Alekszandar Kjosszev
Hazai ízek és nemzeti hősök
(Az antropológiai kultúra és a nemzeti kultúrák közti szakadás Dél-Kelet-Európában)

Zágrábi pletykákból furcsa hírekről lehetett értesülni: horvát nacionalisták beverték az albán édességboltok kirakatait. Az indíték, józan ésszel bármennyire felfoghatatlan is, hazafias volt: az albán édességek kiszorították a csodálatos horvát és közép-európai süteményeket. Megfosztották az egyszerű horvát gyermekeket  a civilizáció könnyű és éteri édességétől, ami sosem túl édes, jó sok tejszínhabbal készül, keserű csokoládéval, túróval, hogy ezeket felváltsák valami olyasmivel, ami teljesen ellentmond a horvát természetnek és Európának - ponyicskivel (sült kelttészta), gevretcivel (perec vagy fánk) és bozával (kölesből készült édes-savanykás ital, a baklava, szaralii, tatlii  (nagyon édes török sütemények) keleti cukros bevonatával, az olajos és szirupos tulumbával, nebbet-sekerrel (megszilárdult cukordarabokkal), törökmézzel és szakiccal (rágógumival).
 Nem is az a fontos, hogy ezek a pogromok valóban megtörténtek-e. Elég az a tény is, hogy megszülethettek a mesés balkáni képzeletben. Tünete ez valaminek, amiről most beszélnék szeretnék.

A kultúra mint integráló és dezintegráló erő
A multikulturalizmus korában, amit könnyű hirdetni és nehéz elérni, jó sok oldalt összeírtak a kultúráról mint integráló és dezintegráló erőről. Közös bölcsességgé vált az amerikai és nyugat-európai újságírók vagy humanitárius szerzők körében, hogy korholják a balkáni kultúrákat és uralkodó eliteket a helytelen viselkedésük miatt. Utóbbiak, akik az emlékezet szelekcióját és az "identitáspolitikák" sokaságát irányítják, egyszerűen átírhatnák a történelemkönyveket, és boldogan élhetnének békésen együttélő bulgár "mehanák", görög tavernák valamint török és albán édességboltok közepette. Megmanipulálhatnák kicsit ennek a sötét és homályos régiónak az etnikai és társadalmi csoportjait, hogy felejtenék el végre azokat a dolgokat, amitől a széthúzás van köztük, és ápolnák a hasonlóságot, ami összeforraszthatná őket egyetlen szuper-közösségbe. Ahelyett, hogy egyszerűen ezt tennék, az elitek és követőik mégis inkább azt választják, hogy a mocskos emlékeiken rágódnak és szétrobbannak /széttartanak. Felébresztik a régi „balkáni kísérteteket”, beverik egymás édességboltjait, és „áthidalhatatlan nézeteltérésekbe”, „évezredes konfliktusokba” és véres ellenségeskedésekbe hajtják bele magukat.
 Hagyományos konnotációiban a "Balkán" metaforája azt feltételezi, hogy a helyi nációk monolitikus kulturális szubjektumok, és ugyanakkor rakoncátlan kölykök (akiket móresre kell tanítani, és időnként megbüntetni). Analitikus aspektusaiban ez a metafora naiv, praktikus szempontból meg nem sokat segít eligazodni a dolgokban. Kritikátlan, szubsztancialista felfogás rejlik a használata - a "nemzeti kultúra" fogalmának használata - mögött,  holott jelenlegi kétértelműségével, nem-szubsztanciális voltával éppen a "kultúra" fogalma rejti a probléma legnagyobb részét.
 Miféle kultúráról vagy kultúrákról van szó?  Görögország, Bulgária, Románia, Albánia vagy Szerbia hivatalos nemzeti örökségéről, amely hősöket és mártírokat, szenteket és ősi romokat ünnepel? Vagy ezek majdnem megkülönböztethetetlen ideológiai másáról: a hazafias irodalom vízióiról, ahol ezek a történelmi alakok, hősök és mártírok mint kulturális konstrukciók megszülettek? Botev és Vazov, Zmaj-Jovanovic és Jura Jakszics, Eminescu és Caragiale, Kazantzakis és Elitis - vajon összekötnek vagy szétválasztanak minket? Hogyan elegyíti a kultúra Kazantzakist, a ponyicskit, a történelemkönyveket és a kirakatokat? Ennek a (dez)integrációnak a fájdalmas folyamatában hol helyezzük el a hagyományos népi mindennapi kultúrát (konyha, öltözködés, testi viselkedés, emberi kapcsolatok, családi viszonyok), a tradicionális vallásos hit áttételeit, a böjtöt és az erkölcsi sztereotípiákat? És hova  helyezzük el ezek idealizálását és "muzealizálását" a nemzeti örökség foglalatában, vagy  vulgarizálását alsóbb szintű ideológiai emblémákba (a  bulgárok például "mamaligarinak,  "puliszkafalóknak" csúfolják a románokat...) Még tovább szaporíthatnám a "kultúra"-fogalomnak ezt a poliszémiáját, hozzá véve a balkáni szubkultúrákat, az ifjúsági ellenkultúrákat, a szórakoztató popkultúra, a kultúraipar különböző formáit, a média által erősített tömegkultúrát, a környezet anyagi kultúráját stb.
 Vajon a jelenség melyik kulturális implikációja vagy melyik sora szakítja szét és dezintegrálja a Balkánt? Ki és hogyan szakad szét vagy dezintegrálódik? Hogyan viszonyulnak egymáshoz? Ha a nemzeti kulturális identitást nem úgy fogjuk fel, mint szubsztanciális magot, hanem mint kulturális modellek sokaságára való utalás bonyolult és ambivalens folyamatát, amelyek mindegyike bír autoritással, de a legkevésbé sincsenek jól összehangolva egymással, mert a kulcskérdés az volna, hogy melyek ezek a modellek, melyik kulturális rétegből erednek, hogyan fejtik ki a hatásukat, és milyen jellegű köztük a versengés.

***
A kultúra két típusa közti viszonyra fogok összpontosítani - az ún. nemzeti magaskultúrákra és a népi hagyományos kultúrákra.
 Vajon ezek a jelenségek a szó ugyanazon értelmében "kultúrák"? A nemzeti filológiai-történelmi-etnográfiai projekt a 19. század közepén (amely Kopitar, Vuk Karadzsics, G. Rakovsky, D. Marinov, a Miladoniv fivérek és a többiek törekvései nyomán öltött testet) meg) nem látott különbséget a kettő között. A tudományos specializálódás elhanyagolható volt abban az időben. A nagyon kevés tudományos társaságban és nemzeti egyetemen az irodalom szakemberei kultúrtörténészek is voltak, a történészek etnográfusok is, a folkloristák nyelvészek és régészek is. Ezek az emberek meg voltak győződve arról, hogy a Nemzet kultúrájának minden egyes manifesztálódása becses örökség, régiség, a (csak a jelzőt kell felcserélni: bulgár, görög, albán stb.) Népszellem (Volksgeist) "gyümölcse", "kifejeződése".
A kor tudományos és közfelfogása herderiánus frivolitással előfeltételezte, hogy a nyelv és az irodalom, a névtelen népdalénekes és az individuális költőzseni konzseniális a kifejeződő életerőben, abban, hogy az "ősök hite", a dinasztia dicsősége és a nemzeti konyha, a forradalmi hősiesség és a népviselet ugyanazt a "szellemet" testesíti meg, ugyanolyan mértékben, ezzel alakítva a kultúrát homogén "örökséggé".
 Manapság, puszta intuíció alapján eleve kevésbé vagyunk hajlamosak a nemzeti magaskultúrát a szokások, rítusok, a baklava és a Kuchen kultúrájával azonosítani. Ennek a vonakodásnak egyik oka talán a régi bölcsész társbérlet felmondása - az irodalom és kultúrtörténet már nem szomszédos az antropológiával és etnológiával, az akadémia egy teljesen más szögletében honol. Míg a politikai és sajtó-diskurzusban még mindig úgy emlegetik a kultúrát, mint valami nemzetenként sajátos és monolit dolgot, az akadémiai életben a modernitás magaskultúrájának és elitjének a legkevésbé sem modernizált tömegekkel való szembeállítása figyelhető meg (a két kulturális sík tanulmányozása a tantárgyak és tanszékek széles skálája között van leosztva). Rengeteg ok van a különválásra. A magaskultúra a modernizáló eszmék hordozója, a történelmi  fejlődés, a személyes szerzőség, a műalkotások, a teljesítmények, a remekművek, a klasszikusok terminusaiban fogja fel magát, a modern intézményekben testesül meg: a népi kultúra másfelől inkább folyamatokra és rituálékra vonatkozik, mint egyéniségekre és művekre; inkább konzervatív és tradicionális, mint fejlődő és modernizálódó, inkább egy integráló szimbolikus világ, mint a formális racionalitás világában széttöredezett valóság. Megnyilvánulásai inkább az anonim k
kulturális kommunikáció folyamatai, mint a zsenik teljesítményei. Inkább tabil és mindenki számára közös életformákban létezik, mint elidegenedett bürokratikus intézményekben.
 Egy ilyen éles megkülönböztetés azonban nem engedné, hogy megfelelően utaljon/vonatkozzék a régió nemzeti "magas" és "antropológiai" kultúráinak sora triers közti sokdimenziós kölcsönhatásra. A kétfajta kultúra, a "magas" (hivatalos, állami) nemzeti kultúra és a mindennapi kultúra között a Balkánon feszülő szakadékkal szzeretnék foglalkozni a következőkben. Ez a szakadék számos különböző, sokszor egymásnak ellentmondó identifikáció/azonosulás előfeltétele. A Balkán olyan régi régiónak látszik, ahol bizonyos kulturális rétegek egy nagyobb közösséget favorizálnak, míg mások (aktívan és olykor szándékosan) elejét veszik ennek vagy lerombolják.* Megpróbálok felülemelkedni az ezzel kapcsolatos konfrontáción, hogy valamelyest megvilágíthassam a szimbolikus cserét és harcot e különböző világok között, és azt, ahogyan mindegyik megpróbálja legyőzni a másikat és átfordítani saját kulturális idiómájának /tájszólásának/beszédmódjának kategóriáiba/fogalmaiba.

***
Bárki, aki élt valamennyit különböző balkáni országokban, elég nyilvánvalónak találja a hasonlóságokat a mindennapi kultúrában. Bármely bolgár, görög vagy szerb, aki hosszabb időt töltött valahol Európában, tudja, hogy ha elfogja a vágy a régi jó, hazai manja után, a legjobb, ha elmegy egy görög étterembe, vagy vesz valamit egy török üzletben.  A bulgár fellelheti kedves ételeit egy görög étteremben valami ismeretlen név alatt - caciki, szuvlaki, gyros - , de ismerős ízük lesz, mint a taratornak és a sis-kebabnak, míg a szarmi  és a muszaka nagy valószínűséggel éppen olyan lesz, mint édesanyám szarmija  és a muszakája. A török bolt kínálatában ott lesz a fehér sós sajt, szőlőlevél, halva, kaskaval és boza, akárcsak a savanyú cherished uborka - igazán savanyú, nem úgy, mint az a sterilizált ízetlen vacak, amit a német, francia vagy cseh szupermarketekben árulnak. A kebabcseta (csevapcsici Szerbiában, pleskavica Macedóniában) nyilvánvalóan közös balkáni jelenség, akárcsak az erős szőlőpálinka és a sopszkasaláta, nem is beszélve a jellegzetes fűszerekről, mint a menta, savoury, a bazsalikom, stb, ezek adják a balkáni ízek általános jellegét.* A szakemberek azt mondják, hogy a balkáni konyha közös örökség, amelyet a perzsa konyha arab vagy törk változataként sajátítottak el. Megvannak a természetes határai - valahol Zágráb körül csap össze az osztrák-magyar csokoládétorta, cukrozott saláta és tejes ételek /levesek pottages frontjával - míg Délre Rojekánál - a frutti die mare, pizza és spagetti dalmát-mediterrán konyhájának frontvonalával. Ami itt lényeges, az az, hogy ez az itt váézolt határ a legkevésbé sem esik egybe a régió bármelyik államhatárával. Az ízlés és az étkezési/táplálkozási stílus bizonytalan közösségét emeli ki, amit az ételek nevének soknyelvű rongyszőnyege szel át keresztül-kasul.
 A hasonlóságok nemcsak a konyhára és az étkezési szokásokra vonatkoznak, hanem az általános kulturális típusra is. Megtalálhatók az érintkezési/kommunikációs szokásokban, például a ráérős, körülményes és céltalan/ funkciótlan/öncélú társalgás (fecsegés, mesélés) kedvelésében. Kiterjednek a balkáni férfi sajátos testi viselkedésére, akinek a teste időnként olyannak tűnik, mintha nem szokott volna hozzá a közös konvenvciók béklyóihoz. A magamfajta balkáni gyerekek közül bárki, aki járt külföldön, tudja, hogy képes felismerni a másik balkáni srácot a gesztusairól, másféle modoráról, a test utánozhatatlan mechanikájáról az utcán, arról, hogy hogyan száll fel-le a metrón, ahogy topog at útkereszteződésnél a lámpák előtt, ahogy közeledik egy ismeretlen egyénhez, ahogy az asztalnál viselkedik, stb. A "jómodor", a "Rosszérzés küszöbe", a "szégyenhatár" (Norbert Elias) evidens módon eltér az európaiakétól, amely az udvariasság és civilizáltság elsajátításának évszázados folyamatában formálódott ki. Ugyanakkor alig lehet, vagy éppenséggel lehetetlen a testi és nyelvi viselkedésnek ebben a modelljében elválasztani a bulgárt a szerbtől, a románt a macedóntól, akik ilyen hasonló módon esznek, nevetnek, gesztikulálnak, veregetik egymás vállát, kiabálnak és lökdösődnek a nyilvános helyeken.
 A pozitív és negatív hasonlóságoknak ez a felsorolása a mindennapi antropológiai kultúra balkáni típusában nagyon széleskörú lehet. Részletes paraméterekhez folyamodhatnék ennek vagy annak a balkáni etnikumnak a böjtölési szokásai tekintetében, leírhatnám a hasonlóságokat a román, dobrudzsai, macedón vagy görög szokások között, párhuzamot vonhatnék a bulgár vagy macedón körtáncok és a görög szirtaki között. Arra is utalhatnék, hogy a sokszor a bulgár reneszánsz (?) építészetének csúcsaként magasztalt híres plovdivi házak sokszor gazdag görög vagy örmény kereskedők házai voltak, távol attól, hogy "tisztán bulgárok" legyenek.Tény persze, hogy a különbségek vagy éppenséggel a kontrasztok blurring elhallgatása ugyanilyen félrevivő /félrevezető volna. A legfontosabb ezek közül talán felekezeti jellegű: a keleti ortodox, a muzulmán, a katolikus sőt az evangélikus közösségek egy quaint belső tarkaságot rajzolnak ki, határok és kereszteződések mozaikját. A hivatalos tanításoktól függetlenül ezek a közösségek különböző böjtöket, baneket, szertartásokat tartanak, a viseletek, a konyha vagy a szexuális viselkedés sokatmondó (jelentésteli) változatait követik. underlie. Nemkevésbé jelentősek a félsziget hegyvidéki és síksági, mediterrán és fekete-tengeri régiói közti variációk, eltérő gazdasági életükkel, változó kereskedelmi és kulturális érintekezésükkel a világ többi részével, ahogy nagyobb kereskedelmi és migrációs régiókba illeszkednek stb. Mindennek erőteljes hatása lehet ezeknek a viszonylag autonóm mindennapi kultúráknak a hétköznapi életére, gazdagságára és szegénységére, nyitottságára vagy elzárkózására. Hozzá kell még vennünk más etnikai csoportok, jellegzetesen nomád vagy félig-nomád képződmények maradványait - a kazalbasokat, a jurukokat (török etnikai csoportokat), a gagauzokat (éeresztény törökök észak-keleten) stb, akik valamelyest távolabb állnak a fent vázolt balkáni panorámától.
 A régiók és vidékek közti változatok a félszigeten ugyanilyen átfogóak sweeping számos birodalom civilizációs orbitjében való részesedésük folytán. Mindmáig a  réges-régen megszűnt Habsburg és Oszmán birodalom közti láthatatlan határ osztja meg a félszigetet nemcsak a vallás, hanem a mindennapi életformák számtalan jele tekintetében is. Itt a hivatalos közigazgatásnak és a gazdasági életnek, az uralkodó vallások és nyelvek pozíciójának standing, a felekezeteknek nyújtott előnyöknek ill. a velük szembeni megszorításoknak, a társadalmi és nyelvi csoportoknak döntő hatása volt a mindennapi kultúrákra.
 Az antropológiai megoszlás delineation térképe azonban nem esik egybe a mai politikai térképpel. Továbbá a regionális változatok nem szűntetik meg az antropológiai típus viszonylagos egységét összetartó hasonlóságok átfogó hálójának benyomását. Ez különösen nyilvánvaló külföldön, ahol a bulgár, a görög, a szerb, az albán, a török a balkáni zsidó vagy örmény viselkedésének mannerisms közös nevezője világosan kijelöli őt egy nagyobb tömegben /kiemeli a többiek közül.* Hadd fordítsam meg bevezető állításomat: minden köztük fellelhető materiális különbség ellenére, a félsziget mindennapi kultúrái mégis egy viszonylag egységes regionális balkáni antropológiai típusként rajzolhatók meg. Ha vannak külöbségek, azok nem a bulgárok, görögök, szerbek, macedónk és románok között állnak fenn, hanem a balkáni muzulmánok és keresztények között, keleti ortodoxok és katolikusok között, hegyi, síkföldi és tengerparti népek között, a letelepültek és a nomádok között. Ennélfogva a bulgárok vagy szerbek, macedónok vagy görögök "nemzeti népi kultúrájáról" beszélni majdnem jogosulatlan - az antropológiai szubsztrátum nem engedi magát nemzeti terminusokban definiálni, nemzetek-feletti, közös és regionális.

***
Mi a helyzet a nagyon "magas" állami és nemzeti kultúrákkal és ezek olyan alkotóelemeivel, mint az irodalom, történetírás, filozófia és tudomány, képzőművészet, az oktatási és kulturális intézmények, a közélet, a nemzeti ideológiák és doktrínák? Néhány évvel ezelőtt ezt írtam "Az ön-kolonializáló kultúrákról" szóló esszémben: "...a bulgár nemzeti kultúra genealógikus...-ban ott van valami hiánynak a morbid tudata... évszázados erőfeszítések a traumatikus hiányok kiküszöbölésére."** És azt állítottam, hogy a "nyugatosítók" és az őshonosok szembenálló ideológiái a hiánynak erre a traumatikus felfogására adott két egymással ellentétes (egymás tükreként, egymást kompenzálva adott) kulturális reagálás.
 Nagy meglepetésemre pár évvel később a következő meglepően hasonló gondolatra bukkantam Antonis Liakos "The Canon of European Identity" című dolgozatában: "... Görögországban az elmaradottság bonyolult történelmi okai közismertek voltak, mivel meghiúsult az a remény, hogy a nemzeti függetlenség elvezet majd Európa utóléréséhez. Ezzel a háttérrel szemben alakult ki valami, amit negatív tudatnak definiálhatnánk. Ez a fajta tudat nem úgy írja le az "én"-t, hogy micsoda, hanem hogy mi nem. Ezért aztán Görögországot úgy írták le, mint aminek történelme a hiányok története, mint ami a reneszánsz és a reformáció hiányától szenvedett, attól, hogy nem volt komoly polgársága és jól meghatározott társadalmi osztályai, az ipari forradalom és a liberalizmus elégtelenségétől.... Az önkirekesztés traumáját szublimálva a negatív identitás egy olyan szellemi tendenciát hívott életre, amely elutasítja a Nyugatot és egy alternatív kulturális programot követ... 1875-ben Dimitrios Vernakides történész és drámaíró ezt mondta: "Sosem voltam meggyőződve arról, hogy nemzetünknek való volna az európai civilizáció... Elvetettük valamennyi hagyományos értékünket, és egész életformánkat a Nyugattól kölcsönöztük."
 Hová vezetnek ezek a mély strukturális hasonlóságok két nemzeti balkáni kultúra esetében?
 
***
II.

A nacionalizmusok növekvő történelmi elszigetelődésével/szegregálódásával a fiatal államok kulturális elitjei mint a romantikus-nacionalista vagy felvilágosult-univerzalista értékek hordozói igyekeznek elhatárolni magukat és nemzeteiket a közös balkáni antropológiai alapoktól/bázistól és egymástól. Ha úgy érzik, hogy ezt kell tenniük, egyszerűen "eltolják maguktól", igyekeznek elfelejteni mindazt, ami balkáni és regionális (pl. Románia, Horvátország, Görögország és Szlovénia sose lesz hajlandó elfogadni, hogy csupán "balkáni ország" volna.) Ennélfogva az iskolai tantervekben, könyvtáraikban, tudományos folyóirataikban, sajtójukban több követendő francia, német, angol, orosz vagy éppen amerikai példát lehet találni, és nagyon kevés olyan dolgot, ami az utált balkáni kontextussal kapcsolatos.
 Aleko Konstantinov pl rosszalja, ha a külföldön tanuló bolgár diákok görögökkel, horvátokkal, törökökkel, albánokkal vagy örményekkel barátkoznak. Azt szeretné, ha hanyagolnák ezt a konyha- és kénhidrogénszagű szerencsétlen keleti miliőt, és inkább a németek, franciák és angolok társaságát keresnék, akik mindig jó példával járnak elöl a szórakozásban is, a jó modor és az európai erkölcsi univerzum megtestesítői.
 Az egyes nacionalista diskurzusok tájékozatlansága/tudatlansága egymással szemben különböző szinteken megfigyelhető, a leginkább talán éppen a nemzeti martirológia terén.
Először is a balkáni nemzetek láthatólag képtelenek megegyezni a hősök és mártírok pantheonja tekintetében, amelyre pedig minden 19. századi nemzeti ideológiának múlhatatlanul szüksége van. A bulgár, szerb vagy görög kultúrában kanonizált alakok saját nemzetállamaik határain kívül vagy ismeretlenek, vagy aszimetrikusan állnak szemben egymással, lerontva egymás értékét kölcsönös inkompatibilitásukkal. Például a szerbek szent Száváját, Dusán Szilnijt, Lázár cárt, Milos Obilicset, Hajduk Velkót, Starina Novákot Bulgáriában csak a történészek és a folkloristák ismerik. Előfordul, hogy a szomszédos népek nemzeti hőseit vagy alapító atyáit nem lehet ilyeneknek tekinteni más nemzetek nézőpontjából. Az egyik nemzet hőse lehet gonosztevő a szomszédos nemzet számára, vagy létezik ugyan, de egy híres gonosztevővel együtt emlegetik, aki viszont a szomszédos ország mártírjai között van számontartva. Basil*, bizánci uralkodó, a bulgárok megöletője, kulcsfigura a görög pantheonban, és nem kevésbé fontos, de a gyűlölet tárgyaként a mi nemzeti történelmünkben. Másfelől a bolgár nemzeti legendák ünnepelt hőse a Rettenetes Kroum*, aki legyőzte Nikeforosz császárt, majd olyasmit tett, ami miatt a görögök feltehetőleg kannibalizmussal vádolják a bolgárokat - ezüsttel rakatta ki Nikeforosz koponyáját, és "habzó bort hörpölt a kobakjából".
Az ellenség a balkáni nemzeti ideológiákban nagyon gyakran egy szomszédos nemzetben testesül meg. A görög nemzeti hősök törökök és bolgárok ellen harcolnak, a bolgárok görögökkel, szerbekkel és törökökkel tusakodnak, a szerbek - görögökkel, törökökkel és bulgárokkal, a macedónok bolgárokkal, szerbekkel és görögökkel csapnak össze, és így tovább. A strukturális szinten ezek a hősi alakok tükörképeként vannak megkonstruálva, legendás mivoltukban majdnem egyformák, de ellenséges mitológiák támaszai. A görögök Pavlosz Mellasz majdnem a bolgárok és macedónok Levszkijének és Gotce Gyelcsevjének a tükörképe.
Az ellenkező jelenség ugyanígy Előfordul - az új államok sokszor nem tudnak megegyezni, hogy melyiküké valamelyik hős vagy kultúrfigura. A török vazallus prilepi Markóra, aki később a mitikus Krali Markóvá )Markó királlyá növi ki magát, egyaránt igényt tartanak a szerbek, a bolgárok és a macedónok. És van erre még sok példa, hogy egyes nagyságok a bolgárokat vagy a macedónokat illetik meg... Ami különösen fontos ebben, hogy az egyes nemzeti elbeszélésekben teljesen összeegyeztethetetlen vagy ellenséges figurákká alakulnak át. Más történetekben vesznek részt, különböző oldalakon csatáznak a nemzetek közti villongásokban, a nemzeti eliteknek különböző értelmezéseket nyújtanak - és ezzel csak fokozzák, ahelyett, hogy áthidalnák a nézeteltéréseket.
A kép tovább bonyolódik azzal a ténnyel, hogy a balkáni magaskultúrák a történelmi idő folyásának felfogásában lényegi eltéréseket mutatnak - azaz azoknak a döntő pillanatoknak vagy korszakoknak a felfogásában, amelyekből a metanarratívák, a  nemzeti történelem nagy cselekménye összeáll. A történelemnek egyes balkáni változataiban eltérő a mélysége, a csúcspontjai vagy az idő-struktúrája. Az európai felvilágosult vagy romantikus modellek hatása alatt a nemzeti történelmi hagyományt a görögök évszázadokra, sőt évezredekre nyúlik vissza az antik Hellasz klasszikus korába. A modern görög irodalom Szokratész, Platón, Arisztotelész. kéoszi Szimonidész*, Alceusz* és Szapphó,Aiszkhülösz, Sziűophoklész, Euripidész és Menander antik hagyományának felélesztési kísérleteként indult meg.
Megint csak a romantikus modellek hatása alatt jött létre a szerb nép teljességgel eltérő története: a magaskultúra ősrégi szóbeli liturgikus hagyományokat újított meg /reciklált, hogy úgy állítsa be az 1389/es koszovói ütközetet (a rigómezei csatát) és a legendás Lázár cár halálát, mint fenséges európai drámát, a szerb nép önfeláldozását az európai kereszténység védelmében.

*** kieg
Minden balkáni állam nemzetileg sajátos, és a szomszédaiktól teljességgel független oktatási intézményrendszert épít ki. Mindegyik egy "Európának" nevezett képzelt centrumhoz kapcsolódik. De a görögök, bulgárok, albánok, románok, horvátok, szerbek Európái disszeminált (szétszórt) ideológiai konstrukciók, metonímiák mindegyikük kulturális utópiáira. Lefordíthatatlanságuk inkább gátolja, mint segíti a kapcsolatot a szomszédok között.
Továbbá saját elképzelt "Európájához" viszonyulva e nemzetállami kultúrák mindegyike másként konstruálja meg a maga autentikusságát és nagyságát. Ez az idealizált törzsökösség és valódiság köré vagy az Őshonos irracionális, eksztatikus és heroikus megnyilvánulásai köré összpontosuló propagandán múlik.
Az újabb történelmi fejlődés segíti a nemzeti képzelet elszállását/szárnyalását. Az elmúlt másfél század balkáni történelme bővelkedik háborúkban, árulásban, hátba támadásban, területrablásban, szerződésszegésben, intrikákban, kölcsönös sértődésben és megvetésben (szövetséges-gazemberek) vagy tragikus menekült áradatokban. Ezeknek a kultúráknak a nemzetközpontú intézményei működésük során csak növelik, a legvégső határig fokozzák a balkáni szomszédok, kultúrájuk, identitásuk és attitűdjeik nem ismerését, arrogáns semmibe vevését és negligálását.

*
A modernizáció folyamatai ennélfogva fokozatosan az elidegenedett és ellenséges nacionalizmusok formáját öltötték, mindnek megvoltak a saját értékei, mitológiái és intézményei. a 19. század végére ezek az attitűdök az önállóvá váló államok jóváhagyását is élvezték a szomszédos államokkal szembeni izolacionista politikájuk és saját kisebbségeik asszimilálására irányuló törekvésükben.* )ennek egyik legextrémebb példája volt a görög Metaxas diktátor, akinek uralma alatt az északi szláv népesség még otthon sem beszélhette a saját bolgár vagy macedón nyelvét).
*
Az elitek ezzel a viselkedéssel úgy másfél száz éve a legsürgetőbb hiányérzetüket igyekeztek kielégíteni. Az (akkoriban össz-európai) nemzeti emancipációs eszményt nagy lelkesedéssel sajátították el. Megpróbálták saját nemzetüket felébreszteni "történelmi szendergéséből", az amorf és sokféleség-sújtotta* etnikai csoportokat politikai szubjektumokká formálni, hogy képesek legyenek fellépni a történelem színpadára, és kezükbe venni sorsuk irányítását. Felvilágosult és romantikus lényegénél fogva ez a szubjektum, amely először interiorizálni kellett, aztán állammá intézményesíteni, történeti jellegű/természetű - azaz van egy határozott identitása visszanyúlva a régi időkre (a maga kitalált tradíciójával), és időben előretekintve is (a maga dédelgetett nemzeti eszményeiben). A teret területté alakította, ilymódon származtatva és elkülönítve magát a környező népektől. A modern nemzeti hős mint cselekvő strukturálisan predesztinálva van a Másoktól és a Hasonlóktól való eltérésre. Egy legendás-utópikus idő keretein belül kénytelen a saját ideáljával kommunikálni (amelyet lehet a hiány terminusaiban tárgyalni - a szabadság, az emancipáció, Európa, a civilizáció) ahelyett, hogy a tényleges többiekkel kommunikálna az adott térben és időben.
 Másrészt a modernitás motorjaként több, mint száz éven át a nemzeti elitek igyekeztek elhatárolódni a "belső idegenektől", attól, ami anti-modern, a tradicionálistól, orientálistól, természetestől, földközelitől (ktonikus) - mindattól, amin túl kellett lépni, amitől meg kellett szabadulni.
Az elkülönülés két különböz? szinten megy végbe. Egyrészt a nemzeti magaskultúrák az európai sztenderdeket és mindennapi életformákat támogatják (igyekeznek el?segíteni, egy anti-orientális antropológiai szubsztrátumot akarnak importálni. Így, az európai házak(épületek), bécsi bútorok, ezüst ev?eszközök, a franciás öltözködés, a jómodor, a divat és a társasági etikett elterjedésével együtt jár a hagyományos keleti vagy népies dolgoktól való viszolygás, berzenkedés. A bolgár irodalom például b?ségesen kínál példát  a vidékiesség, „mucsaiság” értelmiségi kigúnyolására, a mosdatlanság, a faragatlan modor, a nőkkel való durva, macsós (udvariatlan) bánásmód/viselkedés, a nyilvánosan fitogtatott bujaság* kicsúfolására.
Az általános antropológiai szubsztrátumot nem egyszerűen tagadják, hanem úgy is fogják fel,
mint a modernitás súlyos, sötét vagy  veszedelmes ellenségét.
 Ott van a modernitás menetelésének másik vége is. Ez pedig a belső idegen szublimálása /felstilizálása/ valami mély/bensőséges és idealizált autentikussá.
Az általános balkáni talajról kinövő romantikus produktumot szétkapkodják mint valami olyat, ami magában foglal mindent, ami elsózható (a magaskultúrából vett analógiákkal) mint „a nép alkotása”, vagy „a névtelen nemzeti géniusz terméke”. Száz éven át a nemzeti elit kultúrák egymástól való eltávolodásával párhuzamosan folyik mindannak ideológiai töltetű nemzeti adoptálása és intézményesítése, ami természeténél fogva nem lehetett eredendően nemzeti. Így kompilálták össze a bolgár, szerb, görög vagy albán nemzeti viseletet és táncokat, építészetet és konyhát, szőnyegeket és hímzést annak ellenére, hogy eredetileg a határokat átszelő antropológiai típus változatainak és hasonlóságainak regionális hálózatához tartoztak. Ettől az általános képtől elvonatkoztatva és romantikus kategóriákba fordítva ezt a jelenséget úgy lehetett értelmezni, mint a „nemzet leglényegét”. Ezért aztán Pencso Szlavejkov bolgár költő az autentikus kulturális örökséget láthatta a bolgár népdalban, míg egy görög szakácskönyv előszavában az állhat, hogy ezeknek a recepteknek a forrása Macedóniai Nagy Sándorra és az antik filozófusokra nyúlik vissza. A nemzeti kultúrák szándékosan háttérbe szorították antropológiailag közös mivoltukat, és a közös vagy hasonló életformákat az ideologikus emblémák ellenséges sokaságává alakították át - török kávé vagy görög kávé, bolgár kebabcseta vagy szerb csevapcsici. Az emblémák azonban mindennél többet érnek a nap alatt - az ember ehet tulumbicskit, de be is verheti miattuk a kirakatokat.

Ebben az írásban úgy próbáltam bemutatni a balkáni kultúrákat, mint olyan komplex konglomerátumokat, mint a felületes multikulturalizmus és egy  esszencialista kultúrafelfogás keverékét. A kulturális sokféleség és a konglomerátumok ellentétes /konfliktuózus/ természete talán nemcsak a krónikus elmaradottságnak tulajdonítható, hanem a modernizáció túlradikális akarásának is, ami a konvergencia és divergencia ellentmondásos folyamataiban jutott érvényre.

       KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA
 

Bibliográfia

KJOSSZEV, Alekszandar
“Goethe indigója,
Feljegyzések a terrorról,
A mutáns egzotikuma”
in: (KRASZTEV Péter szerk.)
A mutáns egzotikuma
Bolgár posztmodern esszék
2000-Orpheus, 1993

“Megjegyzések az önkolonializálö kultúrákról”
Magyar Lettre Internationale, 37

PLESU, Andrei
“Európai patriotizmus?
Akadályok kelet felől nézve”
Magyar Lettre Internationale, 25

ANTOHI, Sorin
“Mit képelnek magukról a románok?”
Magyar Lettre Internationale, 27

PIPPIDI, Andrei
“A nacionalizmus Dél-Kelet-Európában”
Magyar Lettre Internationale, 16

KRASZTEV Péter
“A Balkán köldökén”
Magyar Lettre Internationale, 16

Ismét újra kell születnünk
A szimbolista irányzat a Közép- és Kelet-Európai irodalmakban
Balassi, 1994

KRASTEV, Ivan - KRASZTEV Péter
“Mindig a másik a Balkán”
Magyar Lettre Internationale, 27

GEERTZ, Clifford
“Az identitás politikájáról”
Magyar Lettre Internationale, 31

MIHAILESCU, Vintila
“Ami a nacionalizmus mögött van”
Magyar Lettre Internationale, 18


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/