Michal AJVAZ
Telefonra várva

Már két órája várok a Havel téren egy telefonfülke előtt, a méteráru- és függönykereskedésnél, fontos és sürgős ügyben kell telefonálnom, de a fülke foglalt, és nem úgy néz ki, hogy a telefonáló be akarná fejezni. Nem kellene megkocogtatnom az üveget? Ez azonban eléggé udvariatlan volna, úgyhogy inkább még várok. Csak nem akarja befejezni, ezért mégiscsak megpróbálok kopogni, csupán halkan. Hm, úgy tűnik észre sem vett, hangosabban kopogtatok. Nem, inkább ne, nem leszek tolakodó. Tulajdonképpen elég furcsa telefonálóról van szó, eddig ilyennel még nem találkoztam. Mindig, ha telefonra vártam, vagy valamilyen férfi vagy nő vagy gyermek állt a fülkében, de ebben a fülkében egy embernagyságú tengeri csikó van, spirálosan végződő elegáns farokkal. Vajon hová telefonál? A tenger mélyére? A fülke színültig van vízzel, ami szintén nem  megszokott dolog. Ha majd a csikó kilép a fülkéből, vigyáznom kell, mert abban a pillanatban, hogy kinyílik az ajtó, kizúdul rajta a víz. Kíváncsi vagyok, hogy megy majd végig az utcán, meg kell figyelnem. Ugrálni fog a farkán? Meglehet, nem is telefonál, csak úgy böködi a pofájával a kagylót. Talán el akarja fogyasztani. Nem is tartja a füléhez a hallgatót. Van egyáltalán a tengeri csikónak füle? Lehet, hogy ultrahangokat bocsát ki, mint a denevér. Lehet, hogy akváriumnak nézi a telefonfülkét. Talán rejtőzködik, egy hónap múlva itt a karácsony, az emberek hajszolják a halat. Hal-e egyáltalán a tengeri csikó? Az embereknek mindegy volna, beraknák a kádba, szenteste megennék, és dicsekednének is vele, hogy milyen csemegét fogyasztottak. No, mindenesetre karácsonyig azért nem volnék képes várni. De hagyjuk, biztos, hogy telefonál, úgy tűnik, nagyon összpontosít, várok még egy kicsit. Nemsokára végez, miről is beszélhetne ilyen hosszú ideig? Nem rongálja meg a víz a telefonkészüléket? Talán sehová sem tudok majd telefonálni. Esetleg a tenger mélyére. Mennyibe fog ez nekem kerülni, s kivel tudok onnan beszélni? A medúzával? Nem, nem fogok szórakozni a medúzával, nekem valaki egészen mással kell beszélnem. Kezdetben a csikó nagyon bájosnak tűnt, járkáltam a fülke körül, és nézegettem őt, bonbonnal akartam megkínálni, ha majd kilép onnan, de most már egyáltalán nem tetszik, nyálkás és undorító. Brr, hozzá nem érnék. Viszolygok attól, hogy meg kell fognom azt a kagylót, amibe beletörölte a pofáját. Majd betekerem zsebkendővel. Ha egy kávéházban odajönne az asztalomhoz, és megkérdezné, hogy leülhet-e, minden köntörfalazás nélkül azt felelném, hogy nem. Még átnedvesítené az újságomat. Ki tudja, mit gondolnának rólam az emberek, ha látnák, hogy egy tengeri csikóval üldögélek egy asztalnál. És hogyan értekeznénk? Ultrahangok segítségével? Azt sem szeretném végignézni, amint belelógatja azt a hosszú orrát a kávéscsészébe. Biztosan csak úgy-ahogy tudná belegyömöszölni, és a csésze pedig rászorulna az orrára, mint egy porcelánból készült szájkosár. Nagyon vicces volna. Egyáltalán nem sajnálnám őt. Bizonyára arra kérne, hogy szedjem le róla a csészét, egyedül ugyanis nem volna képes rá, mivel nincs keze. Én viszont úgy tennék, mint aki olvas, és nem hall semmit. Azt hiszem, gyűlölöm. Tényleg egy undorító állat, olyan farka van, mint egy disznónak. Másrészről viszont… Olyan békés, más állat talán nem tűrné el, hogy folyton a fülkéje körül koslatok, kirohanna, és elkezdene üldözni a Havel téren át, elkapna, és elvinne magával az odújába. Ott a kölykeivel rajtam gyakoroltatná az embervadászatot. Egy ideig engedné, hogy meneküljek, majd magyarázná a kölykeinek: elébeszaladtok, ráugrotok, így, a mancsotokkal meglegyintitek, így, most pedig szépen összegöngyölitek és elvonszoljátok. De a tengeri csikó nem, a tengeri csikó az csendes és türelmes, finom és intelligens ábrázatú, tekintetéből a tengeri mélység titkai áradnak. Tiszta, kimosakodott, más állatok még a víz közelébe sem mennek, vagy ráaádásul még a sárban is meghemperegnek. Ha a fülkében egy másik állat volna, a kagylót bizonyára jól összesározná, a hallgatót pedig öszerondítaná valamilyen sűrű váladékkal. Nem ítélhetem el a csikót csak úgy. És honnan tudhatom, hogy nincs-e fontosabb közlendője, mint nekem? Úgy gondoljuk, hogy minden fontos dolog a szárazföldön történik, miközben az csak a föld felszínének kisebb részét teszi ki. T. S. Eliot írja a The Dry Salvages című versében, hogy addig egyáltalán nem is tudatosítjuk a víz jelenlétét és titkát, amíg erre ő maga nem figyelmeztet azzal, hogy fenyegetően kilép a medréből, melyben addig halkan és észrevétlenül folydogált. Vagy azzal, hogy várakoznunk kell egy fülke előtt, amelyben egy tengeri csikó telefonál, teszem hozzá én. Azért mégis rövidebbre foghatná. Nem kellene inkább egy másik fülkéhez mennem? Nem, ha már ilyen hosszú ideje várakozom itt, kár volna most odébbállnom. Máshol szintén kellene várnom, és itt nagyobb a valószínűsége annak, hogy a beszélgetés befejeződik, mert minél tovább tart egy beszélgetés, annyival válik statisztikailag valószínűtlenebbé. Csak ne volnék ilyen éhes. Szemben kolbászt árulnak, az illatát egész idáig érezni, talán elugorhatnék egyért, s aztán rögtön vissza. Vehetnék kettőt is, és az egyiket felajánlhatnám a csikónak. Ezt azonban úgy értelmezhetné, hogy sürgetni akarom, és megbántódna. Mindegy, a tengeri csikók úgysem esznek kolbászt. Ezenkívül azalatt, míg sorban állok a kolbászért, valaki meg is előzhetne. Inkább nem megyek sehova, kibírom. Az ember akár egy hétig is képes meglenni táplálék nélkül. A csikó továbbra is mozdulatlan, él egyáltalán? Nem valami felfújható gumi állat? De mit csinálna egy gumi csikó a telefonfülkében? Lehet, hogy valamilyen halkészítményeket vagy tengerparti utazást, vagy mit tudom én mit reklámozó akcióról van szó. Biztos, hogy gumiból van. Olyan tompa a tekintete. Ki kellene nyitnom az ajtót, és megtapogatni. És ha mégsem gumi? Akkor ez durva udvariatlanság volna a részemről. Erre a csikó, békés természete ellenére, megsértődne, feldühödne, és talán még meg is harapna. Mit mondanék akkor az orvosomnak? Hogy a Havel téren megharapott egy embernagyságú tengeri csikó? El tudom képzelni, melyik osztályra adna beutalót. Ezenkívül kifolyna a víz a fülkéből, és teljesen eláztatna. Ehelyett inkább várok, türelmesnek kell lennem, eszembe jut Meng-c´ története egy földművesről, aki úgy akarta meggyorsítani a rizs érését, hogy a növénykéket kihúzogatta a földből, és így mindene odaveszett. Csak ne volna ilyen szörnyű hideg. Nem kellene mégiscsak megkocogtatnom az üveget?           
 

Hüllők
Peches vagyok. Ha színházba megyek, szinte mindig hüllők játszanak. Sosem volt ellenük semmi kifogásom, jóllehet sok ember undorodik tőlük, mégsem tudom megszokni, hogy hüllők játsszák a Pöffeszkedőket vagy a Nórát, vagy pedig ők éneklik Az eladott mennyasszonyt, és a darab végén a hüllő-Jeník és a hüllő-Mařenka esetlenül puszilgatják egymást, összeértetve hosszúkás fejüket. Szegény Bedrich Smetana, szegény Karel Sabina. A hüllők, álatalában véve, szörnyen játszanak, túlzó teátrális gesztusokat csinálnak, rossz a kiejtésük, és ami a legbosszantóbb, hogy szüntelenül topognak. Már-már elkiáltom magam: „Hüllők, kifelé!”, de látom, hogy a többi néző hallgat, nézik az előadást és tapsolnak, s így én is csendben maradok, mégha olyan horrorról van is szó, mint a Hattyúk tava hüllők előadásában. 
Megfigyeltem, hogy előadás után a nézők aggodalmasan ügyelnek arra, hogy a hüllőkre a leghalványabb utalást se tegyék. Hasonló feszültség érződik közben, mint amikor az emberek egy púpos társaságában igyekeznek elkerülni a púpra, a hátra vonatkozó kifejezéseket. A nézők ráadásul a biztonság kedvéért még a „hüllő”-re hangzásukban emlékeztető szavak kiejtésétől is tartózkodnak. Természetesen, akárcsak a púpos társaságában, ahol minden görcsös erőfeszítés ellenére (illetőleg épp azért) előbb-utóbb csak felbukkan valamilyen púp egy óvatlanul elhangzó mondatban, még ott is, ahol nincs semmi keresnivalója, úgy ütik fel a fejüket mindenhol a hüllők is, árgus szemekkel lesnek ki minden szó mögül, a „küllő” például rendszeresen hüllővé változik. Ha ilyen baleset történik, mindenki megdermed, s a szerencsétlen, aki a végzetes szót kiejtette, elpirul, mint az apa, akinek tizennégy éves lánya szeme láttára pottyant ki egy csomag óvszer a zsebéből, és izgatott hangján gyorsan próbálja menteni a helyzetet. A következő nap elolvasom az előadásról írott kritikát, s ott sincs a hüllőkről egy megjegyzés sem. Már-már azt kezdem hinni, hogy hallucinálok, de a nézők görcsös, szorongó arckifejezése, ami egyértelműen tanúskodik arról a rettegésükről, hogy a nagy Tabut ki ne mondják – az ő erőltetetten színlelt felszabadultságuk és nemtörődömségük, ravasz kópék, elárulja őket, ugyanúgy látják a hüllőket, mint én. Rejtély a számomra, hogy ezek a hüllők honnan kerültek a városba, és miért játsszák Az eladott mennyasszonyt, mint ahogy az is, miért hallgatnak róluk az emberek olyan konokul. Nem tűnik úgy a számomra, hogy veszélynek teszik ki magukat, ha beszélnek róluk. (De miért nem kezdek róluk beszélni én? Lehetséges, hogy mindnyájan azt várják, mindnyájan azt várjuk, hogy szólaljon meg már valaki, hogy aztán a többiek is csatlakozzanak hozzá, és egymás szavába vágva kezdjék kiáltozni: „Hüllők! Fuj, ezek hüllők!”, s a hölgyek pedig sorra ájultan essenek össze az undortól. Volt valaha egy gyermek, aki azt kiáltotta, hogy  meztelen a király; lehet, hogy a gyermek kiáltására várunk. A helyzet viszont az, hogy a gyerekeink olyan jól neveltek, hogy a hüllőkről ők is hallgatnak, legalábbis a felnőttek előtt; maguk közt hüllőket rajzolgatnak – miközben valószínűleg a tabu megsértéséből származó hasonló öröm tölti el őket, mint annak idején minket, amikor rombuszokkal firkáltuk tele a falakat, a fiúk pedig azzal igyekeztek imponálni a lányoknak, hogy jó hangosan kiáltozták a szörnyű szót, ügyelve arra, hogy az „üll”-t obszcénül nyögve ejtsék ki, amin a lányok elismerően kuncogtak.) 
Az előadás után még járok egyet a friss levegőn, majd lehüllök, akarom mondani leülök egy padra (ezek a szörnyű állatok már az írógépembe is bemásznak): látom, amint hátul, a színészbejárón elegáns szürke és kék felöltőkben vonul ki a hüllősereg, a nőstényeken drága bundák, nevetgélnek, csacsognak egymással, csillognak az ékszereik, ajtók csapódása és induló autók hangja hallatszik. Bárhonnan jöttek is ezek a hüllők, bármi is a küldetésük, mi miért tartjuk magunkat olyan értelmetlen szabályokhoz, amelyek több kellemetlenséget és szenvedést okoznak, mint a hüllők együttvéve? És főleg: mennyire nehézkes és minden tréfát nélkülöző ez az egész? Az előadás után éjszaka fekszik a férj és a feleség az ágyban, mindeketten a hüllőkre gondolnak, de egyikük sem beszél róla. Azt lehetne mondani, hogy a hüllő ott fekszik köztük a hitvesi ágyban, mozdulatlanul és elégedetten. Így furakodnak be a hüllők a háztartásokba, ami rosszabb, mint egy elrontott esti előadás. Különben is ki tudja, nem lesz-e valósággá a metafora, és nem kúszik-e be a hüllő egy nap tényleg is a lakásba, nem bújik-e meg a nappali egyik sarkában – természetesen senki sem meri majd szóvá tenni a jelenlétét, a vasárnapi ebédnél az egész család lehajtott fejjel, fülig pirulva, a tányérra szegezett tekintettel kanalazza majd a levest. A kínos csendben melodikusan koccannak egymáshoz az evőeszközök, a sarokból a hüllő szörtyögése  hallatszik majd: mindenki úgy fog tenni, mintha nem hallaná. El tudják képzelni, hogy éveken keresztül együtt éljenek egy hüllővel? Bizonyára el; akárcsak én. 
Valószínűbb ugyanakkor, hogy a hüllő színészek száma fokozatosan csökkeni fog, mígnem újra emberek játszanak majd a színpadokon, s minden visszalendül a megszokott kerékvágásba. A hüllőkről nem marad egy feljegyzés sem, senki sem lesz biztos abban, hogy voltak-e itt egyáltalán bármilyen hüllők is, hogy az egész nem csak téves emlékkép, álom-e, amely bevésődött a memóriába; erre viszont nem mer majd rákérdezni senki. A következő generáció már azt sem fogja tudni, hogy hüllők valaha is léteztek.      
 

Ormány
Van egy kis elefántom. A Királyi kertben szegődött mellém, s azóta velem van. Nem egész egy méter magas. Kezdetben aggódtam, mit kezdek majd vele, ha felnő, de úgy tűnik, nem nő nagyobbra. Ragaszkodó és játékos, de csak akkor, ha egyedül vagyunk, társaságban nem érzi jól magát, emberek és állatok között meg van illetődve, szorong, és topogva áll egyik lábáról a másikra, ormányával pedig szaggatott, neurotikus mozdulatokat tesz. Túlérzékeny, és mindentől mérhetetlenül szenved; szabályos mestere a szenvedésnek – nem a szenvelegő és hipochonder szenvedésnek, nem nagyítja fel a kicsinységeket, de úgy tekint rájuk, mint a szerencsétlenség nagy óceánjának cseppjeire, melynek mélységei minden őt ért csapásban megnyilatkoznak. 
Ha együtt ballagunk az utcán, az emberek gyakran nevetnek rajtunk, és utánam kiáltanak, mondván, hogy egy ormányos kutya van az oldalamon. Nevetségesnek tartják, szegények, hogy valaki ormányos állatot tart, mégha kedves és bájos is, s mindezt csak azért, mert a szokás az, hogy az embernek kutyája van, nem pedig elefántja. Hogyha az volna a szokás, hogy az emberek elefántot tartanak, megszakadhatnának a nevetéstől, amikor egy farkaskutyát vinnék sétálni, s odakiáltanák neki, hogy hol vesztette el az ormányát. Az emberek gyakran bámulatosak, és hihetetlen áldozatokra képesek, mégsem tudnak megértést tanúsítani az ormánnyal szemben. Miközben az ormány kitűnő és praktikus dolog. Szomorú vagyok mindettől, az elefánt pedig eltörölhetetlen vétekként éli meg ormányos mivoltát. 
Szívesen jár velem kirándulni, én megyek elöl térképpel a kezemben valamilyen erdei vagy mezei ösvényen, az elefánt ott dobog a hátam mögött, s mindkettőnkön ott a hátizsák. Útban a Karlstejn felé megálltunk egy vendéglőben. Mindkettőnknek pacallevest rendeltem. Elefántom leült a székre, és a maga megszokott módján hozzáfogott az evéshez, először a tányérból szippantott fel ormányába egy kevés levest, majd ezt az adagot a szájába spriccelte. A szürcsölést nem lehetett sehogyan sem palástolni, s a vendégek – helyi nyaralótulajdonosok voltak, tornaszerelésükből kidomborodó rengő pocakkal – kinevették, megpróbálva még utánozni is az elefánt szürcsölését. Ő abbahagyta az evést, jóllehet nagyon éhes volt, és lógó ormányával szerencsétlenül gubbasztott a levese fölött. Újra megpillantottam a tetintetében az eltörölhetetlen vétek érzését és a bocsánatért való esdeklést. Azt ajánlottam neki, hogy ne figyeljen oda senkire, és egyék. Nem tehet róla, hogy hangosan eszik; ha a többi vendégnek is ormánya volna, ők sem volnának képesek hangos szürcsölés nélkül enni. Az elefánt azonban csak halkan, kedvetlenül  üldögélt és szenvedett. Mit tehettem volna? Szolidaritásból én is abba akartam hagyni az evést, de rájöttem, hogyha látná, miatta maradtam éhen, még rosszabbul érezné magát. Megettem hát a levesemet, és elmentünk, halkan sétáltunk, de már nem futkosott körülöttem olyan vidáman, s nem is böködött meg olykor tréfából, mint tette azelőtt. Amikor felbukkant a Karlsstejn, amit annyira szeretett volna látni, észrevettem, hogy csak a kedvemért tetteti az örömöt. Szemében könnyek ültek. 
Abban a pillanatban arra vágytam, hogy nekem is ormányom nőjön. Rápillantva a kis elefánt szerencsétlenségére, mérhetetlen igazságtalanságnak tűnt, hogy én ormány nélkül nyugodtan járok-kelek a világban. Érzékeltem azt is, hogy az ormány olyan távolságot teremt közöttünk, amelyet nem lehet áthidalni; mivel azonban az elefánt tényleg szeretett engem, olyasvalamit éreztem közben, amit egy közmondás formájában fogalmaztam meg: „Az ormányos nem hisz annak, akinek nincs ormánya.” Kérésem azonban nem talált meghallgatásra. 
 

Találós kérdések
Az állat minden este találós kérdéseket tesz fel nekem, s ha nem találom el őket, akkor rugdos és harapdál. Egy kis leopárdra hasonlít, és más körülmények között azt mondanám, hogy egész kedves kis jószág. Eddig még egyet sem sikerült kitalálnom.
Mindig megtalál, bárhol legyek is. Előfordul, hogy késő estig időzök egy olyan társaságban, ahol egyáltalán nem érzem jól magam, csak azért, mert abban bízom, hogy az állat az emberek előtt nem mer majd zaklatni. Igaz, hogy rajtam kívül senki más előtt nem mutatkozik, de valamilyen módon minden körülmények között rámtalál: ha vécére megyek, a fejem felett egyszercsak zörögni kezd a tartály, megmozdul a teteje, s csakhamar egy kis szőrös fej bukkan elő belőle, felém int és ezt mondja: „Mi rejtőzik annak a fehér és lila csíkos nagy gömbnek a belsejében, amely egy nyári hajnalon lassacskán gurul végig a még alvó lakótelep parkolójának nedves aszfaltján?” Állandóan ilyen idióta kérdései vannak.
Előfordul az is, hogy a barátnőmnél töltöm az éjszakát; ő már alszik, és lassan engem is elnyom az álom, miközben azt mondom magamban, remélhetőleg ma már nincs több találós kérdés, amikor a vánkosom alól az állat dugja ki a fejét, összeborzolja a hajamat, és ezt suttogja a fülembe: „Reggel négy lába van, délben kettő és este tizenhét, hideg kályhákban gubbaszt a Tynci nad Labem-i pályaudvar sötét és nyirkos várótermében, és mély hangon énekli Jan Mukarovsky Az esztétikai funkció, norma és érték mint szociális tények című megzenésített tanulmányát.” Máskor ülök a barátaimmal a Sláviában, és egyszercsak finom kaparászást érzek a térdemen. Benézek az asztal alá, és egy nedves orrba ütközöm, az állat átöleli a nyakam a mellső lábával, még mélyebbre ránt, a pofáját szinte belenyomja a fülembe és suttogni kezd: „ Ezúttal könnyűt adok: egy tányéron fekszik szétnyomva a párizsi Saint-Germain Két lárvához címzett kávézójának pultján, és olyan hangosan visít, hogy még a Beaulieu-sur-Mer-i partra is elhallatszik.” Amikor sápadtan felbukok az alvilágból, és dadogok valamit arról, hogy leesett a tollam, újra érzem, hogy rángatják a nadrágomat. Gyorsan újra lemerülök, és hallom: „Segítek: barna színű (legalábbis napközben) és soha nem olvasta Brabanti Siger kommentárjait Arisztotelészhez.”  
Mint ahogy már említettem, eddig még egy találós kérdést sem sikerült kitalálnom; ennek ellenére mégis szüntelenül gondolkodom rajtuk – egyrészt azért, mert félek ettől az állattól, nemcsak a rugásaitól és harapásaitól, de a kínos ironikus megjegyzéseitől is (például: „hát persze, a teremtés koronája, homo sapiens” – közben ízléstelen grimaszokat vág –  „de hogy mi az, ami nyáron szögletes és villog, télen meg nyúlós, kocsonyaszerű és az autópályán száguldozik, azt bezzeg nem tudja, arra nem képes visszaemlékezni”), másrészt pedig a kérdésekre adandó válaszok a büntetéstől és a jutalomtól függetlenül is érdekelnek. Amikor megadva magam, megpróbálom kihúzni belőle a helyes választ, az állat sohasem árul el semmit, csak motyog az orra alatt: „Nem oktathatlak ki, hisz te vagy a teremtett világ, a földi élet csúcsa, én meg csak egy buta állatka vagyok, stb.” Szeretem az állatokat, ráadásul még ezt az őrült találós kérdésekkel zaklató, elviselhetetlen példányt is kedvelem, de vannak pillanatok – főleg, amikor a fajfejlődés által igazságtalanul megsebzett, megbántott és nyöszörgő élőlény pózában szenveleg –, amikor nagy kedvem volna elpáholni. Lehet, hogy ezzel a találós kérdésekkel kapcsolatos minden probléma megoldódna, de eddig még sohasem tettem meg. 
Így csak járkálok, és az állat találós kérdésein töröm a fejem. Mindenki nagy filozófusnak hisz, mivel állandóan a gondolataimba vagyok merülve, és jelentős bölcseleti művet várnak tőlem, afféle summa philosophiae-t. Valójában azonban mindezek mögött csupán az állat húzódik meg. Minden mögött egy elhanyagolt, sarokban összegömbölyödött állat található.
Nem igazán hiszem, hogy a találós kérdéseknek bármi értelme is lenne, s hogy egyáltalán megválaszolhatók volnának. Mégsem tudok ellenállni a róluk való szüntelenül gondolkodás kényszerének, mégha tudom is, hogy akár gondolkodom róluk, akár nem, a karmolásokat és a harapdálásokat úgysem úszom meg. Közben már régóta világos a számomra, hogy nem a fogak és a karmok jelentik a legnagyobb rosszat, hanem éppen a találós kérdéseken való állandó töprengés, ami annyira lekötötte a figyelmemet, hogy meg sem hallottam a sötét átjárókból és a mellékutcák zugaiból kiszűrődő halk és bizonytalan hívásokat, elmulasztottam találkámat az erdei tündérekkel, csírájában hagytam elenyészni megannyi fantasztikus kalandot, észre sem vettem, hogy mellettem megnyílt az út Ázsiába, a dzsungel arany templomai felé, elmentem a kert nyitott kapuja, a manók esti mohán fénylő kincse mellett, nem hallottam meg a Szirének énekét, mely miatt mások csodálatos hajótörést szenvedtek.
Ha azt gondolják, hogy a sikertelen találgatások hosszú évei legalábbis valamiféle gyakorlás és tapasztalatszerzés jegyében teltek el, mely reménykedésre ad okot a jövőt illetően, sajnos tévednek: a gyakorlás és tapasztalatszerzés révén valamely dolog belső rendje tárul fel előttünk, a találós kérdéseknek azonban semmilyen belső rendjük nincs, legalábbis nekem nem sikerült a közelébe férkőznöm semmi ilyennek. Ugyanott vagyok, mint évekkel ezelőtt voltam. Vannak azonban pillanatok, amikor határozottan érzem, hogy a megfejtés közelébe kerültem, egy olyan megfejtés közelébe, amely az eddigi összes találós kérdést megoldja, és kulcsot ad az összes jövőbeli találós kérdés megoldásához is. Az elviselhetőség határát súroló szellemi feszültség pillanatai ezek, a megvilágosodás csak egy karnyújtásnyira van tőlem, az egész testem reszket belé…de ez végül sosem vezet sehová, a fény kialszik. A dolog teljesen reménytelen; ha racionális töprengés segítségével próbálok elébe menni a jelenésnek, az ész konstrukciói végül elfedik a jelenés fényét, és elszakítanak tőle, ha pedig kikapcsolom az agyamat, és csak passzívan várakozom, hogy a fény ismeretté változzon át, a jelenés eltűnik, mivel nincs miben megkapszkodnia. Fetrengek a tanácstalánságtól és a dühtől. Közben ilyenkor jól tudom, hogy a megoldás egyszerű, s ha majd egyszer sikerül megfejtenem, valószínű, hogy nevetni fogok azon, hogy ilyen hosszú ideig nem sikerült rájönnöm. 
Ha a megvilágosodás pillanata akkor érkezik el – ez is megtörténik – , amikor az állat is jelen van éppen, elhallgat és elkomolyodik, mély macskaszemeivel figyelve engem. Egy szót sem szól, ruganyos testén a feszültség rángásai hullámoznak végig. Sokáig nézzük egymást szótlanul, nézem az állatot, s szememből kétségbeesett kérés sugárzik felé, hogy segítsen, hogy súgjon, de az állat hallgat, és tudom, hogy nem segíthet, s tekintetéből kétségbesett kérés sugárzik, hogy emlékezzem. Amikor végül látja, hogy újra veszítettem, meglegyint a mancsával, belekóstol a lábszáramba, és eltűnik a bútorok közt kanyargó fura ösvényeinek egyikén.
 

*Turisták
A legutóbbi lakásomban gyakran megtörtént,
hogy reggel, amikor felébredtem,
a szobámban egy turistacsoport álldogált.
A fiatal idegenvezető hölgy mutogatta nekik
a polcokon fekvő tárgyakat:
a kínai szobrocskákat, teásdobozokat és üveggolyókat,
feltárta előttük fiókjaim tartalmát,
kiadta körözni könyvtáram értékes darabjait.
Mindenhez szakszerű magyarázatot fűzött. 
A turisták úgy bámulták az edénykéimet, mint valami középkori
kínzóeszközöket
és mindent lefényképeztek és összefogdostak.
A gyerekek száguldoztak a helyiségben. Azt lehetett hallani:
„Lehet itt képeslapot venni?”
„Nekem pisilnem kell.”
„Ne nyúlj hozzá…” 
Szerencsére alig néztek felém,
csak néha telepedett egy fáradt öreg turista
az ágyam szélére 
és nehézkesen fújtatott. 
Ehhez hasonló dolgok folyton megestek velem.
Egy másik lakásban egy vaddisznóval éltem egy fedél alatt
egy következőben pedig rendszeresen egy 
nemzetközi expressz 
száguldott végig a hálószobámon. 
Gyorsan megszoktam ezt is, de máig emlékszem
az első éjszakák borzalmára, amikor 
pokoli lármára és fényörvényre ébredtem.
Kellemetlenebb volt, ha az éjszakát egy hölggyel töltöttem.
Bár igaz, hogy némelyikükre ez izgatólag hatott,
s a szörnyű zakatolásban, a 
szikrák apokaliptikus kavargásában kívántak szeretkezni. 
Most, hogy már az erdőben élek és a város
csupán a fatörzsekkel meg-megkarcolt imbolygó fénysáv a számomra,
melyet elalvás előtt, a nedves avaron elnyúlva nézegetek, már tudom,
hogy el kell tudni fogadni és üdvözölni kell a betolakodókat, 
meg kell tanulni szeretni a lakásban futkosó sakálokat,
a szekrényben élő nagy állatokat, elnyújtott 
éji éneküket,
a délutáni kerevetek álmos szfinxeit.
Kivel ne történt volna meg, hogy a 
szekrény mélyére nyúlva 
keze a dohos kabátok között egy ismeretlen állat nyirkos szőrét érintette volna? 
Semmilyen tér nem zárt,
Semmilyen tér nem a mi birodalmunk.
A tér a szörnyek és a szfinxek tulajdona.
Legjobban tesszük, ha (cuius regio…)
alkalmazkodunk a szokásaikhoz, 
ősrégi törvényeikhez,
csendben és szerényen húzva meg magunkat. Vendégek vagyunk.
Csak csendesen, megbékélve a föld csendességével. 
Ezen az őszön
vad törzsek vonulnak az előszobákon át.

          BENYOVSZKY KRISZTIÁN FORDÍTÁSAI
 


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/