Dalos György
K. úr történeteibõl

A megfelelõ eszköz
Egy társaságban valaki panaszolta, hogy nálunk a tömegek nem érdeklõdnek eléggé az ideológiai kérdések iránt. Vajon mi lenne a megfelelõ eszköz érdeklõdésük felkeltésére? - kérdezte.
 K. úr tömören így válaszolt: - Rendszeresebben kellene emelni a kenyér- és a húsárakat.
 

Vágyálom
- Legszívesebben - mondta K. úr - kibékíthetetlen ellenfele volnék egy jól mûködõ demokráciának.
 

Javaslat kezdõ drámaíróknak
K. úr nem szerette a parabola-mûfajt, vagyis azt, amikor a szerzõ a nemzeti történelem valamely eseményét úgy írja meg, hogy azt mindenki a mára értse.
 - Kellene írni egy drámát - mondta egy ízben -, amelynek fõszereplõi Rákosi Mátyás, Rajk László és Lukács György volnának, de valójában arról szólna, hogy Zápolyának kutyakötelessége lett volna Mohácsnál II. Lajos segítségére sietnie.
 

Példázat az idõjárásjelentésrõl
- Nem csak hinni, kételkedni is szoktak bigottan - mondta K. úr. - Az ilyen embereknek azt tanácsolom, kétszer is gondolják meg, miben nem hisznek, nehogy utóbb csalódás érje õket. Szomszédom például nem hitte el az idõjárási elõjelzéseket. Ha reggel azt olvasta az újságban, hogy borús idõ lesz, bátran otthon hagyta az esõkabátját. Emiatt néha bõrig ázott. Tanulság: amiben nem hiszünk, ahhoz nem szabad alkalmazkodni.
          (1981)


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta

http://lettre.c3.hu


C3 Alapítvány  c3.hu/scripta/