Ahmed El-Attar és Tarek Abu El-Fetuh
Szabad művészi terek a Mediterráneum déli felén

AHMED (KAIRÓ): Az arab színháztörténet egyik meghatározó összetevője az a körülmény, hogy bár az arabok annak idején lefordították a hellén örökség túlnyomó részét, de sose fordították le a görög tragédiákat és komédiákat. Ami érthető, mivel a görög tragédiákban és komédiákban pogány istenek szerepeltek - és éppen ez az, ami ellen a monoteista vallás fellépett.
 És ha ehhez még hozzávesszük azt is, hogy az arab iszlám örökségen belül a test megjelenítése - nem maga a test - problematikus, beláthatjuk, hogy a mai értelemben vett színház nem jutott el az arab világba a 19. század közepéig, bár egész idő alatt megvoltak az előadások helyi formái: árnyjátékosok, cirkusz jellegű szereplések és hasonlók. A 19. század elején olyan államok, mint Egyiptom és a nagyobb Szíria, nyitottabbá váltak a Nyugat irányába, diákokat kezdtek küldeni Franciaországba és Olaszországba tanulni. Ezek a diákok voltak azok, akik bevezették a nyugati színházművészetet a Közel-Keleten, s ennek Kairó és Alexandria lett a központja. Színházakat kezdtek építeni, és megnyílt az arab világ első operaháza is Kairóban 1869-ben. A színház mégsem vált elfogadottá a legtöbb szomszédos arab országban.
 Az első előadott darabok olasz és francia drámák fordításai és szabad adaptációi voltak - különösen Moli?re-drámáké, műveinek komikus és társadalmi vonatkozásai miatt. Majd a Közel-Kelet francia és brit megszállása egyre jobban kitette a térséget a nyugati befolyásnak.
 Aztán jött a közel-keleti arab újjászületés. Az 1952-es forradalom idejére a színház már teljesen kifejlett művészeti ággá vált Egyiptomban. Az emberek hozzászoktak, hogy eljárjanak megnézni, mit játszanak a színészek. A helyi arab színház is megjelent, és részévé vált az arab irodalmi életnek. Egyiptomban az 1950-60-as években a társadalmi-politikai változásokkal együtt a művészetek is virágzásnak indultak. Szocialista  kormány volt uralmon: a kultúra meginduló demokratizálása  erős mozgást idézett elő a művészeti életben. A Bertolt Brecht és az abszurd színház ösztönzéséből merítő első modern arab színház akkor és ott vette kezdetét.
 A rendszer azonban hamarosan kimutatta a foga fehérjét: művészeket és értelmiségieket tartóztattak le, megnyirbálták a kifejezés szabadságát. Az Izraellel szembeni Hatnapos Háborúban elszenvedett megalázó vereség után sokan elhagyták az országot, és a közeli Bejrútba települtek át.  A vereség összetörte egy egész művésznemzedék aspirációit - és az arabokét egyáltalán.
 Ekkor a libanoni színház vált az arab színház centrumává, mivel Bejrútban még maradt valamennyi szellemi szabadság, és a különböző ideológiák egymás mellett élhettek. Ez addig tartott így, amíg el nem kezdődött a háború Libanonban, ekkor Tunézián volt a sor: gazdasági stabilitása, az analfabétizmus alacsony aránya és az erős nyugati kapcsolatai révén Tunézia lett az új központ.
A modern arab színházi mozgalom mára szétszórtabb lett. Egyiptomban ott van egyfelől a hivatalos színház, az állami színházakban mindenki kap fizetést. Egy olyan országban, ahol 1981 óta katonai rezsim uralkodik, stateriális törvényekkel, ez nagyon kétséges helyzetbe hozza a művészeket. Az állam abból indul ki, hogy a hivatalostól eltérő vélemény eleve hamis. Ez persze nincs ennyire világosan kimondva. Az emberek Nyugaton cenzúráról beszélnek, de a rezsimnek ennél több esze van. Én például olyan darabokat csinálok, amelyeket nem cenzúráznak. Ennek az oka egyszerű: az én darabomat mondjuk száz ember nézi meg egy este, és hússzor játsszák, vagyis összesen kétezer emberhez jut el. Egy 16 milliós városban mit számít ez? Ugyanígy áll a dolog a könyvekkel. A filmiparral már más a helyzet. Ott tényleg szigorú cenzúra van. Másfelől a privát szektor merő szórakoztatóipar, ahol csak a pénz számít, mint a West Enden vagy a Broadway-n.  És itt lép be a független színházi mozgalom.

TAREK (ALEXANDRIA)
Sátrak
Elkezdtem körüljárni, hogyan használhatnám a sátorépítés ősi technikáját alternatív színházi terek kialakítására. Ennek van egy sajátos egyiptomi technikája is. Megnéztem, hogyan lehet a sátrakat elég nagyra összerakni ahhoz, hogy elférjen a színpad és a nézőtér. 1993 és 2000 között számtalan sátrat raktam össze különböző színtársulatoknak. Amikor színházi producer lettem a Young Arab Theatre Fund-nál, elkezdtem összekapcsolni építészi munkámat a produceri munkával. Elindítottam a terek helyreállítására irányuló programot - az egyik ilyen hely volt egy garázs Alexandriában.

Garázsok
Egy alexandriai garázsban állítottunk színpadra egy libanoni darabot. Az esemény mögött a kontextualizálás koncepciója állt: rengeteg akciónk volt, amelyek ezt a szokatlan darabot bevezették a városban, még mielőtt tényleg bemutattuk volna. Mivel a színhely egy csatorna, képzőművészeket kértem meg, hogy készítsenek idevágó installációkat, és helyezzék el a térben a díszlettel együtt. Tartottunk egy szemináriumot négy városról, amely drámai építészeti változatosokon ment át: Berlin, Bejrút, Rotterdam és Alexandria. Tartottunk egy libanoni filmprogramot. A publicitás tekintetében az egész dolog nagyon sikeres volt. A színház, a mozi és a képzőművészetek közönsége jött össze és építészhallgatók is eljöttek. Mivel a garázs a jezsuitáké volt, akik meg akarták tartani nyári táborozás céljaira, olyan elemekkel kellett megépítenünk, amelyek modulokból álltak, mozgathatók voltak és olcsók, éppúgy, mint amikor sátrakkal dolgoztam.

Mozik
A jordániai Amman városában egy mozi szolgált alternatív színházi tér gyanánt. Eredetileg egy gazdag palesztin család tulajdonában állt, az utóbbi időben pornómozinak használták, annyi pornófilmet játszottak, amennyi csak belefért reggel 9-től este 7-ig. Egy másik mozitér, amellyel dolgozunk, Bejrútban van, és a milícia számára fenntartott pornómozi volt a háború alatt, mielőtt egy hírhedt háborús bűnös költözött volna bele. Azzal kezdtük, hogy kiástuk az összes törmeléket. Bár romokban áll, a szerkezet még mindig jó. Tele van graffitival, főleg politikai jelszavakkal: ezeket természetesen megtartjuk.

    KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/