Pico Iyer
Mindenütt otthon

Már kilenc éves koromban megszoktam, hogy az Atlanti óceánt átrepülve menjek iskolába, repülõtereken aludjak, és évente háromszor ingázzak indiai szüleim kaliforniai háza és angliai internátusom között. Ifjúságomat legközelebbi rokonaimtól hatezer mérföld távolságra éltem le - és ily módon megtanultam, hogy a kapcsolatokat ne családi összefüggésben határozzam meg. Ezen túlmenõen tizenévesen magától értetõdõnek tartottam, hogy olcsó vakációimat Bolíviában és Tibetben, Kínában és Marokkóban tölthettem. Az se zavart, ha a barátnõm egy fél világkörüli útnyira (repülõvel 10 órányira) élt tõlem, és a legközelebbi barátaim a kontinens másik felén vagy egy tenger túlsó partján laktak.
 De csak nemrégiben tûnt föl nekem, hogy mindezek az életvitel- és gondolkodásbeli szokások a szüleim fiatalkorában úgyszólván elképzelhetetlenek voltak, hogy az én életemet meghatározó körülmények és elõfeltételek újabb fejlõdéstendenciák következményei, ezek csináltak ilyen modern embert belõlem.
 És ily módon az is csak nemrégiben vált világossá számomra, hogy én minden bizonnyal egy új emberfajta egyik példánya vagyok, a transzkontinentális vándorok törzséhez tartozó, akik ugyanolyan gyorsasággal szaporodnak, mint a nemzetközi telefonvonalak és a törzsutas repülõprogramok. Mi vagyunk a tranzitutazók, akik mindig egy repülõ beszállóhelyhez igyekszünk, állandóan a Föld körül keringünk. Duty free vásárolunk, mûanyagedénybõl eszünk, kölcsönfejhallgatókon követjük a világeseményeket. Úgy sietünk át az országokon, mint a forgóajtókon, idegen telepesei a világnak, a semmi sietõs lakosai. Semmi sem idegen nekünk, sehol sem vagyunk idegenben. A saját otthonunkban is csak vendégek vagyunk.
 Ezt az életvitelt nem a gazdagság velejárójának tartom, inkább csak a körülményekbõl adódónak. Emellett egyáltalán nem vagyok holmi jet-setter, aki valahol Marbella és Phuket között akar nyaralni, inkább csak egy modern érzékenység tipikus terméke, így élek és dolgozom egy olyan világban, amely egyre kisebb lesz, és amelynek a lakói egyre jobban keverednek. Multinacionális lény vagyok egy multikulturális földgolyón, ahol egyre több országban található meg ugyanaz a soknyelvûség és nyughatatlanság, mint a repülõtereken. Fölszállni a repülõgépre ugyanolyan köznapi a számomra, mint a telefonkagyló után nyúlni, mint az út az iskolába; becsomagolom magam, és cipelem mindenhová, mint a kézitáskámat.
 A modern világ egyre inkább mintha a magamfajta embereknek volna teremtve. Bárhol földet érhetek, mindenütt megtalálom az idegenségnek és a meghittségnek ugyanazt a keverékét: végül is Lusaka alig idegenebb nekem, mint a vendégmunkások Angliája, ahol születtem, mint az az Amerika, ahol „külföldiként” regisztráltak, és az az India, amelyet alig ismerek, és amely állítólag a hazám. Elrepülhetek Londonból San Franciscón át Oszakába, és mindenütt egyformán otthon tudom érezni magam, mivel ezek a városok csak helyek - valamiféle világkiállítás pavilonjai –, és e helyek bármelyikén tudok élni, szeretni és dolgozni. Mindegyikben van Holiday Inn, közvetlen telefonvonal, CNN és DHL. Mindenütt található szusi és thaiföldi vendéglõ, Kentucky Fried Chicken és Coca Cola. Az irodám sosincs messzebb, mint a legközelebbi faxkészülék vagy modem. Roppongi az Nyugat, Hollywood az  Leblon.
 Az ilyenfajta élet a szabadság és mobilitás példátlan érzését kelti az emberben: mivel nem vagyunk egy helyhez láncolva, sok hely közül választhatunk. Mi vagyunk az elsõ olyan nemzedék, amely elmehet egy hétre Tibetbe, vagy találkozhat tibetiekkel az utca végén; mi vagyunk az elsõ nemzedék, amely Nigériába mehet nyaralni, hogy a gyökerei után kutasson - és esetleg rájöjjön, hogy nincsenek is. Ez az újfajta internacionalizmus a legegyszerûbben azt jelenti, hogy Los Angelesben felülhetek egy repülõgépre, néhány órával késõbb Dzsakartában újból kiszállhatok, foglalhatok egy szobát a Hiltonban, rendelhetek magamnak angolul egy cheeseburgert, és kifizethetem mindezt American Express-szel. Szélesebb értelemben még azt is jelenti, hogy a Hilton-Caféban megismerkedhetek egy indonéz üzletemberrel, akinek a számára Michael Kinsley, Magic Johnson vagy Madonna neve éppolyan ismerõsen hangzik, mint nekem.
 Még azt is megtanultam, hogy megszeressem az idegenségemet. Bárhol vagyok látogatóban, élvezem a kívülálló privilégiumait: érdekesnek találnak, sõt elragadónak; valami különleges vagyok, olyan ember, aki élvezni tudja egy hely elõnyeit, anélkül, hogy ezért adót kéne fizetnie. És számomra ezek a helyek varázslatosak - romantikusak - , idegen szemmel nézem õket: a kétoldalú distancia átszellemít. A rendõrök elengedik nekem a gyorshajtásért kirótt bírságot, a nõk az élettörténetemre kíváncsiak, a járókelõk készségesen mutatják nekem az utat a legközelebbi arany diadalívhez. Mint örök idegenek a tranzitváróban diplomata védettséget élvezünk; és mivel szállodáinkban mindig törõdik velünk a szobaszolgálat, még csak felnõni sem vagyunk kénytelenek, sosem kell megtanulni, hogy önmagunk legyünk.
 Így aztán közülünk sokan örülhetnek az áldásoknak, amelyeket ez a látszólag új emberfajta hoz magával; olyan emberek, akik mint Salman Rushdie írja „inkább eszmékhez, mint helyekhez kötõdnek, akik legalább úgy ragaszkodnak emlékekhez, mint a tárgyakhoz; emberek, akik kénytelenek a másféleségükön át definiálni magukat - mivel mások ezzel definiálják õket; emberek, akiknek legmélyén belül különös összeolvadások történnek, példátlan összefonódások aközött, amik, és a hely között, ahol éppen élnek.” És ha azt hallom, hogy a csoda szó elkopott a számunkra, és az idegenség éppen olyan komolyan veszélyeztetve van, mint a vadon, hogy a világ egyre erõsebben egyetlen, szintetikus monokultúrává alakul, akkor nem aggódom: azt mondom, hogy a francia divat japán változata valami új dolog, se nem egészen japán, se nem egészen francia. a Comme-des-Garcons-hibridek korunk mûvészi formái.
 És mégis magamba nézek néha, és elgondolkozom. Milyen közérzetet fognak ezek a változások kiváltani? És mindig szükségképpen úgy lesz, hogy nem tartozom a fent említett alternatívák egyikéhez sem? Ha a stewardess szembejön velem a folyosón, és átnyújtja a beutazási formanyomtatványt, mit fogok majd beírni? Egy dolog, ami az útlevelemben van, más, ami az arcomon; az akcentusom, a szemem megint másról árulkodik. Lakóhely, úticél, még a családi állapot sem egykönnyen tölthetõ ki, legtöbbször az „egyéb” rubrikába teszem a keresztet.
 És hova helyezzük saját magunkat, ha egyszer eltekintünk minden skatulyától? Hogyan lehet egy mozgó objektumot a térképen rögzíteni? Nem élek emigrációban, nem vagyok bevándorló, nem vagyok, gondolom, se gyökértelen, se meggyökeresedett. Nem menekültem háborús borzalmak elõl, nem vagyok köztiszteletnek örvendõ, ha letelepszem; nem érzem magam távol a hazától, amelyet alig ismertem. De elég-e nekem a „világpolgár” szó vigasztalásul? És könnyebben alszom-e éjszakánként, mert mindenütt otthon vagyok?
 Az elidegenedés - tanuljuk már az óvodában - a megfelelõ szó korunk állapotára. Ez a számûzöttek és menekültek évszázada, a boot people-é és a hontalanságé; olyan évszázad, amelyben felszámolták a hagyományt, és az emberek olyanok kezdenek lenni, mint a gépek. Ez az idegenek évszázada: az afgánoknak több, mint egyharmada Afganisztánon kívül él; a legnagyobb khmer város egy menekülttábor; a második legelterjedtebb nyelv Beverly Hillsben a farszi. A nemzetállamnak már a fogalma is elavult; származásunkat tekintve sokan olyan sokféleképpen kevertek vagyunk, mint Bejrut lakói.

***
Sokszor halljuk, ahhoz, hogy a modern államot megérthessük, V. P. Naipult kell olvasnunk, hogy felfogjuk, hogy a kultúrájuktól elidegenedett emberek hogyan imitálnak olyan embereket, akik a gyökereiktõl idegenedtek el. Naipul kétségkívül a modern utazókhoz tartozik, mert következetesen testesíti meg a modern gyökértelenséget; az egyetlen dolog, ami vándorlásra készteti, nem a tûrõképessége, nem is a merészsége vagy a felfedezõkedv - sokkal inkább született hontalansága. Olyan ember õ, aki születésétõl fogva idegen volt, egy számûzött társadalom polgára egy gyarmatosított szigeten. Olyan embernek, akinek minden megérkezés rejtély, olyan ember, akinek nincs hazája - leszámítva azt az Indiát, ahova konokul visszatér, csak hogy újra rájöjjön, milyen távol van tõle. Naipul ereje éles megfigyelõkészsége: a vándor pillantása, aki szeretne hazatérni, de ott nem látják szívesen, ehelyett máshol fogadják be, de csak ha kinyilvánítja, hogy csak albérletben lakik ott.
 Van még egy másik módja is az idegenség észlelésének, ez pedig a Nabokové.
Megmutatja nekünk, hogyan adhatja át magát az ember lelkesen az újnak: a mûgyûjtõ elragadtatásával gyûjti az idegen világokat, úgy örül az idegen szavaknak, mint a játékoknak, és a számûzetést a királyi privilégiumnak tartja. Ez az utazó arisztokrata még a tömegkultúra élvezeteinek is tud örülni, éppen mert az õ saját magaskultúrájából hiányoznak: a motel és a sátortábor, az útszéli mutatványok és a fagylaltkehely forró csokoládéöntettel. Nabokovnál megtalálom egy európainak azt az Amerika-szeretetét, amely Amerika legsajátabb fiatalosságában és fejetlenségében gyökerezik; megmutatja nekem, hogy semmi nem váltja ki erõsebben a heves szenvedélyt, mint az újonnan érkezõ pillantása. A nem ismerõsség minden formája elégedettséget kelt.
 Nabokov megmutatja nekünk, hogy a haza mindenütt lehet, ha sehol nincs, hogy ahelyett hogy az elidegenedést tartanánk természetes állapotunknak, mindenütt egy kicsit odatartozónak érezhetjük magunkat, hogy a kívülállónak nem muszáj egy ünnepségen a sarokban ülnie és magának feljegyzéseket készíteni, hanem szenvedélyesen belevetheti magát új hazája élvezeteibe.
 Mi repülõtér-távolugrók úgy utazhatunk végig a világon, mint egy érdekesség kiállításon, és minden állomásról magunkkal vihetünk valamit, mintha az egész földgolyó a mi játékunk volna vagy a mi szupermarketünk (és ha mi nem megyünk ki a világba, a világ jön el hozzánk egyre gyorsabban: bárhol lakjunk is, az utca végében majdnem mindenütt van már nori és salsa, tiramisu és naan). Nemcsak egy hazánk van, hanem sokszáz. És érintkezhetünk az emberekkel, és barátkozhatunk velünk, ahogy a helyzet megkívánja. „Az én történetem senki története” - mondta nekem egyszer Kazuo Ishiguro, a privilegizált  hontalanok jelentõs szószólója, és így folytatta:  „Ha kedvem tartja, hogy japán legyek, elõveszem a japánt magamban, és ha megelégeltem, egyszerûen megint az átlagos angol leszek.” A felismerés sokkja fogott el: egész ruhatáram van az identitásokból, amelyekbõl válogathatok. És élvezem a fényûzést, hogy egy indiai lehetek Kubában, (ahol az emberek a jóga és Tagore után sóhajtoznak), egy amerikai Thaiföldön vagy egy angol New Yorkban.

***
És így keringünk továbbra is a világ körül, hat mérföldnyire a föld felszíne fölött, kívül az idõn, a felhõk fölött, körülgondoskodva. A közleményeket három nyelven hallgatjuk meg. Minden leszállás után megerõsítjük a foglalásainkat. Otthagyjuk a gépeket a repülõtereken, amelyek a szállodáikkal, fitness-stúdióikkal és templomaikkal majdnem önálló települések. És a vámnál nincs más elvámolni valónk saját magunkon kívül.
 De milyen árat fizetünk ezért? Néha arra gondolok, hogy ez a mobil életforma olyan modern, mint a felhõkarcolók, vagy mint a tudatunkat újracsatornázó tévéképernyõk. És mialatt azon háborgunk, hogy milyen következményekkel bír ez a mi haladásunk a levegõre és az éterre nézve, az erdõkre és az utca életére, alig aggódunk amiatt, hogy milyen hatással van mindez ránk, magunkra nézve, az újfajta lélekre, amely ebbõl az újfajta életbõl jön. Pedig ez lehetne a legveszedelmesebb hozadék, nemcsak azért, mert eddig alig foglalkoztak vele.
 Számunkra, a tranzitváró lakói számára, a dezorientáltság épp olyan idegen, mint a valahova tartozás érzése. Hivatásos megfigyelõk lettünk, akik mindenütt fel tudják ismerni az elõnyöket és a hátrányokat, akik a szülõk nézeteit összhangba tudják hozni az ellenségeikével. Igen, mondjuk, ez valóban szörnyû, de nézzék csak meg a dolgot egyszer Szaddam felõl is. Tudom, mit éreznek, de a kínaiaknak is megvolt az okuk a tömegmészárlásra a Mennyei Béke terén. A szenvedély olyan idegennek tûnik a számunkra, mint különben semmi más ezen a világon.
 Mint a szenvedélymentesség tapasztalt szakértõi bajban vagyunk, ha (személyes) érintettségrõl, kételyek eloszlatásáról, a távolság feladásáról volna szó. A madártávlatban urak vagyunk, de a földet érés nehezünkre esik. Mivel semmit nem érzünk, ha kitûznek egy zászlót, azt sem tudjuk megérteni, hogy érezhet valaki valamit egy ilyen pillanatban. Néha azt gondolom, hogy Rushdie, ennek az állapotnak nagy elemzõje, valahogy ennek az áldozata is lett. Olyan hosszú ideig, olyan ügyesen zsonglõrködött a szülõföldjeivel, hogy elfelejtette, milyennek is látszik a világ az olyan emberek számára, akik meg vannak gyökeresedve - egy országban vagy egy hitben, egy eszmében. Tudatosan olyan nagyon elutasította a valahová tartozás minden érzését, hogy már nem is értette, hogyan voltak képesek az emberek valaha is a valahová tartozást választani. Ha az ember nem tartozik semmilyen társadalomhoz, nem is tartozik senkinek elszámolással, és a sajátjain kívül nem is kell semmiféle törvényeket tiszteletben tartania. Ha egyetlen nemzet emberei olyan fanatikusak lehetnek, mint a terroristák, akkor mi olyan hatástalanok leszünk, mint a béke barátai.
 Voltaképpen minden eszmény is idegen lesz számunkra; nem vagyunk képesek többé megérteni azt a dühöt és sok olyan dogmát, amelyek az embereket fellelkesítik (és egyesítik). A konfliktus sokszor megmagyarázhatatlannak tûnik nekünk, mivel a pártos állásfoglalás is megmagyarázhatatlan nekünk; akárcsak az agnosztikusok, képtelenek vagyunk a hit lépéseit visszakövetni. Eszembe se jutna, hogy megpróbáljam megindokolni, hogy egyes muzulmánokat miért gerjeszt gyilkosságra, miért kapja el a gyilkolási vágy, ha hallanak a Sátáni versekrõl: de néha igyekszem arra gondolni, hogy semmire nem kötelezõ szkepticizmusunkkal mi vagyunk a kivételek, hogy Kínában vagy Iránban, Koreában vagy Peruban egyáltalán nem ritkaság, hogy valaki az életét adja egy ügynek.
 Tehát végsõ soron majdnem úgy viselkedünk, mint a független államok, és minden lépésnél a fenntartásainkat erõsítjük. Önzõ módon azt mondjuk magunknak, hogy a nacionalizmus szörnyet kölykezik, és inkább megfeledkezünk arról a tényrõl, hogy az internacionalizmus nemkülönben. A mi vétkünk nem a merénylõ vétke, hanem a nézõé, aki még gyorsan készít egy fényképet a gyilkosságról, vagy felugrik a legközelebbi repülõgépre, ha a forradalom szétcsap maga körül.
 Mindenesetre a tranzitváróban a témák felületesek; néhány óra alatt ezer mérföldre messze elmaradnak mögöttünk. Ráadásul ez egy idegen ország, itt nem vagyunk érdekelve. Legfeljebb a légikalózoktól félünk - a szenvedélyes emberektõl, akiknek ideáljaik vannak.

***
Idõnként azonban - csak idõnként - állapotom tünetei meglepnek. Tulajdonképpen semmi különös, mégis figyelemreméltó, olyasmi, ami ötven éve még egyáltalán nem volt elterjedve. Soha nem vettem magamnak valami házat, és ideális otthonom, így mondogatom néha a barátaimnak, egy hotelszoba. Soha nem mentem el a választásokra, soha nem is akartam leadni a szavazatomat, és naponta háromszor étteremben eszem. Soha nem voltam valamelyik ország mellett (mondjuk az olimpiai játékok alatt), és soha nem képviseltem valamilyen alkalommal „a hazámat”. Még a nevem is furcsán nemzetközi, mert az „igazi nevemet” csak abban a hazában értik meg, ahol sohasem éltem.
 Egyebek között azért is választottam azt, hogy Amerikában éljek, mert ez az ország egyre idegenebbé válik számomra, minél tovább lakom ott. Japánban szeretek lenni, mert állandóan emlékeztet az idegenszerûségemre. Ha tudni akarom, hogy egy hely a hazámmá vált-e, a jelölteket egy teszt-sorozatnak vetem alá. Haza az a hely, amelyhez az embernek emlékei fûzõdnek, de várakozásai nincsenek.
 Ha van egyáltalán hazám egy mélyebb értelemben, akkor az angol nyelvben van. A nyelv az én otthonom, amelyet hurcolok magammal, mint csiga a házát; és gyengébb pillanataimban próbálom elfelejteni, hogy az én nyelvem nem az, amit Amerikában beszélnek, és még csak nem is az, amelyet a családom egy másik tagja beszél.
 De még ebben az esetben sem tudom az akcentusomat befolyásolni vagy utánozni, ahogy más emberek hangjait utánozni tudom. Ezenkívül megszoktam, hogy a kiejtésemet annyira hozzáigazítsam azokéhoz, akikkel beszélek - legyen ez egy amerikai, egy angol, egy nepáli falu lakója vagy egy párizsi házmester - , hogy alig tudom, hogyan cseng a saját hangom.
 Néha megkérdezem magamtól, hogy vajon a sehova nem tartozásnak ez az új állapota nem mond-e ellent valami alapvetõ dolognak az emberi természetben. A menekült legalább szenvedélyes érzésekkel kötõdik a világhoz, amelyet elhagyott - és többnyire igyekszik oda visszatérni; az emigránsokat legalább valami erõs érzés ûzi el a régi hazájukból és hajtja az új felé - a közömbösség nem a számûzöttség érzése. De mit érez a tranzitváró lakója? Miféle ügyért tudnánk mi meghalni? Miféle szenvedély tud minket éltetni?
 A repülõterek azok közé a nyilvános helyek közé tartoznak, ahol az érzések, a nagy érzések meg vannak engedve. A repülõtereken látunk embereket sírni, csókolózni; látjuk õket a kimerültség, az izgatottság legszélsõ határán. A repülõterek kivételezett területek, ahol õsi állapotukban élhetünk meg emberi reagálásokat - félelmet, ráismerést, reményt. De talán ülnek közülünk néhányan a beszállókapunál, a beszállókártyával a kézben, a villogó  jelzõtáblára merednek a repülõterek neveivel, és nem érzik sem az elválás fájdalmát, sem a csodavárást; ugyanazokkal az érzésekkel szállunk be, amelyekkel majd ki is szállunk; megyünk a csomagszállító futószalaghoz, és nézzük, amint az életünk elforog, körbe-körbe, és várja, hogy a kezünkbe vegyük.
 

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA


Bibliográfia

BRUCKNER, Pascal
„A kozmopolitizmusról”
Magyar Lettre Internationale, 21

KAPUSCINSKI, Rychard
„Nomád jegyzetek”
Magyar Lettre Internationale, 21

GAHSE, Zsuzsanna
„Hová való is lennék?”
Magyar Lettre Internationale, 31

BAUMAN, Zygmunt
„Csavargók és turisták: a posztmodern kor áldozatai”
Magyar Lettre Internationale, 35

NABOKOV, Vladimir
„Végsõ evidencia”
Magyar Lettre Internationale, 35


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu


C3 Alapítvány c3.hu/scripta/