Judith Herzberg

*Öregség

Késôbb, ha elmém elborul
ölebes, didergôs
leszek, ölelek
hôpalackot s veled
beszélek álmomban.
Ha már most is megérted 
hogy akkor majd mit kérek,
csak mint száraz faág úgy élek,
magam akkor oly töröttnek nem érzem
hanem inkább mint szertefújt pity-
pang. Hallod hogy fecsegek?
Ernyôcskéim hullanak már.
 
 
 

*Melankólia

Hajón otthagyni mindent
míg a napfény a sziklákra hull.

Hajón otthagyni mindent
míg a sziklák az esôben fürdenek. 
 
 
 

Beteglátogatás

Apám némán ült ágyamnál 
egy hosszú órán át.

Mikor vette a kalapját
mondtam, e társalgást
összefoglalni nem túl nehéz.
Dehogynem, mondta ô,
próbáld csak meg, hogy mire mész.
 

                    GERA JUDIT FORDÍTÁSAI
 


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/