Garaczi László:
Jó lesz nekünk
(részlet)

Lementem a faluba elemért, mert húzni kezdte a walkman a szalagot. A zsaluk betéve, változatos kerítés-szériák, reklámszatyor mocorog a nádtorzsák között. A kikötõ felé kerültem, csónak kotyogott a vízben a mólóhoz kötve, fölötte felirat: „Öbölrend. A kedvtelési hajózás ismérvei”. Elállt a szél; a víz és az ég egybesimuló, szürke palasík, csak középen dereng valami arany permet, a nyár emléke és ígérete. Tavaly szeptemberben elhallgatott a Mövenpickes kocsi szignálja, kialudtak a Tódiszkó fényei, a vidék tompa álomba süllyedt; de most mintha megmozdulnának e kába tetszhalott ujjai, szempillái rezegnek, és egyre hihetõbb, hogy nemsokára ismét megrohamozzák a falut a nyaralók.
Megvettem az elemet, álltam a borfoltos pultnál, hideg kólát ittam. Jól vagyok, gondoltam, jól érzem magam. Baglyos mese ment a piros Junosztyon a nápolyik mellett. Nemsokára megjöttek a maltergatyás kõmûvesek, Csörszi, Csepi meg Balázs, hogy tízórai ürügyén igyanak egy sört és csocsózzanak meg gépezzenek egy kicsit. A diszkont tulajdonosa, Feri néhány napja berakott egy összegémkapcsolt ezrest az automatába csalinak. Mozgó üvegvitrin tele húszasokkal, idõnként megszólal: „money”; lökésre letilt: „verboten”. Elõször Csörszi gépezett, dobálta be a húszasokat, káromkodott, mint a záporesõ, mert az elején leesett neki három, aztán semmi. Fogcsikorgatva adta át a helyét Csepinek, és dühösen csócsózni kezdett Balázzsal.
A kõmûvesek óbégattak, a kisbaglyok huhogtak, a gép „manizott”, és akkor nyílt az ajtó, és puhán belibegett ebbe a kicsi, fáradt és bonyolult térbe egy vérpiros ruha, egy arany fülbevaló, egy magasra tûzött konty, és Csörszi, Csepi meg Balázs azt motyogták, szinte egyszerre, de anélkül, hogy abbahagyták volna a csocsózást és a gépezést, hogy szia, Klári.
Szevasztok, mosolygott Klári; mögötte a szikrázó napszekér széttolta a felhõket, felfénylett a Saponya út, és boldogan lengeni kezdett a cakkos szélû, kék-zöld zászló az üszkös várhegy tetején. Elém állt, és kért egy tasakos capuccinót Feritõl, aki a pult mögött a Tapolcai Harsonát olvasta. Eltakarta a baglyokat, de bántam is én: karcsú volt, álomszerû, mint aki nem is igazi, mint egy gyönyörûen elzengõ D-dúr akkord. Nem akartam feltûnõen bámulni, színleg a csocsót figyeltem: Csörszi vadul pörgetett, a pingponglabdát a középcsatár négyszögletes talpa alá szorította, „én vagyok a brazilok”, mondta, jobbra-balra húzogatta a labdát, bepattintotta Balázs kapujába, és felkiáltott, romanek!
Ahogy ott álltam Klári mögött, akirõl még csak azt se mondhatnám, hogy átnézett rajtam, mert felém se pillantott, tudomást se vett rólam, mégis, vagy éppen ezért, ahogy múltak a percek, édesen sajgó, egyre erõsödõ nyomást éreztem a gyomorszájamban. Fájt, hogy nem ismerem, hogy számtalan szerencsés véletlennek kellene bekövetkeznie, hogy egyáltalán beszélhessek vele, mielõtt holnap elutazom. A lábam szabályosan odanõtt a keramitkockához; hogy fogok innen kimenni?, kérjek még egy kólát?
Megint nyílt az ajtó, Liza nõvér lépett be, és azt mondta eléggé utálatos hangfekvésben a kávéját kavargató Klárinak, szevasz, Klári, hát te még élsz? Kiderült, hogy ugyanarra a kirakatrendezõi tanfolyamra jártak, és érzõdött, hogy nem becsüli sokra Klárit, amit én vele összefüggésben inkább jópontnak könyveltem el Klári oldalán.
Csak sejtem, hogy kerültem vissza a kastélyhoz; manizni kezdett a gép, fizettem és kislisszoltam. Arra eszméltem, hogy a déli torony felé baktatok, és Vendel bácsi, az öreg gondnok egy villanyoszlop tetején imbolyog fölöttem. A fényes kampókon mászott fel, és most egyik kezével kapaszkodott, másikkal a tévéantenna drótját cibálta. Nem köszöntem neki, nehogy leessen. Észrevett, és a hogylétem felõl érdeklõdött.
- És Vendel bácsi? - kérdeztem vissza.
Kihúzott egy drótot a szerelvénybõl, bekapta, és egy harapófogóval nekiesett a foglalatnak. Háta mögött magasodott a kastély konyhájának a kéménye; ahogy erõlködött, füstcsík szivárgott ki a fülébõl. Eszembe jutott, hogy edzettebb villanyszerelõk olyan erejû áramütést is kibírnak rezzenéstelenül, ami szénné éget egy bivalycsordát.
- Láttad a lányt? - kérdezte a dróton keresztül.
- A pirosruhás? Csak nem a maga lánya?
Nem válaszolt, a vaskampóba kapaszkodva az összegabalyodott drótokra koncentrált.
- Mivel foglalkozik? - kérdeztem, hogy valami közelebbit megtudjak Kláriról.
- Antennát szerelek.
- Nem maga, a lánya.
- Õ? - húzta a szót. - Õ mûvész.
- Mûvész? És mit mûvészkedik?
Kivette a szájából a vezetéket, most meg úgy tûnt, hogy a nyelve és a foga megfeketedett, de közben a fülébõl is egyre vastagabban dõlt a füst. Rámnézett, és azt mondta: - Õ a Dörti Lédi Tapolcán a Nirvánában.
Kellett egy kis idõ, hogy megemésszem a hallottakat; aztán még megkérdeztem: - Szereti csinálni? - Mire Vendel bácsi energikusan megtekerte a vezeték lecsupaszított végét. - Persze, hogy szereti, mondom, hogy õ a Dörti Lédi, még jó, hogy szereti.
Elbúcsúztam, a szobámba mentem; talán többet is megtudtam, mint amennyit szerettem volna. Az ablakon három légy sétafikált a túlélés vakmerõ reményének hetykeségével. Liza nõvér az egész kastélyban mindenhová sárga matricákat ragasztott: „halkan”, még a vécébe is a lehúzó mellé, mert egyik fõszabály, hogy halkan kell lenni. A rádióra is ráragasztotta, a hangszóróra, úgyhogy tényleg halkabban szól, sõt a villanykapcsolóra is, mert ott muszáj észrevenni.
Végignéztem az ablakból a Saponya úton, a diszkont bejáratára tapadtam, hátha megvillan bentrõl Klári piros ruhája. Gúvadtan, de erõtlenül reflektorozott a napkorong, a lankák fölött kajlán lengedezett egy sárkányrepülõ. A mandulafa a kõkerítés mellett virágba borult, minden reggel belobban az egyik, mint egy járvány, vagy mintha versenyeznének. Gratulálok, kicsi fa, csak nehogy jöjjön egy dideri hajnal, és letépje színes szirmocskáidat, halvány levélkéidet, letördelje nyújtózkodó ágacskáid gyönge díszeit, és úgy járj, mint a park fejedelme, az óriástölgy: tavaly nyáron kiszáradtak a gyökerei, és egy novemberi éjszaka nagyot puffanva az illatos avarba dõlt, és immár testetlenül, a hiányával tündököl az ovális rét közepén. A kancsós nõ szobra mellett az öreg kertész hajladozott kockás flanelingben, a növények tövébe szúrt fémtáblákat tisztogatta drótkefével, majd elõreballagott, és a fészer elõtt próbaképpen beindította a fûnyírót.
A két hét során, amit pihenésképpen a kastélyban töltöttem, Anita, a barátnõm minden este felhívott, az albérlõtársairól csacsogott, és búcsúzásképp bevallotta, hogy még mindig és örökre és egyre jobban szeret. Annál csúnyább dolog a fülbevalós Kláriba, Tapolca Dörti Lédijébe beleszeretni - mégse tudtam õt kiverni a fejembõl.
Mikor visszaértem a fürdõszobából, egy sárga overállos ember állt a szõnyeg közepén, hátán dobozzal, barázdált csövek lógtak belõle. - Nem lesz több légy - mondta, és permetezni kezdett. Okleveles rovarirtó, spriccelt és távozott. - Egy ideig ne tessen szellõztetni - mondta búcsúzóul. Mivel a kertész még mindig a fûnyírót szerelte - galádul bír durrogni egy ilyen kaszamasina -, kiültem a kastély másik oldalán a nagyteraszra. Tucatjával rajzottak az égen a sárkányrepülõk, szabálytalan, kék mezõkre osztották az eget. Egy idõs bácsika telepedett mellém, aki az ebédlõben a szomszéd asztalnál ült, és elmesélte, hogy az utóbbi években sorban meghaltak a rokonai, majd a barátai is mind, és õ ebbe lassanként bele is nyugodott, de most utoljára ugyanazon a héten a közvetlen szomszédja valamint a temetõkertész, aki a családi sírt gondozta, a két utolsó ember, akivel valamiféle társasnak nevezhetõ viszonyt tartott fenn, különbözõ okból és különbözõ körülmények között, amire most nem térne ki, ám annál váratlanabbul elhaláloztak, mintha annak, akivel õ kapcsolatban áll, sõt most már ott tart, hogy akár csak szóba elegyedik egy teljesen közömbös szituációban, annak automatikusan a halál fiává kellene lennie.
Valami azt súgta, hogy távozzak, de csak néztem a sárkányrepülõket, ahogy játékosan billegtek a fátyolos ég alatt.
A temetõkertész búcsúztatása után olyan határtalan szomorúság lepte meg, folytatta a bácsi, olyan földöntúli elkeseredettség, hogy a farkasréti temetõ megállójában álldogált órákon keresztül a botjára görbülve, míg végül egy buszsofõr, aki sokadszorra pillantotta meg, értesítette a mentõket. Néhány hét múlva beutalták ide pihenni, de Somodi doktor, a kezelõorvosa nemsokára betegállományba vonult, és sötét híresztelések kaptak lábra, hogy a Somodi doktor már nemigen fog praktizálni, mert a napjai meg vannak számlálva a „csöndes gyilkosnak” nevezett prosztatarákból kifolyólag.
- Somodi doktor tanulmányúton van - vigasztaltam meg - , és a legkiválóbb egészségnek örvend.
- Ó - mondta - , az nagyszerû.
Fogalmam se volt, hogy ki az a Somodi doktor.
Búcsút vettem tõle; egy légy a szobámban mintha felgyorsult volna a mérgezéstõl, körülzizegte a villanykörtét, méteres árnya eltakarta a falon Pinchas Zukkermannt, akinek a képét mindenhová magammal viszem, mert õ a nagy példa, aki egyszerre tudott hegedû- és ugyanakkor brácsavirtuóz is lenni.
Utolsó nap most is hatalmába kerített az érzés, hogy a körvonalaim szétzilálódnak, a tárgyak is hangulatokká, bizonytalan jelentésekké esnek szét, miközben otthoni életem díszleteinek és kellékeinek az emléke plasztikusan felerõsödik, mintha a lelkem egyik felét elõreküldtem volna, és már csak félszívvel, tompított érzékekkel vennék részt az itteni, maradék idõ eltöltésében. Körbesétáltam: szia, ágy, szia, asztal, szia, fotel, aztán az ablakban állva búcsút intettem Klárinak, aki valahol a sötétbe burkolózott faluban talán az igaz szerelemrõl álmodik.
Másnap hajnalban az elsõ osztályú kupéban ringatózva Budapest, az otthonom, a kedvesem és a próbaterem felé, biztos voltam benne, hogy nem látom többé Klárikát, de ez a gondolat akkor már nem tûnt olyan nyugtalanítónak.
Tévedtem, találkoztunk, ha azt a valakit még „én”-nek nevezhetem, aki néhány hónap múlva a vonyarcvashegyi diszkó táncparkettjén magához ölelte õt, és azt súgta a fülébe, hogy miért félnék magamat rád bízni?
Az „elõreküldött lélekdarab” teóriáját alátámasztandó rögtön a vonatút elején három hívás érkezett Pestrõl, mintha éreznék erõsödõ jelenlétemet. Sala lediktálta a próbaterminusokat, anyámtól megtudtam, hogy levelem érkezett a rendõrségtõl, amit utólagos engedelmemmel felbontott, és egy idézést talált benne ma délelõttre a Gyorskocsi utcába. Aztán Anita hívott, most ébredt fel, és elmondta, hogy nélkülem semmi értelme az életének. Szeretlek, mondtam, és úgy is éreztem; kikapcsoltam a mobilt; jól vagyok, gondoltam, jól érzem magam. A szürke csíkokra szálazódó tájat néztem, és figyeltem, ahogy a két szétválasztott lélekrész, mint két összekulcsolódó kéz, egyesül bennem és fölöttem.
 

Bibliográfia

GARACZI László
Plasztik
Magvetõ, 1985

A terület visszafoglalása a madaraktól
Magvetõ, 1986

Tartsd a szemed a kígyón!
Holnap, 1989

Nincs alvás!
Pesti Szalon, 1994

Bálnák tánca
Pesti Szalon, 1994

Mintha élnél
Jelenkor, 1995, 1999

Pompásan buszozunk!
Jelenkor, 1998

„Prédales”
Magyar Lettre Internationale, 25

„Tánc, méreg, alkohol”
Magyar Lettre Internationale, 27

(Farkas Zsolttal, Kukorelly Endrével, Marno Jánossal, Németh Gáborral)
„Beszélgetés a posztmodernrõl”
Magyar Lettre Internationale, 29

„Mész, mész és csak kolbász”
Magyar Lettre Internationale, 32

„Találkozás a bolondok tornyában.
A kanál”
Magyar Lettre Internationale, 34


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta

http://lettre.c3.hu


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/