ILMA RAKUSA

NEVERMORE

Most a félelem foga csattog míg tova visz.
Most vagy soha a düh. Mint döfés mint dudaszó.
Nincs de. No comparisons, please. Csak düh.
És valami nyekken. Már rég a lényegre emelte a fejszét, e ferde kéj.
Rongyos és ringyós. A húsba vág, de még hogyan.
Túlfeszíti a húrt. O, it hurts so badly.
Adj neki. Csapj oda. Kankutyát a szívbe. Ahol vibrál a bõr, oda,
a szemrésbe bele.
Te! Hogyan? Mindent elrontasz. Aludj rá egyet.
De a kalapács lecsap. Mellé. Hohó.
Hideg zuhany és téged én hogyan. Nem igen szeretlek.
Tehát többet is elbírsz. Verj meg. Szitálódj át.
Sportolj, move your ass. Mókázz. Hagyd a russian drámát.
Ki, az életbe. Aki csak néz, az nézheti. Hórukk és rángj rúgj és pofa be.
Átszitálódtál. Polyva a búzától. It's so easy, mondja a félagy.
Gyûrûcsere. A ténynek neve van melyet nem ismer.
Mert sietünk. Mi után? Magunk is bután.
Csak úgy. Kábultan ettük ahogy fõztük. Forrón.
Nyelv és tüdõ megég. Mégsem elég.
A Fõnök a Lovag a Kaszás.
Rajta! Paripával csatába. Jelszó: possession.
Kellesz, de még hogy. Szõröstül és. Bõr le, my lovely lovely girl.
Szív-pucéron. Ezek az üvöltõ cafatok.
Ó God, a gúzst szívemrõl lehúzd. Hadd hátráljak a végsõ likba, ó.
A siket kínba. Drainage.
És ami nem elég, az nem elég. Mert léket kaptál.
Brutális falánk lelki léket. Belepumpálhatsz bármit, elnyeli.
És micsoda áramok, vallomások, big passion, ujjongások.
Boy, you're wrecked. Kifolyok, kinek és minek.
Te? Nem tartasz meg. Vacak csere. Kiváj engem s a lékbe fut.
Tisztán, el, ó. És ahol a cet, te nem vagy ott.
Csak követelsz. Többet, most, mindent!
(Így adta el magát Callas s a tengerbe dalolt.) Mindent.
A nagy csapda. Türelmetlen balhé: Your circle is full. You you you.
Vagyok a kör, vagyok a tulok. Bûnös és büntetett vagyok.
So very easy, a Csapás. Szerepek kiosztva örökre. Bukás.
Hol nyáriasan virul a kéj.
Egy királyság. Vonagló rét. Fogj és fuck és.
Oly gyermetegen szabad az arc. Vidám a test. Még. Kócon a kéz.
Turkálj s a téridõ tûnik. Két szív egybedobog.
Nincs Te Én Téged Engem, lõttek a latolgatásnak. Csecse becse.
És hálás együtthálás, ûrnyerés. Lehelet el. Mára ámen.
Minden kerítésen csend ül. A zsalu mögött érzed, lendül. A halál.
Zuhanok.
Szerinted sokáig bírom?
Oly fucking destructive.
A halálban hosszú az Á. Létrát szövök belõle hozzád.
Oly fucking perverted.
Létrát, drágám.
I can't reach you!
Hatezer mérföld csak nem hoz bajba. Csimpaszkodj huzalra.
És aztán?
A képzelet játszik.
E hazug medúza.
Telefonnal csináljuk. Összefantáziálódunk.
Sweety, I'll lift your skirts!
Alkony hullik a házra, szekrényre, zsályafûre. A hang picsog, s az érzelmek bozótjában a szerelem magába mélyed.
Saját magába.
Itt kezdõdnek a komplikációk.
Burjánzik a nagy terv. Virágokat hajt, csúcsok, ködök fakadnak, az önkívület beburkol.
Tántorgunk párákban. Lebegünk. A mindent-vagy-semmit párnája fölött.
Ó, de magas. Hõsies. A szakadék tébolya mentén.
Mert te nem engem, hanem a képemet, hanem a szerelmet. Hanem önmagadat.
Mert az elsõ köznapi érintés széttöri a varázst.
Csak köznapot ne, please. Telefonok, hangárok, elsötétített hotelszobák hipnotikus magasfeszültsége. Hol nincs gyökér, ott taglóz le a vágy. Ezt tudja nomád törzsfõnököm. Az ösztön: ösztön. S a dolgok súlya nélkül tízszeres a vonzás.
Fény Sistergés Robaj Villám. A test megrendülése.
Vagyunk. És egyszer csak bent. Nincs visszaút. A szenvedély gyeplõje belénk vág.
Darling, I am addicted to you.
Elhülyülés szolgaságba vágtat. S a szolgának nyelés a dolga.
Már az vagyok. Milyen? Meg nem felelõ, guilty. Hosszú combú bûn-nõstény. Nice long legs. További diszkvalifikációra kiszemelve.
Megkívánás mint büntetés mint megkívánás mint.
Kettõs jelszó. Nyiss fel, s tied vagyok.
Lenyûgöz varázslatod.
Ahogy madarak szöknek fel éji bozótból. A feketeségbe. Egyenesen, rövid sikollyal. Bár én is. Ki csak ki. Nem merek. Meredeken fel. Ó varázslat, ó férfi-állat. What did you do to me?
I love you passionately.
Aha.
Hiszi a piszi. A szenvedésben szenvedély robban, kétely vacog a huzalokban. Realitások nyújtogatják nyakukat, nasty little things. Lázongó fiúk, telekkönyvi tervek. Fuck.
 Egy csapásra ki a szerkezetbõl. Könnyû mondani. Fecskebájjal ég felé, harapós ölelésbõl. Varázslatba nyomorgatva, még meddig. Megcsaltam magam.
Önvád? Nem. No regret. No no. I met you on a plane, I considered it to be fate. With your brown shoes, your biggest smile. Fate, you know. So, don't boss me around.
De a Boss az Boss.  És nem elég, ami az ölbe hull. Sosem elég. I want it my way.
Slussz.
A harcos beszél. Pillantása szürke acél. Tusák dühe. És tûnés az álom körleteibe. Itt gyerek sír. Könnyeket rágcsál.
Miféle sebek?
Why?
You mean good-bye?
Búcsúfejsze. Alig itt, és eltûnik. Alig kapta, el se rakta. Alig ígérte, máris mégse. Alig egy nap mely egybe szõ. Nyirbálva, szétvágva máris az idõ. Találkozások szûk négyszöge. Arrival, departure. Most! De izzik a szív és elhamvad míg alkot. Légüres tereket.
Hív a hiány.
Mulasztásaink osztaga.
Ó, lehorgonyzó álom. Csábítás.
Férfiméretû hiány. Te bájoló, bûvölõ, te erõpocsékló, lélekevõ. Elnyomó erõ.
All these lovely words: I'm lucky to have you.
Remember, I care.
I caress you.
A négyszög üres.
Senki.
Csak az osztag tombol.

És volt egy éj Dorsetben. Gyapjas birkák. A ködöt vágni lehetne. Fényszóró nem döfi át. Lépésben tapogatóztunk. A tenger, a szirtek felé. Moszatszag felé. És visszafordultunk. Hol vége lett a ködnek, ott feltûnt a ház meg a tölgyek. Az ágy. Semmi vihar. Holdfény. Miért indultunk meg. A lehetetlenbe.
Ösztönöd.
Ösztönzöl, ösztökélsz.
Csakazértis.
Gyorsabban, leggyorsabban.
Fire aim ready.
Fire!
Töröltük a tervet.
Tenni, tenni. Elõször. Meggondolni. Másodszor.
Lépéshátrányban vagyok. Too slow, too lazy, too passive, too.
Nyúl dermed fényszórótól. Ránts ki a büntetés-sarokból.
Nem vagy erre képes. Nem ismersz. Elég.
Ki vagy te?

My sorrow is not my ecstasy.
De amit megöltél, könyvekbõl, songokból, rongyokból, ágyakból kandikál ki. Hol van, hol nem voltál? Hurkaiddal, faltörõiddel. Fricska-férfi. Parancsnok. Szájhõs. Pukkancs.
God, I grieve.
A betûk bevésve. Belém. A hang.
Szóról szóra.
Téged kigyomlálni. Munkám csak ez lehet.
Átkozott mûvelet. Átkozott ma délben. Lágy napfény, gondtalan madárhad. Szerelem a fák közt.
És arcom: vak. Ég-immúnis.
Házam: lemondás.
Lelépni!
Leave me, lover. Az ostromnak vége.
Az erõd magát szabadítja fel. Rom. De szabad.
Felszabadul, szerelmem. Frivol kétségbeesésben.
Don't cry.
Don't be shy.
És az inga leng: nem.
Nem labdázik többé velem. Türelmetlenséged. Romboló ösztönöd.
Én vagyok. Én.
For the rest of my life.
Felleg, butterfly.
Ifjonti?
A lányt felébresztetted, táncba vezetted. Él.
Nélküled is.
De ó, lemondásom,
Szögletes lábad nem látom. Sem fura füled. Kereslek.
Vacak ellentmondás: I miss the bliss. But it can't be you.
Kisses, out of the blue.
Áruló.
Mesterkélt Édeneké.
Gigászi csalás minden.
Sebzõdöm sebesen.
Hogyan lett, lehetett
a bûvöletbõl szerkezet,
a szerkezetbõl tilalmi szó.   (?)
Most jön az obdukció.
Élõ testemé, te
hullarabló.
You kill me! sikoltottam
a hotel ártatlan plafonja felé
és rohantam rohantam a Central Parkon át
ki ki ki.
Távol maradásod üvöltött.
Mint olyasvalakié, akinek igaza van.
Merõ számítás tárgya lettem.
Számológép úr: nyereség, veszteség csekkben,
a váltó fedezve vagy mégsem.
Percentage, price, cost, etc.
O, how very appropriate. A szerelmi kincs is biznisz.
Én neked te nekem. És: mérleg.
Fél agyteke munkában. És: bíró.
Mert Mister Righté az ítélet.
Csipkelõdve: Learn consequence!
Dörmögõ végszó: Now!
Futok már, futok.
A félelem kikötõibe
gyerekországba haza
to be safe.
De marad az ütés és a harisnyatartók.
The stick and the carrot.
Fekete kombináció.
S lapulásom ha látod,
Emeld meg gõgöd kalapját.

More, more everything!
Vagyis: nothing.
S ittunk bájitalt, kortynyi vizet,
kéj, kín hullámait, hevét,
kegyes ég adományát, csodaszavakat,
szilaj gyönyört
hiteles
(és meghitt)
álmot
álmot
kezed üregében
fehér phalaenopszisszal
a várásban konokság
feszülõ viszontlátás
A levegõbe dobtál
Reptérlégbe my lovely lovely girl
Te szívem fejedelme
vágygyûrûbe tekeredve
és ha utaztunk
gyors kerekekként
robogtunk a célba:
a gyönyör játszóterére.

Kölyköm, te kedves kófic
botod kemény áldását
ölembe
és még és még
és gyere újra

újra

Wow.
Álmunk kihûlve.
A napok árnyak. Mind egyforma szürke.
Nevermore.
You realize?
Eltékozolt idõ, az õsz az ágyásokra hull. A levél mintha messzirõl esne le.
Szétváltunk, kétfele.
És mi van most.
És mi van.
És mi.
És.

EÖRSI ISTVÁN fordítása


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/