paradigma társadalomtudományi vonatkozásairól

Fehér Márta: Miért nem láttuk, hogy jön? (Fokasz Nikosz tanulmányához)

Péli Gábor: Borul-e a bili? Hozzászólás a „Determinizmus, káosz, elorejelzés” témához

Léderer Pál: Hogyan hajózzunk a Vörös-tengeren? Tunodés a metaforák hasznáról és használatáról

Bozsonyi Károly: Megérthetjük-e, hogy miért jött? Magyarázat, holizmus, önszervezés, elorejelzés
 
 

ROMÁNIAI MAGYAR ELIT
 
 

Bíró A. Zoltán: Valami történik. Szempontok a romániai magyar elit tagolódásának értelmezéséhez

POLGÁROSODÁS

A Replika körkérdései a polgárosodás fogalmáról

(szerk.: Sasfi Csaba)
 
 

Bácskai Vera válasza

Benda Gyula válasza

Gáspár Gabriella: A polgárosodás és még valami

Gyáni Gábor: A polgárosodásról

Kósa László válasza

Kuczi Tibor válasza

Losonczi Ágnes: Polgárosodás – fogalom és valósága

Márkus István válasza

Niedermüller Péter válasza

Szakolczai Árpád válasza

Tokéczki László válasza
 
 

SZIMBÓLUMAINK
 
 

Mindennapi élettereink szimbólumai – Magyarország, 1993. Kerekasztal-beszélgetés Becskeházi Attila, Kuczi Tibor, Hoffmann Márta és Hadas Miklós részvételével (Az elhangzottakat Hadas Miklós szerkesztette meg)

Virág Teréz: Az eltüntetett svasztikától a zsinagógáig

Buda Béla: Hozzászólás a szimbólum-vitához

S. Nagy Katalin: A mindennapi kultúra kutatása a szociológiában

Pléh Csaba: A mindennapiság változásai és/vagy változatai

Niedermüller Péter: Megjegyzések a „szimbolikusról”. Magyarország, 1993
 
 

A VALLÁS ÉS A SZOCIOLÓGIA
 
 

Molnár Attila: A vallás és a társadalomtudósok

Tomka Miklós: Vallás, szociológia, politika

Somlai Péter: A „negyedik stádiumban”
 
 

VITA a hálapénzrol
 
 

Balázs Péter: Objektíven a hálapénzrol

Antal Z. László: A hálapénz kialakulásának szükségszerusége és nélkülözhetetlen funkciói
 
 

KÉNYSZERVÁLLALKOZÁSOK

(Szerk.: Laky Teréz)
 
 

Laky Teréz: A boldogulás elbizonytalanodott lehetoségei

Jane Wheelock: Függetlenség és önállóság. A kisvállalkozó család rugalmassága periferikus helyi gazdaságban

Graham Winch: A rugalmasság keresése. Az építoipar esete

Saija Katila: Kényszervállalkozás. Falusi és kezdo vállalkozók Finnországban
 
 

e-Rovat
 
 

Bemutatkozás (Kelemen Gábor)

Nyíri Kristóf: Hagyomány és társadalmi kommunikáció

Hernád István: A Gutenberg utáni galaxis. Negyedik forradalom a tudás-eloállítás eszközeiben
 
 

Repertórium
 
 
 
 

FLOPPY
 
 

Fractint 16.11 (fraktálgeneráló program)

Zen & the Art of Internet (A Beginner’s Guide to the Internet)

90 darab konferenciafelhívás

Directory of Scholarly Electronic Conferences – a tudományos levelezési listák, E-folyóiratok teljes katalógusa

Képek
 
 
 
 
 
 

1994. június, 13–14

(A kultúrakutatás esélyei)
 
 
 
 

FEYERABEND HALOTT (szerk.: Forrai Gábor)
 
 

Forrai Gábor: Paul Feyerabend (1924–1994)

Paul Feyerabend: Hogyan védjük meg a társadalmat a tudománytól?

Paul Feyerabend: A tudomány egy szabad társadalomban (részlet)

Paul Feyerabend: A módszer ellen

Ropolyi László: Tudomány egy posztmodern társadalomban
 
 

FÉRFIURALOM?
 
 

Férfiuralom – interjú Pierre Bourdieu-vel (az interjút készítette: Hadas Miklós)

Körkérdés a nokrol

Bullain Nilda: A no szüffrazsett, traktoroslány, htb.

Büky Dorottya: Hétköznapi gondolatok

Hernádi Miklós válasza

Hrubos Ildikó válasza

Koncz Katalin válasza

Márton László válasza

Dr. Szilágyi Vilmos válasza

Tóth Olga válasza
 
 

A KULTÚRAKUTATÁS ESÉLYEI
 
 

Niedermüller Péter: Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetoségei Kelet-Európában

Bíró A. Zoltán: Az esély esélyérol avagy hogyan is lesz kulturális antropológia Kelet-Európában

Fejos Zoltán: Esélyekrol: elmélettel vagy anélkül

Kuczi Tibor: A tudományos és a mindennapi nyelvhasználatról

László János: Reflexiók Niedermüller Péter tanulmányára

Mohay Tamás: A néprajz és a néprajzkritika határai

Pléh Csaba: A társadalmiság és a társadalomtudomány új mintázatai. Egy konzervatív pszichológus reflexiói Niedermüller Péter dolgozatára

Voigt Vilmos: Diskurzus, vita, kommentár, reflexió stb.

Vörös Miklós: Az antropológia és a néprajzi kutatás politikuma. Hozzászólás Niedermüller Péter tanulmányához

Oswald Werner: „Transzcendencia” és metodológia az etnográfiában. Modernista hozzászólás Niedermüller Péter tanulmányához

Karády Viktor: A legitimitás kérdése a francia etnológia megszervezodésében
 
 

MÉRHETO-E A TÁRSADALOM?
 
 

Léderer Pál: Az a kétes megbízhatóság…

Somlai Péter: A „Léderer-tézis” bírálata avagy a hazaküldött zongorahangoló esete

Róbert Péter: Kétes megbízhatóság – adatokban és egymásban (Hozzászólás Léderer Pál cikkéhez)
 
 

e-Rovat
 
 

Michael Strangelove: A nélkülözhetetlen Internet. A virtuális kultúra kialakulása és az elektronikus Gaia létrejötte

Egy Internet-narkós vallomásai

Lee Hauser: A „hasznos hálózat”

Steve Cisler: Védekezés és az Internet

Dana Rooks: A virtuális könyvtár. Csapdák, ígéretek, lehetoségek
 
 

FLOPPY
 
 

Feyerabend halála a hálózaton

Jean Baudrillard: Thawing of the East

Internet Users’ Glossary (hálózati szakszógyujtemény)

InterNIC Directory of Directories (hálózati térkép)

Michael Hauben: Behind the Net: The Untold Story of the Arpanet

Bemutatjuk a Gutenberg Project virtuális könyvtárát

Bruce Sterling: The Hackers Crackdown (Law and Disorder on the Electronic Frontier)

Az UNIVERZUM könyvesbolt katalógusa

Konferenciafelhívások

Az amerikai kongresszus vitaanyagai az elektronikus „autópályák” témakörében

Egy szokatlan rajzprogram
 
 
 
 
 
 

1994. december, 15–16

(A vállalkozó mítosza)
 
 
 
 

A VÁLLALKOZÓ MÍTOSZA

(szerk: Sik Endre)
 
 

Sik Endre: Traktátus a vállalkozó szerepének demisztifikálásáról

William J. Baumol: A vállalkozás produktív, improduktív és destruktív formái

Gerald Mars–Yochanan Altman: Szovjet-Grúzia második gazdaságának kulturális alapjai

Chris Birkbeck: A kolumbiai Cali „keselyui”
 
 

CARITAS
 
 

Magyari-Vincze Eniko–Feischmidt Margit: A CARITAS és a romániai átmenet. A CARITAS-jelenség és az antropológiai elemzés
 
 

A HELY SZELLEME – POLITIKAI

KLIENTÚRA GÖRÖGORSZÁGBAN
 
 

Fokasz Nikosz: Te kire szavazol?

Ilias Nicolacopoulos: Egy polarizált és aszimmetrikus hárompártrendszer Görögországban

Konstantinos Tsoucalas: A politikai klientúra kérdése a 19. századi Görögországban

Stathis Damianakos: A választókörzet mint „hubérbirtok”. Az 1956 és 1964 közötti választási eredmények kvantitatív elemzése Jannina megyében

Kalliopi Spanu: Választás és közigazgatás. A közigazgatási szféra klientúra-mechanizmusainak aktivizálása a választási küzdelmek során
 
 

BÍRÓI FÜGGETLENSÉG

A KÁDÁR-KORSZAKBAN
 
 

Fleck Zoltán: Egy hivatás emancipációja. Relatív bírói függetlenség a Kádár-korszakban
 
 

N. P.: Kunt Erno (1946–1994)
 
 

A KULTÚRAKUTATÁS ESÉLYEI
 
 

Biczó Gábor: Egy vita margójára

Farkas János: Az összehasonlító antropológia esélyei

Gyáni Gábor: A társadalomtörténet mint retrospektív kulturális antropológia?

Horányi Özséb: Hozzászólás Niedermüller Péter „Paradigmák és esélyek avagy a kulturális antropológia lehetoségei Kelet-Európában” címu írásához

Takács András: Az antropológia megtalálhatatlansága

Niedermüller Péter: Néprajz, kulturális antropológia, kultúrakutatás. Válasz a hozzászólásokra

Alfred L. Kroeber és Talcott Parsons: A kultúra és a társadalmi rendszer fogalma

Vörös Miklós: Határesetek. Az amerikai antropológia és szociológia kapcsolata történeti perspektívában

Wolfgang Kaschuba: „Kulturalizmus”. Megjegyzések a szociális szempont eltunésérol a társadalomtudományokban
 
 

NEMZETISÉGI ÉS ETNIKAI CSOPORTOK

ÉSZLELÉSE A MAI MAGYARORSZÁGON
 
 

Vitaindító kérdések és a Replika szerkesztosége (ill. Langmár Ferenc) által kezdeményezett adatfelvétel alapmegoszlásai
 
 

e-Rovat
 
 

Howard Rheingold: Mindennapi élet a cyberspace-ben. Hogyan teremtett újfajta teret a komputerizált ellenkultúra?

A WELL nyilvános konferenciáinak jegyzéke
 
 

Repertórium
 
 

FLOPPY
 
 

StaTOR nevu adatbázis-kezelo program demo változata

Egy „viewer” program (grafikus file-okhoz)

SPSS systemfile-ok elemzés céljára a kisebbségi témában

John E. Jacobsen: Internet: An Art Gallery with 25 Million potential viewers

Anna Couey: Cyber Art: The Art of Communication Systems

Doctress Neutopia: The Feminization of Cyberspace

Jeffrey R. Young: Textuality in Cyberspace: Muds and Written Experience Electronic Publishing Said Hitting the Mainstream
 
 
 
 
 
 

1995. június, 17–18

(A foci)
 
 
 
 

POPPER HALOTT

(szerk.: Forrai Gábor)
 
 

Forrai Gábor: Karl Popper (1902–1994)

Karl R. Popper: A tudományos felfedezés logikája (részletek)

Karl R. Popper: Igazság, racionalitás és a tudományos tudás gyarapodása (részletek)

Pléh Csaba: Popper és a pszichológia
 
 

FUTBALL ÉS TÖRTÉNELEM
 
 

Hadas Miklós–Karády Viktor: Futball és társadalmi identitás. Adalékok a magyar futball társadalmi jelentéstartalmainak történelmi vizsgálatához

Bill Murray: A Celtic és a Rangers. Írek Glasgow-ban

Christian Bromberger–Jean-Marc Mariottini: Vörös és fekete. A torinói derby
 
 

KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁS:

Cultural Studies

(szerk.: Nagy Zsolt és Vörös Miklós)
 
 

Vörös Miklós–Nagy Zsolt: Kultúra és politika a mindennapi életben. Bevezetés a kritikai kultúrakutatásba

Simon During: A kritikai kultúrakutatás történetérol

Dick Hebdige: A stílus mint célzatos kommunikáció

Ien Ang: A Dallas és a tömegkultúra ideológiája

Lata Mani: Az indiai özvegyégetés. Kultúraelmélet és gyarmati szövegek

A kritikai kultúrakutatás bibliográfiája
 
 

A LONGITUDINÁLIS CIGÁNY
 
 

Kovács András: Eloítéletes projekció-e a becslés?

Lapos András (Sik Endre): A longitudinális cigány

Lázár Guy: A nemzeti kérdések a köztudatban

Örkény Antal: A kisebbségek Csipkerózsika-álma és a szociológus herceg esete

Róbert Péter: Nemzetiségi és etnikai csoportok társadalmi észlelése. Hiányos válaszok – hiányos eredmények

Sik Endre: xxxellenesség Magyarországon 1994

Tóth Judit: Hozzászólás a Nemzetiségi és etnikai csoportok társadalmi észlelése a mai Magyarországon címu kutatási programhoz
 
 

e-rovat
 
 

Allucquere Rosanne Stone: A szellem teste. A fizikai test határai a virtuális kultúrákban
 
 

Abstracts
 
 

FLOPPY
 
 

Bemutatjuk
 
 

– a Social Science Japan Online címu hálózati újságot

– az Electronic Journal of Sociology címu lapot

– az Electronic Journal of Virtual Culture címu lapot

Guy Debord: The Society of the Spectacle
 
 

Írások a popkultúráról
 
 

Robert Sardiello: Secular Rituals in Popular Culture: A Case for Grateful Dead Concerts and Dead Head Identity

Andrew Herman: Fear of Music

Jonathon S. Epstein: Every Generation has Got It’s Own Disease: Research Notes on Resistance and Grunge Rock Culture

Jeffrey Norman: „Music’s Worst Nightmare”: „By Any Means Necessary”

Interjú Kate Bornsteinnel, az „A Transgender Transsexual Postmodern” szerzojével

Jeffrey R. Young: Textuality in Cyberspace: Muds and Written Experience

Ronda Hauben & Michael Hauben: The Netizens and the Wonderful World of the NET: An Anthology
 
 
 
 

1995. december, 19–20

(Az orosz fejlodés különlegessége)
 
 
 
 

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERNITÁS

(szerk.: Szummer Csaba)
 
 

Szummer Csaba: Pszichoanalízis és modernitás

Beszélgetés Dr. Székács Istvánnal (az interjút készítette: Hadas Miklós)

Szummer Csaba: A csábítási elmélet viszontagságai; a valóság változó státusai a pszichoanalízisben

Bókay Antal: Nietzsche és Freud

Hárs György Péter: Pszichoanalízis – túl a modern tudományosság (öröm)elvén

Eros Ferenc: Vázlat az analitikus szociálpszichológiáról. I. rész
 
 

A HELY SZELLEME – AZ OROSZ

TÖRTÉNELMI FEJLODÉS KÜLÖNÖSSÉGE

(szerk.: Sz. Bíró Zoltán)
 
 

Sz. Bíró Zoltán: Az orosz történelmi fejlodés különössége. Rivális koncepciók és az önreflexió hagyományai

Alekszandr Janov: Az „orosz despotizmus” három arca. Az oroszországi politikai hagyomány a nyugati történetírás tükrében

Alekszandr Szamojlovics Ahiezer: Oroszország: megosztott civilizáció?

Boris Groys: Az orosz nemzeti identitás keresése

Andrzej Walicki: A forradalom elotti Oroszország szellemi tradíciói

Krausz Tamás: Az orosz sajátszeruség ideológiáiról
 
 

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS TELEFONON
 
 

Tarjányi József: Módszertani problémák a telefonos közvélemény-kutatásokban

Vita a telefonos közvélemény-kutatásokról (TÁRKI) (résztvevok: Angelusz Róbert – ELTE, Beck László – Medián Kft., Fischer György – Magyar Gallup Intézet, Hann Endre – Medián Kft., Molnár D. László – SzocioMed KFT., Sterk Péter – Szonda Ipsos, Tarjányi József – Tárki, Tordai Nándor – Országos Piackutató Intézet, Török László – Országos Piackutató Intézet, Závecz Tibor – Szonda Ipsos. A vitát Rudas Tamás vezette)
 
 

e-rovat
 
 

Robert Adriann: Infobahn blues

Lance Strate: A kiberido megtapasztalása: A számítógép-használat mint tevékenység és esemény
 
 

ADATJÁTÉK – DATA QUIZ

(Nagy András–Örkény Antal)
 
 

Abstracts

FLOPPY
 
 

ELETMOD-file – válogatás a TÁRKI adatgyujteményébol
 
 
 
 
 
 

1996. május, 21–22

(Fogyasztás és kultúra)
 
 
 
 

Dr. Vikár György és Dr. Virág Teréz levele a REPLIKA szerkesztojéhez a Dr. Székács Istvánnal készült interjú (Replika 1995. 19–20. szám) kapcsán
 
 

SZOCIÁLPOLITIKAI MARGINÁLIÁK:

Prostitúció, prostituáltak

a századfordulón

(szerk.: Léderer Pál)
 
 

Somlai Péter: Megtisztítani

Brichta Kálmán: Budapestnek vesznie kell (röpirat – 1891)

A hatóság védelme alatt megtürendok-e még tovább is a nyilvános kéjelgo házak? (Húsz gyulai polgárnak a városi képviselotestülethez intézett beadványa – 1880)

Gyula város képviselojének, Dr. Kovács Istvánnak a gyulai képviselo testület 1879. decz. 27-én tartott ülésében a prostitutio tárgyában tartott beszéde

Dr. Cséri János: Budapest fo- és székváros prostitutió-ügye (1893)

Weisz Dániel: A prostitutió kérdése Budapesten (1878)

Budapest Székesfováros szabályrendelete a prostitúcióról (1909)
 
 

FOGYASZTÁS ÉS KULTÚRA
 
 

Vörös Miklós: Fogyasztás és kultúra. (1. rész: Fogyasztás, ido, történelem)

Arjun Appadurai: Fogyasztás, idotartam, történelem

Colin Campbell: A 18. századi angol fogyasztói forradalom okai

Colin Campbell: A modern fogyasztói étosz rejtélye

Zentai Violetta: A fogyasztás kultúrája és a történelem
 
 
 
 

VALLÁS ÉS MODERNITÁS

(szerk.: Tomka Miklós)
 
 

Tomka Miklós: A vallásszociológia új útjai

Thomas Robbins: Az új vallási mozgalmak és a társadalom: elméletek és magyarázatok

Kamarás István: Krisna-tudat Magyarországon

Christopher Edwards: A tömeges áttérés dinamikája

James A. Beckford: A „hatalom” fogalmának újjáéledése a vallásszociológiában

Franz-Xaver Kaufmann: Vallás és modernitás

e-rovat
 
 

Esther Dyson: A szellemi érték

Ted Friedman: Komputerjátékok és interaktív textualitás
 
 

A Replika Repertóriuma (1990–1995)
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1996 – Special Issue

Colonization or Partnership?

Eastern Europe and Western Social Sciences

(Miklós Hadas and Miklós Vörös eds.)
 
 
 
 

CATEGORIES
 
 

Anna Wessely: The Cognitive Chance of Central European Sociology

Deborah J. Cahalen: What Stalin and Reagan Told Us to Think. The Reproduction of the Cold War Paradigm in American Academia

David A. Kideckel: What’s In A Name? The Persistence of East Europe as Conceptual Category
 
 

PARADIGMS
 
 

György Lengyel: Economic Sociology in East-Central Europe: Trends and Challenges

Tibor Kuczi: The Split Sociological Mind in East-European Societies. Comments on György Lengyel’s article

Miklós Hadas: Bartók, the Scientist
 
 

FEMINISMS
 
 

Susan Gal: Feminism and Civil Society

Mária Neményi: The Social Construction of Women’s Roles in Hungary

Jirina Šiklová: Different Region, Different Women: Why Feminism Isn’t Successful in the Czech Republic

Jirina Šmejkalová: On the Road: Smuggling Feminism Across the Post-Iron Curtain

Madalina Nicolaescu: Utopian Desires and Western Representations of Femininity
 
 

EXCHANGES
 
 

György Csepeli–Antal Örkény–Kim Lane Scheppele: Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe. The Colonization of East European Social Science

Rudolf Andorka: The Uses of International Cooperation in the Social Sciences. Comments on the article by Csepeli–Örkény–Scheppele

Zuzana Kusá: The Immune Deficiency – Acquired or Inherited? Comments on Csepeli–Örkény–Scheppele: Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe

Alaina Lemon–David Altshuler: Whose Social Science is Colonized? Response to „AIDS in Social Science in Eastern Europe”

György Csepeli–Antal Örkény–Kim Lane Scheppele: Response to Our Critics (and to Our Supporters)
 
 
 
 
 
 

1996. december, 23–24

(Hétköznapi ellenállás)
 
 
 
 

RACIONÁLIS-E A TUDOMÁNY?

(szerk.: Forrai Gábor)
 
 

Forrai Gábor: Lakatos Imre tudományfilozófiája: vázlat

Margitay Tihamér: Racionalitás és objektivitás

Kiss Olga: Lakatos Imre matematikafilozófiája

Palló Gábor: Párhuzamok és metszéspontok: Lakatos Imre és Polányi Mihály

Lakatos Imre: Toulmin megértése
 
 

HÉTKÖZNAPI ELLENÁLLÁS

(szerk.: Dessewffy Tibor)
 
 

Dessewffy Tibor: Az ellenállás diszkrét bája

James C. Scott: Eros-e a hamis tudat?

James C. Scott: Az ellenállás hétköznapi formái

Charles Tilly: Alávetés, ellenszegülés, behódolás… diskurzus

Rév István: Az atomizáció elonyei
 
 

MINEK A SZOCIOLÓGIATÖRTÉNET?
 
 

Saád József: Magyar szociológiatörténet: minek a története? Vázlat a magyar társadalomtani-szociológiai gondolkodás 1945 elotti történetérol

Némedi Dénes: Minek a történet?

Kupa László: Történet és identitás. Gondoljuk újra a szociológiatörténetet

Nagy Endre: Szociológiatörténet: a szociológia története (Saád József: Magyar szociológiatörténet: minek a története? c. dolgozatához)
 
 

ROMA REPREZENTÁCIÓK: KÉPVISELET

ÉS MEGJELENÍTÉS

(szerk.: Alaina Lemon)
 
 

Alaina Lemon: A romák megjelenítése és képviselete. Bevezetés

Nicolae Gheorghe–Thomas Acton: A multikulturalitás problémái: kisebbségi, etnikai, nemzetiségi és emberi jogok

Katie Trumpener: A cigányok ideje: egy „történelem nélküli nép” a Nyugat narratíváiban

Alaina Lemon: Forró Vér és Fekete Gyöngy: a cigány eredetiség paradoxona a szocializmus idején és azután

Identitás és reprezentáció. Interjú Daróczi Ágnessel és Bársony Jánossal (Az interjút Alaina Lemon és Vörös Miklós készítette)
 
 

e-rovat
 
 

Merrill Morris–Christine Ogan: Az Internet mint tömegkommunikáció

Miért kell a kommunikációkutatóknak tanulmányozniuk az Internetet? John Newhagen és Sheizaf Rafaeli beszélgetése
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1997. március, 25

(Szex és forradalom)
 
 
 
 

SZEX ÉS FORRADALOM
 
 

Szex és forradalom. Egy ötvenhatos magyar emigráns az európai nemi piacon (Lejegyezte és megszerkesztette Hadas Miklós)
 
 

BANKURALOM?

(szerk.: Kövér György)
 
 

Peter Eigner: A bank–ipar viszony Ausztria(–Magyarországon) 1895 és 1938 között. Bankuralom vagy egyenrangú felek üzleti kapcsolata?

Tomka Béla: Személyi összefonódás (interlocking directorates) bankok és iparvállalatok között a századforduló Magyarországán

Kövér György: A pesti kereskedo-bankár másodvirágzása és az iparfinanszírozás a 20. század elso felében

Pogány Ágnes: Bankárok és üzletfelek. A Magyar Általános Hitelbank és vállalati ügyfelei a két világháború között

Lengyel György–Bartha Attila: Bankárok: a magyar gazdasági elit domináns csoportja?
 
 

MODERNITÁS A PERIFÉRIÁN: A FINNEK

NEMZETI ÖNKÉPE

(szerk.: Csite András)
 
 

Csite András: Búcsúpillantás

Jukka Ammondt: Tangó, avagy testet ölt a finn melankólia

Leo Granberg: Nehéz terep – a kistermelo útja a letelepedéstol az információs társadalomig

Raimo Lovio–Matti Pulkkinen–Teemu Väänänen: Cég átmeneti állapotban. Esettanulmány a Nokia-csoportról

Matti Peltonen: Változó finn önarckép

ÉRZELEM ÉS EMLÉKEZET: A MÁSODIK KOGNITÍV FORRADALOM?

(szerk.: Bodor Péter)
 
 

Bodor Péter: Bevezetés

Rom Harré: Érzelem és emlékezet: a „második kognitív forradalom”

Orthmayr Imre: Rom Harré diszkurzív filozófiája

Kövecses Zoltán: Harré „emocionológiája” és a kognitív nyelvészet érzelemfelfogása
 
 

E-ROVAT
 
 

John Seely Brown–Paul Duguid: A dokumentumok társas élete
 
 

Repertórium (1990–1996)
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1997. június, 26

(A hír hatalma)
 
 
 
 

REPLIKA MONOLÓG
 
 

In memoriam Gyöngyi. Rákbetegség és orvoslás (Az interjút készítette és szerkesztette: Hoyer Mária)
 
 

A FOGYASZTÓI SZOCIALIZMUS
 
 

Vörös Miklós: Életmód, ideológia, háztartás. A fogyasztáskutatás politikuma az államszocializmus korszakában

Hammer Ferenc–Dessewffy Tibor: A fogyasztás kísértete

S. Nagy Katalin: Fogyasztás és lakáskultúra Magyarországon a hetvenes években

Ina Merkel: A fogyasztói társadalomba vezeto út
 
 

A HÍR HATALMA
 
 

Gayer Zoltán: A Híradó képi retorikájának néhány jellegzetessége

Jean-Marie Charon: A CNN tekintete

Ulf Hannerz: Baj van a globális világfaluban. A világ, ahogyan a külföldi tudósítók látják
 
 

ÉRZELEM ÉS EMLÉKEZET: A MÁSODIK

KOGNITÍV FORRADALOM? (FOLYTATÁS)

(szerk.: Bodor Péter)
 
 

Bodor Péter: Az éteren túl: a megismerés társas konstruktivista felfogása

Pléh Csaba: Narratív vagy diszkurzív megújulást?

Pólya Tibor: Pszichológia az egyénen „kívül”

Kónya Anikó: Az emlékezés klasszikus szemléletének visszatérése

E-ROVAT
 
 

A „kibertér” és az „amerikai álom”: Magna Charta a Tudás Korához

John Perry Barlow: Cyberspace Függetlenségi Nyilatkozat
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1997. szeptember, 27

(Fociüzlet)
 
 
 
 

REPLIKA MONOLÓG
 
 

A seft (A monológ alapjául szolgáló interjút Keul Andrea készítette)
 
 

BÚCSÚ THOMAS KUHNTÓL

(szerk.: Forrai Gábor)
 
 

Forrai Gábor: Eros inkommenzurábilitás?

Fehér Márta: A paradigmától a lexikonig… Thomas S. Kuhn harmincöt év után

Laki János: Az urhajósok, az etnográfus meg a történész. A „Könyv utáni” Kuhn

Jakab Zoltán: Szemlélet és elvonatkoztatás: mit sugall a paradigma fogalma a tudás természetérol

Hronszky Imre: Vannak-e „technológiai paradigmák”?

Martinás Katalin: A termodinamika paradigmaváltásai és paradigmái

Békés Vera: Kuhn modellje és a tudománytörténet-írás
 
 

AZÉLELEMMEGESZBENNÜNKET

(szerk.: Andor Mihály)
 
 

Az élelem megesz bennünket (Andor Mihály)

Stephen Mennell: Csökkeno különbségek, növekvo választék

Alan Beardsworth és Teresa Keil: A modern táplálékrendszer kialakulása

George Ritzer: A társadalom mcdonaldizációja

Andor Mihály: Húsosfazék avagy a hús különleges társadalmi szerepe
 
 

FOCIÜZLET

(szerk.: Dénes Ferenc és András Kriszta)
 
 

Dénes Ferenc: Lövésbol lesz… Ahivatásos magyar labdarúgás átalakulásának közgazdasági alapjai

Horváth Sándor: A hazai futballüzlet fejlesztésének feltételei

Itt a márka? Interjú Bayer Józseffel

Bajnokcsapat? Interjú Nyilasi Tiborral

Gólhelyzet. Interjú Mezey Györggyel
 
 

E-ROVAT
 
 

Richard K. Moore: A Kibertér Rt. és az Infomágnások kora. A PFF-féle „Magna Charta” elemzése

John Carlos Rowe: Kiberkovbojok az új határszéleken. Szabadság, nacionalizmus és imperializmus a posztmodern korban
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1997. december, 28

(Test/kép)
 
 
 
 

REPLIKA MONOLÓG
 
 

Drogmonológ (A monológ alapjául szolgáló interjút Hoyer Mária készítette)
 
 

JÁNOSSY FERENC EMLÉKÉRE

(szerk.: Fokasz Nikosz)
 
 

„Utolérni és túlhaladni”. Interjúrészletek Jánossy Ferenccel (Részletek Hegedus B. András, Kozák Gyula és Szabóné Dér Ilona Jánossy Ferenccel készített interjújából. Az interjú a Medvetánc 1986/4–1987/1. számában jelent meg)

Vajda Mihály: Ferkó

Vámos Tibor: Jánossy-örökség és rendszerelméleti asszociációk
 
 

A MODERN TESTTÖRTÉNETE

(szerk.: Lafferton Emese)
 
 

Lafferton Emese: Az ember és a társadalom testérol a modern tudományok tükrében. Szakirodalmi áttekintés

Lorraine Daston és Katharine Park: A hermafroditák és a természet rendje. A bizonytalan nemiség kérdése a kora újkori Franciaországban

Londa Schiebinger: Miért hívják az emlosöket emlosöknek: a nemek politikája a 18. századi Franciaországban

Thomas W. Laqueur: A társadalmi „rossz”, a magányos bun és a teázás

Jonas Frykman: Hogyan váljunk tökéletes svéddé? Modernitás, testpolitika és a nemzetté válás folyamata a 20. századi Svédországban

Emily Martin: A test vége?
 
 

NEMEK A MOZIBAN

(szerk.: Nagy Zsolt)
 
 

A kép teste – a test képei (Nagy Zsolt)

Stephen Prince: Hatalom és fájdalom. Tartalomelemzés és a pornográfia ideológiája

Jane Caputi: Egy ágyban az ellenséggel, avagy Pretty Woman II. Mi történik azután, hogy a hercegno fölébred?

Stephen Neale: A különbözoség fajtái. A nyolcadik utas a halál és a Szárnyas fejvadász

Hadas Miklós: Az örök cowboy. Férfitoposz az Oscar-díjas filmekben (1984–1996)

E-ROVAT: INTERNETÉSCOPYRIGHT
 
 

Alapelvek a szellemi tulajdon kezeléséhez digitális környezetben

Turi László: Internet és copyright
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1997 – Special Issue

Ambiguous Identities

in the New Europe

(Miklós Hadas and Miklós Vörös eds.)
 
 
 
 

Miklós Vörös–Miklós Hadas: Representing Euroanxieties. An Introduction
 
 

Political Strategies
 
 

Paul Silverstein: French Alterity. Articulating Intra-National Difference in the New Europe

George Gavrilis: Reluctant Europeans. Negotiating Greek Identity during the Macedonia Crisis

Róbert Braun: Communities in Transition. Problems of Constitutionalism and Narrative Identity in Europe

Christer D. Daatland: Coping with Displacement. The Multiple Identities and Strategies of the Russian-Speaking Population in Estonia

Stefan Wolff: Identities in Transition. East Germany from the 1980s to the Present

Judit Takács: (Homo)Sexual Politics. Theory and Practice
 
 

Situated Representations
 
 

Marko Zivkovic: Violent Highlanders and Peaceful Lowlanders. Uses and Abuses of Ethno-Geography in the Balkans from Versailles to Dayton

Ferenc Eros–Bea Ehmann: Jewish Identity in Hungary. A Narrative Model Suggested

Emily C. McEwan-Fujita: Scottish Gaelic and Social Identity in Contemporary Scotland

Kjell Hansen: Protesting againist the Consequences of Welfare. Emerging Ethnification in Marginal Areas of Sweden

Miklós Hadas: Faces of Modernity. Men in Films: A European versus an American Model?
 
 
 
 
 
 

1998. március, 29

(Vállalkozói kultúrák)
 
 
 
 

Replika monogram
 
 

Lee Congdon: Bun és büntetlenség. Az ismeretlen Lakatos Imre

Játék-e a sport?

(szerk.: Tamás Tibor)
 
 

Tamás Tibor: Homo ludens-e a sportoló?

Norbert Elias: A sport eredete mint szociológiai probléma

Allen Guttmann: Spontán játék, szervezett játékok, versenyek, sportok

Frank C. Kew: Játékszabályok és társadalomelmélet
 
 

A hely szelleme: az Andok

(szerk.: Letenyei László)
 
 

Letenyei László: Etnikum és hatalom az Andokban

Andrés Guerrero: Indián alanyokból etnikai állampolgárok. Az 1961-es tüntetéstol az 1990-es felkelésig

Carlos Ivan Degregori: Etnikai identitás, társadalmi mozgalmak és politikai szerepvállalás Peruban

Xavier Albó: zKhitipxtansa? Kik vagyunk? Helybeliségen alapuló identitás, etnikai identitás és osztálytudat az ajmaráknál

Juan Carlos Estenssoro: Modernizmus, esztétika, zene és ünnep. Hogyan változott meg az elit attitudje a népi kultúrával szemben? Peru, 1750–1850

Larissa Adler Lomnitz: „Komaság”. Kölcsönös szívességek rendszere a chilei városi középosztályban
 
 

Vállalkozói kultúrák

(szerk.: Kuczi Tibor)
 
 

Vállalkozás és kultúra (Kuczi Tibor)

Kuczi Tibor: Vállalkozói kultúra – az életutak finalitása

Brigitte Berger: A modern vállalkozás kultúrája

Robert C. Ulin: Hagyományalkotás és reprezentáció mint kulturális toke. A délnyugat-francia borászat története
 
 

Replikázás: ki a cigány?
 
 

Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetoségérol
 
 

E-rovat: internet és antinet
 
 

Nick Arnett: Az internet és az antinet

Társadalom és kultúra a magyar interneten (Drótos László <kondrot@gold.uni-miskolc.hu> összeállítása)
 
 

Repertórium (1990–1997)
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1998. június, 30

(Késo modern)
 
 
 
 

Replika monológ
 
 

Szexualitás és pszichiátria (Dr. Pintér Emil monológja. Az interjút készítette és monológgá szerkesztette: Hadas Miklós)
 
 

Késo modern

(szerk.: Zeke Gyula)
 
 

Blokkoló (Zeke Gyula)

Saly Noémi: Conservo

Nádasdy Ádám: A „modern” és a belole képzett fogalmak jelentés- és használattörténete

Kuczi Tibor: Társadalomsakk

Babarczy Eszter: Siralmas posztmodern

Nagy Zsolt: Pucér Kelet

Pléh Csaba: Számítógép és személyiség
 
 

A hely szelleme: délszláv anziksz

(szerk.: Potoczki Klára)
 
 

Eörsi István: Szrebrenica, 1995

Szarajevo, 1993 – Déri Miklós képei

Eörsi István: Szrebrenica után

Rada Ivekovic, Biljana Jovanovic, Maruša Krese és Radmilla Lazic: „Minden Egész eltörött…”. Négy íróno-barátno levelezése a délszláv háború idejébol
 
 

Replikázás
 
 

Ladányi János és Szelényi Iván: Még egyszer az etnikai besorolás „objektivitásáról”

Mihályi Gábor: Egy életkudarc története
 
 

E-rovat: Új szóbeliség?

(szerk.: Czeizer Zoltán)
 
 

Bevezetés Hajnal István „Írásbeliség és fejlodés” címu írásához (Nyíri Kristóf)

Hajnal István: Írásbeliség és fejlodés

Mester Béla: Amerikai életmódrecept a digitális korszakban
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1998. szeptember, 31–32

(Kockázat és kultúra)
 
 
 
 

Replika monológ
 
 

A forradalom leánya (A monológ alapjául szolgáló interjút Hoyer Mária készítette)
 
 

Kockázat és kultúra

(szerk.: Szíjártó Zsolt)
 
 

Szíjártó Zsolt: Kockázat, kultúra, konfliktus

Wolfgang Bonß: Bizonytalanság, kockázat és veszély

Mary Douglas: A kockázat és a hibáztatás. Az erkölcsök és a veszély

Ulrich Beck: A kritikai elmélettol a kockázattársadalom önkritikájáig
 
 

Közgazdaságtan és etika

(szerk.: Horváth Sándor)
 
 

Értékek és választások a közgazdasági gondolkodásban (Horváth Sándor)

Fekete László: Adam Smith Nemzetek gazdagsága és a felvilágosodás filozófiája

Pataki György: Etika és közgazdaságtan. Gondolatok a jólét, a szabadság és az igazságosság kérdéseirol

Gedeon Péter: Gazdaság és erkölcs. A Fukuyama-tézisrol

Horváth Sándor: A túllétezés élménye
 
 

Szlovén valláskutatás

(szerk.: Marjan Smrke)
 
 

A szlovén valláskutatás hullámverései a rendszerváltás idején (Marjan Smrke)

Ales? Debeljak: A fundamentalizmus indiszkrét bája

Mitja Velikonja: A vallás és az egyház mint nemzeti mitológiákat formáló tényezo a posztszocialista társadalmakban

Marjan Smrke: II.János Pál pápa Maruca jósno kristályainak országában

Lev Kreft: A felvilágosodás válsága és a másságtól való félelem
 
 

E-rovat
 
 

A hangos olvasástól a másodlagos szóbeliségig. Bevezetés Balogh József „Voces paginarum” címu írásához (Czeizer Zoltán)

Balogh József: „Voces paginarum”. Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez
 
 

Abstracts
 
 
 
 
 
 

1998. december, 33–34

(A tudomány gyarmatosítása?)
 
 
 
 

Replika monológ
 
 

Az Úristen tenyerén (A monológ alapjául szolgáló interjút Váradi Monika Mária készítette)
 
 

A tudomány gyarmatosítása?
 
 

Hadas Miklós: Bartók, a természettudós

Csepeli György, Örkény Antal és Kim Lane Scheppele: Kelet és Nyugat között. A kelet-európai társadalomtudomány szerzett immunhiányos betegségének tünetei

Andorka Rudolf: A nemzetközi társadalomtudományos együttmuködés elonyei

Zuzana Kusá: Szerzett vagy öröklött immunhiány?

Alaina Lemon és David Altschuler: Kinek a társadalomtudományát gyarmatosították?

Csepeli György, Örkény Antal és Kim Lane Scheppele: Válasz bírálóinknak és támogatóinknak
 
 

Én/kép

(szerk.: Gayer Zoltán)
 
 

Beszélgetés Vilém Flusserrel (Peternák Miklós interjúja)

Annette Kuhn: A gyermek, aki sosem voltam. Emlékezések

Gayer Zoltán: Fényképaktusok. Amatorképek a rendszerváltás elott és után
 
 

Bomlás és sarjadás a magyar

mezogazdaságban

(szerk.: Kovács Katalin)
 
 

Bomlás és sarjadás. Bevezeto (Kovács Katalin)

Bali János: Megtorpanás? A mezogazdasági árutermelés fejlodésének korlátai egy málnatermelo településen

Váradi Monika Mária: Keskeny az ösvény. Esettanulmány a ‘Harmónia’ Mgtsz átalakulásáról

Kovács Katalin: Elfújja a szél? Esettanulmány a ‘Homokvár’ szövetkezetrol

Nigel Swain: Küzdelmes életutak egy változó világban: ‘Nemesfalu’ és az ‘Aranyszolo’ Rt.

Hamar Anna: A „semmibol” lett gazdaságok

Kovács Katalin Bihari Zsuzsanna közremuködésével: Bomlás és sarjadás az agrárgazdaságban
 
 

Leszbikus és meleg identitáspolitikák

(szerk.: Kalocsai Csilla és Takács Judit)
 
 

Kalocsai Csilla: Leszbikus és meleg elméletek: identitások és identitáspolitikák

Takács Judit: Bevezetés a homoszexualizálás tudományába

Diana Fuss: Leszbikus és meleg elmélet: az identitáspolitika kérdése

Lisa Duggan: A különbözoség közössége

Henning Bech: Századvégi nyugati szexualitások: queer identitások és a modern homoszexuális eltunése
 
 

Replikázás
 
 

Braun Róbert: A nagy leszámolás
 
 

E-rovat
 
 

Zolnai Béla: A látható nyelv

Turi László: Az internet oktatási alkalmazása az egyetemen
 
 

Abstracts
 
 

Szerzoink
 
 

1998 – Special Issue

Central European Hysteria

(Miklós Hadas, Katalin Kovács,

and Emese Lafferton eds.)
 
 
 
 

Hungarian Women’s Narratives
 
 

Miklós Hadas: Contextual Plurality: A Shoddy Dictatorship (Introduction)

In the Palm of God

The Daughter of the Revolution

Drug Monologue

Cancer and Cure
 
 

Central European Hysteria
 
 

Ferenc Eros: The Female Disorder (Introduction)

László András Magyar: The Torn-off Veil

Emese Lafferton: Hysteria and Deviance in Fin-de-Sie`cle Hungary. Ilma’s Case

Márta Csabai: Her Body Her/Self? On the “Mysteries” of Hysteria and Anorexia Nervosa

Juliet Mitchell: Questioning the Oedipus Complex

György Péter Hárs: Where Have You Gone, Hysteria?
 
 

Restructuring Post-Socialist

Agriculture
 
 

Katalin Kovács: Restructuring Post-Socialist Agriculture (Introduction)

Ilkka Alanen: The Effects of Internal Struggles within Collective Farms on Emerging Enterprise Structures – The Case of Estonia

Deema Kaneff: Private Co-operatives and Local Property Relations in Rural Bulgaria

Katalin Kovács: Strengths, Controversies and a Show-Case of Failure in Hungarian Agricultural Restructuring: the Case of the Hollóföldje Co-operative

Mária Vince and Nigel Swain: Agricultural Transformation and the Rural Labour Market in Romania

Iveta Námerová and Nigel Swain: Co-operative Transformation and Co-operative Survival in Slovakia
 
 

Authors
 
 
 
 

v
 
 
 
 

Replika Könyvek

a Replika Kör kiadásában
 
 
 
 

Férfiuralom. Írások nokrol, férfiakról, feminizmusról. Hadas Miklós szerk., Budapest, 1994.

KarádyViktor: Iskolarendszer és felekezeti egyenlotlenségek Magyarországon (1867–1945). Történeti-szociológiai tanulmányok. Budapest, 1997.

Rend és káosz. Fraktálok és káoszelmélet a társadalomkutatásban. Fokasz Nikosz szerk., Budapest, 1997.
 


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: replika@c3.hu