Drago Jancar
Börtönlázadás
(részlet a “Zúgás a fejben” című regényből)

12.
A tűz már csak izzott, az őrbódék üresek voltak a bejáratnál, a fasorompó összetörten hevert a földön, messziről lehetett hallani a begyújtott autómotor lihegését. Livada fölött éjszaka volt, az épületek sötétbe burkolóztak, a homlokzatok fekete szemeiből széttört rácsok meredeztek. Csak a parancsnoki traktusban égtek a lámpák, az elbarikádozott fegyőrök és rendőrök remegve várták a megváltó hajnalt.
Ebben az órában, amikor az éjszaka átfordul a másnapba, ebben a Livada felett kitört vihar utáni váratlan csendben hallottam a telefondrótok zümmögését, amint az ország minden tájára elhírelték az újságot a déli börtönben kitört lázadásról. Valahol begyújtották a teherautókat, egyenruhás emberek kapaszkodtak föl rájuk, harci felszerelésben. A főváros üres utcáin rendőrautó robogott égő lámpával, valakit fölvertek álmából.
Senkit sem lehetett látni a kapunál és sehol a kerítés körül, de a sötétben sötét alakok mozgását lehetett sejteni. Körül voltunk zárva, erősítés fog érkezni, Titus bevonul Jeruzsálembe.
A kukoricával bevetett tágas mező túlfelén, egy ablakban ember állt, éreztem őt. Közeledett a tavaszi napforduló, az idő szép volt, a természet enyhe, nyugodt éjszakának nézhetett volna elébe, kolóniájának alattvalói nyugodtan aludhatták volna fogolyálmukat, mint minden éjszakán, mint az előző holdvilágos éjjelen. Házának ablakából a börtön sötét épületére lehetett látni. Sokszor nézegette éjszakánként, néha az éjszaka közepén fölkelt, és elindult gyalog a mezőn át. A kapuban kártyázáson kapta az őröket, végigsétált a pislákoló lámpákkal megvilágított folyosókon. A kövezet ragyogott, az ügyeletes felel érte, mondta, az ügyeletes felelőssége, hogy ragyogjon. Szerette a kötelességet, a tisztaságot, szerette a nyugalmat, amely ott uralkodott a tágas szántóföld fölött és a kivilágított folyosókon, szerette a rendet, amit fokozatosan teremtett meg, Livada az életműve volt. A vasárnap délután békétől és sülthústól illatozott, vasárnap délután fehér labdácskákat pattogtattak a zöld asztalokon. Az agresszió energia, mondogatta, az energiát sporttal kell levezetni. Ha elromlik az idő, és ingerlékenyebbek lesznek, nézzenek bokszmeccset, bunyózzanak ők is egy kicsit. És amikor Ban vasárnap délután valakinek a szájába nyomta a labdát, és követelte, hogy egye meg, egye meg, mivel csal a pontozásnál, tudta, hogy ez is energia, amely kiszabadul, de helytelen módon. És amikor ezen az estén Terąič, a pszichológus jelentette neki, hogy kitört a lázadás, tudta, hogy mi történt, elszabadult az energia, helytelen módon és teljes erővel.
Öregnek hívták, egyszerűen Öregnek, ahogyan hívni szokták az olyasféle kolóniák, guberniumok, törpeállamok összes jóakaratú irányítóját, mint amilyen ez a déli börtön is volt. Az öreg eljátszotta a jóságos apa szerepét, aki gyámságába vette az összes gazfickót, maga sem tudta, a börtönnel együtt töltött sok év során mikor szűnt meg ezt játszani, mikortól viseltetett valódi jóindulattal irántuk. Megértette, hogy ember, tolvaj és gazember vagy, mindez egyszerre, olyasmi, amit nem lehet szétválasztani. Megértett mindent, azt is, hogy idebent óriási energiák vannak lefojtva. Most Livada tűzben és lázadásban lobogott, az országban futárok vágtattak, zümmögtek a telefondrótok, reflektorok kutattak az éjszakában, a helytartót – a prokurátort, az ügyészt – elfogta a szorongás: mi ez?
Állt az ablakában, és nézett Livada felé, a fölötte vöröslő fényre, hallgatta a robbanások visszhangját. Éreztem, láttam őt. Így állt kétezer évvel ezelőtt a meleg éjszakában ablakánál a római helytartó, és nézte a föllázadt Júdea lángoló vidékét.

13.
– Tudom, mit csinálunk – mondta Pepi, aki előbicegett valahonnan a reumájával. Volt a zsebében egy üveg gyógyír erre a bajra.
– Megkérdezünk egy okos embert – mondta. – Egy bölcsészt.
– Ha ugyan van itt ilyen – mondta Johan.
– Van, Sötétnek hívják, és könyvtáros.
Johan belehajított egy összetört széket a tűzbe, hogy az felcsapott, és izzó szikrák pattogtak föl a lángokból.
– Úristen! – kiáltotta –, a Sötét Alojz.
Nem tetszett nekem, hogy Sötét volt a megfelelő ember, békeidőkben a könyvtárból folytatta diplomáciai tevékenységét az igazgatóság és a fegyencek között, eltávozási kérelmeket fogalmazott, kérelmeket a büntetési idő csökkentésére. Ezzel szerzett tekintélyt. Mert korábban senki sem tartotta sokra az újoncot, akármekkora nagymenő lehetett odakint, idebent csak Virman volt, Virmanocska. Mégis ráálltam, hogy kérdezzük meg, mi legyen ezután. Bár valami azt súgta, nem lesz ez jó. Háború van, ez nem a kérvények ideje. Nincs mit kérelmezni, ha egyszer mindent szétvertünk, minden lángol. Johan a C-blok homlokzata felé fordult, és elordította magát:
– Figyuzzál, banda! Látta valaki Sötét Alojzt?
Kiáltása megsokszorozódott a csarnokban és a folyosókon: Sötét, hol van Sötét Alojz? A pillanatnyi zűrzavarban, a teljes felfordulás közepette, amely a váratlan és teljes győzelem után eluralgott, Sötét neve megváltó és csodás erővel hatott. A felkelők messze túlléptek minden határon, és most a rombolás közepette már tétovák, némileg riadtak voltak. Mindig ilyen riadt az elkövető, amikor fölméri cselekedetének következményeit. És ebben az állapotban, ebben az egészen különleges állapotban, amelyet valamennyien jól ismerünk, Sötét neve egész Livadát reménykedéssel töltötte el. Ő volt az, aki átgondolni, megoldani, sőt talán vezetni is tudta volna a dolgokat. Vizenyős szeme egyszerre úgy ragyogott a lángban álló jelenet fölött, akár isten világossága. Sötét, Sötét, visszhangzották a kiáltások. Virmant keresed? Amikor bekerült, gyorsan ráakasztották a Virman nevet, Virman Lojzi, mégpedig azért, mert odakint pénzügyes volt, a kasszák, a szaldó, a kontó, a virmankodás, ilyesminek a szakértője. Elégetett odakint valami papírokat a mahagóni bútoros irodájával együtt. Itt most mi égettük föl fél Livadát, és az üszkök fölött az ő nevét kiabáltuk. De válasz nem jött sehonnan, sem a két blokkból és kantinból, sem az udvarról, sem a műhelyből.
Elindultunk a lepusztított Livadán át, hogy megleljük a könyvekbe és elmélkedésekbe mélyedő bölcset. A könyvtár lehetett az alkalmas hely. Nem sokkal azután, hogy a műhelyekből áthelyezték a könyvtárba, lett ismét Sötét Alojz, a Virmanról meg a Lojziról hamar megfeledkeztek. Kérelmeket írt, egyesek számára sikerült kieszközölnie a kegyelmet. Elterjedt a vélemény, hogy odakint nagykutya volt, összeköttetései vannak, mindent el tud intézni, a kegyelmet és a büntetés mérséklését is. Az első sikeres beadvány után meghunyászkodva csúsztak-másztak előtte. Az elején valaki behúzott neki, mert éjszaka megijedt a szemétől és a magas homlokától, most ugyanaz járult elébe könyörögni a könyvtárba. Amelyik sokat szórakozott Virman Lojzinak a kopaszságán átfésült hajával, és nagy röhögések közben az ebédlőben odavitt neki egy fésűt, most kalaplevéve járult elébe. Kétszínű banda: tegnap még a nyakába döntötték a levest, és a kopaszságára fésülték a haját, ma meg úgy szólongatják, mint a megváltót. Sötét, hol van Sötét? De Sötét Alojz nem volt sehol. Hozzá nem volt méltó, hogy éjnek évadján meneküljön a kukoricaföldön keresztül. Tudtuk, hogy Sötétnek valahol meg kell lennie.

14.
A könyvtár olyan állapotban volt, mint minden ebben a házban. A polcok feldöntve, a könyvek a földön, az asztal lábavesztett lap, talpunk alatt az olvasólámpa cserepei csikorogtak. Sötétnek se híre, se hamva. Valami dögevő fürge mozdulatokkal kutatta át a fiókokat, és tömte meg a zsebét ceruzákkal, mindennel, amit talált. Johan megragadta a gallérját, és kihajította az ajtón.
– Minek neked a ceruza, te hülye? Mikor még a nevedet sem tudod aláírni.
Nemcsak a könyvtár volt letarolva, a börtön egész területe olyan volt, mint tájkép csata után; kihamvadtak az utolsó tüzek, néhány őrült fejetlenül támolygott le-föl. Elfoglalt, bevett, kíméletlenül kifosztott ostromlott város, amelyben most italoznak, amelynek utcáin holtrészeg emberek fekszenek. A folyosókon részeg rabok hevertek szakadt, nyitott ruhában, leeresztett nadrágban, az egyik szoba ajtajában kövér rab feküdt a tulajdon okádékában és vizeletében, felfúvódott fehér hasa olyan volt a sötétben, mint hattyú a tó vizén. Bepiált örömében és félelmében. Most már túl volt mindkettőn. Mindenütt a felfordulás és a rombolás képei kísértek bennünket.
Ilyen országon keresztül mentünk messiásunk, tirannusunk után, kerestük, mint Krisztust a pusztában vagy Mohamedet a sátorában.
Mitke mérnök, aki a műhelyeknél csatlakozott hozzánk, azt mondta, biztosan a cellájában elmélkedik. Elindultunk tehát a lakhelye felé. Velünk volt már ©ipac és Ban is. Sötét, meg kell találni Sötétet. Az elfoglalt és szétvert Livadán át vezető utunkon az ebédlőn és a kantinon is átmentünk. Persze szét volt verve, de ez nem volt elég: a görények a konyhából elvittek mindent, ami csak mozdítható vagy letéphető volt, tányérokat, kanalakat, nagy fazekakat teli lekvárral, ami ragacsosan folyt a nyomukban, valaki egy kredencajtót cipelt. Ami a vacsorából maradt, ki volt döntve a földre, ott taposott mindenki a babban és salátában, az egész moslékban. Ez így nem mehetett tovább. Valakinek rendet kellett csinálnia. A káosz Sötét után kiáltott. És végül így jutottunk el, az elvadult országon keresztül, amelyben a nekiszabadult és részeg csürhe uralkodott, Sötét magánzárkájához. Zárva volt. Johan belesett a kémlelőnyíláson:
– Semmit sem látni, olyan sötét van bent, mint a seggemben. De odabent van – mondta halkan, – hallom a zenét.
A vastag ajtón keresztül valami ünnepélyes zene halk hangjai szűrődtek ki, nyitány, szimfónia, ilyesmi. Johan bekopogott, de senki sem felelt, csak a zene zengett még emelkedettebben, még ünnepélyesebben.
– Ez meg mi? – kérdezte. – Csak nem zárkózott be? Ki látott még ilyet? Ebben a házban kintről zárják az ajtókat.
– Nem fogja kinyitni – mondta Pepi. – Be van szarva.
– Nincs ez beszarva – okoskodott Mitke –, nem akar belekeveredni. Okos ember.
– Hát ez az – Johan belerúgott az ajtóba. –Sötét Alojz úr – kiáltotta –, azonnal nyissa ki!

15.
Amikor elkezdődött, amikor már megvívtuk az első nagy csatát, a majdani vezér, a diktátor, a zsarnok belső emigrációban tartózkodott. Úgyszólván önkéntes fogságban. Először elő kellett halásznunk odújából, hogy fölültethessük a trónra. Ez a történelmi igazság, minden egyéb az ő és a pribékjei hamisítása, a hazug virmanoké.
Még mindig nem nyitott ajtót.
– Hé – kiáltottam –, magához szólok, Sötét Alojz úr! Ez nem a zenehallgatás ideje. Ha azonnal ki nem nyitja, szétverjük ezt a kurva ajtót.
A zene elhallgatott. Johan nyomatékot adott a dolognak:
– Hozzon már valaki egy vasrudat. Be kell törnünk a vezérünkhöz.
Pofa valóban elrohant valahová, ez az ostoba fráter mindig rohant, furcsa volt, hogy itt araszolt velünk, hogy nem rohant ki és nem kergetőzött most a rendőrökkel a kukoricásban. Az ostoba fráter ostobán röhögött: miért rohanna, itt nagyobb a hecc. Odavolt, hogy segíthetett.
– Csákányt! – ugrándozott örömében –, hozok egy csákányt.
– De lapátot se felejts el hozni – mondta Johan, és mind vidáman röhögtünk, legjobban ő a nagy pofájában a tömérdek arannyal. Tényleg nagy hecc volt, hogyan jutottunk el a vezérünkhöz. Ha tudtuk volna, mi következik, nem röhögtünk volna ennyire.
Az ajtó lassan kinyílt, kinézett egy tojásfej. Sötét Alojz alacsony termetű, fáraófejű férfi volt. Magas homloka a koponyatetőben folytatódott, alóla vizenyős kék szem meredt ránk, homloka fölött a gondosan eltakart kopaszság, a fejtető foltos bőrére fésült és ragasztott hajjal. Olyan volt ez a haj, mint az odaégetett és kilyukadt palacsinta, amit a tojásdad fáraófejre borítottak. Ez volt Sötét Alojz, akinek a nevét kiáltozta azon az éjszakán egész Livada.
– Mit akartok szétverni? – motyogta akadékoskodva a mogorva férfi, aki aludni akart. – Hiszen kinyitottam.
Nemcsak rosszkedvű volt, hanem félt is. Láttam, hogy remeg a keze. Valóban elbújt.
Kicsit kényelmetlenül éreztem magam miatta. Meg magunk miatt is. Olyasvalakinek jöttünk fölkínálni a lázadás vezetését, akit a tökénél fogva kellett kirángatnunk az odújából. Aki készen állt, hogy teknősbékafejét visszahúzza a páncéljába, és megint becsukja az ajtót.
– Mit akartok? – dörmögte. – Ilyen későn az ember már egy kis nyugalmat szeretne.
Bizalmatlanul méregetett bennünket.
– Tanácskozásra jöttünk. Együtt fog működni velünk.
– Senkivel sem fogok együttműködni – mondta, és megpróbálta becsukni az ajtót. Johan bedugta a lábát az ajtó és az ajtófélfa közé.
– Nincs más választása – mondtam.
– Ja úgy? – dörmögött tovább. – Előbb mindent szétvertek és fölégettek, aztán eljöttök tanácskozni.
Így emeltük trónra a livadai felkelés nagy vezérét, az ajtóba rakott lábunkkal. Magunk voltunk a hibásak. Nekem is hallgatnom kellett volna a balsejtelmemre, amely azt súgta, hogy ez nem lesz jó. De nem volt idő, nem volt idő, az éjszaka reggelbe hajlott, valamit tenni kellett.
– Vigyétek innen a mancsotokat – mordult ránk.
Végre kinyitotta az ajtót.

     GÁLLOS ORSOLYA FORDÍTÁSA

Bibliográfia

JANCAR, Drago
Kaján vágyak
Osiris, 1997

Az angyal pillantása
Jelenkor, 1997

“Jelentés Hetedhétországból”
Magyar Lettre Internationale, 4

“Törzsek vagy Európa”
Magyar Lettre Internationale, 6

“Augsburg”
Magyar Lettre Internationale, 7

“Harangzúgás”
Magyar Lettre Internationale, 36


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítványc3.hu/scripta/