A Magyar Lettre Internationale támogatója a Pantel: személyre szabott telekommunikációs szolgálatások

BOZSIK PÉTER - KARÁCSONYI PETRA - CSANTAVÉRI ORLANDÓ

Karácsonyi Petra (neve természetesen álnév, a szülôk kérésének tettem eleget ezzel) 1966-ban-ban született Szabadkán. Általános iskoláit Csantavéren, középiskoláit Szabadkán végezte. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Karon diplomált 1991-ben, majd az ELTE-n hallgatott néprajzot. 1999 tavaszán autószerencsétlenség áldozata lett. Diplomamunkáját (Csantavéri népi emlékezet) és a két, fekete fedeles füzetet az édesapja küldte el e sorok írójának. A füzetek érdekessége, hogy a történetek többsége eredetileg is a versbeszéd technikáját követi. A címet, Csantavéri Orlandó, magam adtam. (A közreadó)

Apám mesélte

amikor auschwitzban járt

akkor hitte el igazán a holocaustot

a szakszervezet vitte el üdülni

így járta be fél európát

németország svájc

a kutyaszaros párizst nem szerette

ez még a hetvenes évek elsô felében történt

késôbb ahogy fogyott tito

húszmilliárdja

jött az olcsóbb keleti tömb

csehszlovákia lengyelország

a legvégén szerbia banjái

arandjelovac soko banja

gyógyfürdôi

a lengyel út egyik állomása volt

auschwitz

szerettem ezeket az utakat

mert mindig különös ajándékokkal tért haza

mikor megláttam a gyerekcipôket

precíz németséggel sorba állítva

már elkezdett kavarogni a gyomrom

a filmvetítés legelején kimentem

mondta

azokat a cipôket utólag

nem lehet úgy odatenni

ilyenkor mindig megcsóválta a fejét

ezen a lengyel úton kefélte meg

egy ottani fejes feleségét is

valami testvérvállalat üzemmérnökének nejét

egonnak hívták

amire csak azért emlékszem

mert én írtam meg neki a csantavéri templomot ábrázoló

képeslapot

dobro sam stigo dom

stevan

félrelépését csak késôbb mesélte el nekem

kamaszkoromban

mintegy mellékszálaként

szexuális nevelésemnek.

*

Hát azt a kis lökött srácot

sosem felejtem el

jó ha megvolt tizennyolc

ha bepöröl még börtönbe kerülök

hogy megerôszakoltam

de ilyen mohón nem

kapaszkodott belém senki

mindenáron azt akarta

hogy én legyek fölül

olyan nevetségesen ügyetlenkedett

azt hittem

menten elnevetem magam

utána úgy éreztem magam

mintha farkaskutya marcangolt volna szét

egy rózsabokorban

jóval késôbb

csak jóval késôbb

már otthon

saját gyerekkori ágyamban

lágyultam édes dallammá

mintha csak fehér angyalujjak

pengetnék testemen egy hárfa húrjait

*

A csantavéri zsidó temetô

a lôwy-ház udvarában található

sosem volt bátorságom bekopogni

hogy megnézzem

pedig volt idõ mikor rendszeresen

jártam a temetôket

újvidéken a temetôn keresztül vitt haza utunk

a trafikszobába

ahol reggelre úgy fagyott be a víz a lavórba

hogy nem lehetett kiütni belôle

csantavéren is sokszor jártam temetôbe

gyönyörködtem és szörnyülködtem

a mauzóleumok pompáján

ritkábban egyszerûségén

mértéktelenségén és szellemi sivárságán

(a csantavériek nem tudják

nem akarják tudomásul venni hogy isten

nem szereti a giccset)

nem véletlen hogy egyik szemináriumi dolgozatom

témáját innen választottam

a csantavéri kistemetô sírfeliratainak helyesírási problémái

(gazsi pap is ide temetkezett

a szegények mára bezárt temetôjébe

talán hogy jobban mutasson óriási mauzóleuma

a nagytemetô a tehetôsebbeké volt)

bár nem én írtam meg

hanem margit istván alias pityóka

(mellesleg református)

a bácsfeketehegyi sörfolt könyvkiadó

(idézet az impresszumból:

megjelent egy példányszámban az ára

egy konyak vagy valami más)

fôszerkesztôje

nem mertem bemenni a zsidó temetôbe

bekopogni ismeretlenül egy házhoz

amelynek udvarában temetô van

a lôwyek is elköltöztek csantavérrôl

jólmenô pékséghálózatuk van szegeden és környékén

(unokahúgom is ott dolgozik)

így folytatják a csantavéri zsidó hagyományt

ha van ilyen

hiszen az elsô malmokat zsidók építették ott

a múlt század szabadka környéki két antiszemita

botránya közül csantavérhez fûzôdik az egyik

dankó takács jános megvádolta

fürst sámuel gabonakereskedôt

hogy legyilkoltatta kiskorú öccsét

és vérét rituális célokra fölhasználta

a szabadkai hatóságok pártatlanságának köszönhetôen

az ügyre hamarosan fény derült

az elveszett gyereket sértetlenül megtalálták

zenta környékén

ahogyan azt klein rudolftól megtudhatjuk

a múlt és jövôbôl

a közelmúltban mikor ismét otthon jártam

a panoráma nevû kocsmában

amelyet a csantavériek nemes egyszerûséggel

csak pinarámának neveznek

asztalomhoz tántorgott kalmár

aki a foglalkozására nézve molnár

a fidelinkában dolgozik

így hívják a malmot

és azt mondta eladtátok az országot a zsidóknak

az elnökötök is zsidó

melyik akartam kérdezni

de átölelt

százötven kiló antiszemitizmus

nem semmi ahogy pesten mondanák

megtartottam

ám nem jutottam szóhoz

hatalmas zsíros mellkasa az arcomra tapadt

nagy nehezen kibontakoztam az ölelésébôl

kiszédelegtem a kocsmából

kicsit részeg voltam magam is

a töméntelen töménytôl

(pelinkovác)

anyám minibiciklijére pattantam

és egészen hazáig a sajtó és a médiák

hatalmáról morfondíroztam

mondhatom nem jutottam semmire

otthon a csantavéri újságban még elolvastam

hogy a nobel-díjra elôterjesztett

zsidó származású biológus

dr. yoel margalith

aki baktériumokkal irtja a szúnyogokat

és akit a nagy utcáról hurcoltak el auschwitzba

jövô nyáron eljönne üdülni hét napra

szülôfalujába egy ismerôs családhoz

miután a ben-gurion egyetemen kidolgozzák

hogy a biológiai szúnyogirtás

fegyvere bevethetô-e

bácskában.

*

Gazsi, a pap

rendes nevén gáspár menyhért

prédikációit jó lenne beszerezni

ha lejegyezte azokat egyáltalán

a nôk nem kedvelték

mert asszonyállatoknak nevezte ôket

a legfôbb rossz hordozóinak

és mindig arról beszélt hogy bûnbe viszik az embert

ami alatt természetesen a férfiakat értette

hatvanháromban még élt

ô keresztelt meg

keresztanyám szerint visítottam mint a vágási malac

gáspár atya

(csak a háta mögött nevezték gazsinak)

negyvenegyben a magyarok bevonulásakor

megmentette néhány szerb család életét

akik nála kerestek menedéket

mondván hogy ezeknek az embereknek

nincs más bûnük csak az hogy szerbek

a magyar csendôrök engedtek a felsôbb hatalom

földi helytartójának

gáspár atya hû volt szent antal hagyományához

szinte remeteként élt a paroklyán

ahogyan a keresztény szerzetesség megalapítója

a hiúság halála után legyintette meg

a mára már használaton kívüli kistemetôben nyugszik

kicsinek épp nem mondható mauzóleumában.

*

Így emlékszem

arra a nôre, akinek haja Kóbor Jánoséra,

az Omega együttes énekesére emlékeztetett.

(Akkoriban ez volt a kedvenc zenekarom.)

Egy kisvárosi ifjúsági házban jöttem össze vele,

bár ha pontosabban fogalmaznék,

akkor a határozatlan névelô helyett

nyugodtan használhatnék határozottat is,

hiszen mégiscsak a szülôvárosomról van szó,

amely tulajdonképpen nem is város, hanem falu,

csak a lakosságának számából lehetne kisvárosra asszociálni.

De hát nem lehet. Nevezzük a falut Cc.-nek.

Szóval ifjúsági ház, Kóboros, ondolált szôke haj,

bôrnadrág, levegôáramlás, ahogy csaptam neki a szelet.

Végül legényszobámba csaltam,

illetve hát jött a barátnôje is a barátommal.

Akkor még udvarias fiú voltam, az övéké lett az ágy,

a miénk meg egy lukas úszópárna a szoba másik sarkában.

Nem kellett sokat vacillálni, és ez nekem nagyon tetszett,

kezdô voltam akkoriban még ebben a sportágban.

Hogy is hívják, kefélés.

Igaz, késôbb sem tanultam meg nôknek udvarolni.

(Bár ebben minden alkalommal mindenki kezdô,

mondja nôcsábász barátom.)

A rossz tapintású mûbórnadrágot is viszonylag

gyorsan lecibáltam róla, a többit már elôbb,

de ez volt a legnehezebb, erre határozottan emlékszem,

meg arra is, valahogyan túl közel kerültünk a falhoz,

és a ritmikus mozgásnál a homlokom állandóan beleütôdött.

Puha tenyerével igyekezett tompítani a becsapódást.

Kevés eredménnyel, mert roppant hevesen

és erôteljesen mûködtem, ahogyan az egy tizenhét

éves kamaszhoz illik.

Mikor elélveztem,

a barátom és a másik csaj már nem voltak az ágyon.

Mondtam neki, menjünk akkor mi föl.

Azt szerettem volna mindenáron elérni,

hogy rám üljön. Egyre azt suttogta,

hogy nem tudod, nem tudod,

de aztán csak összejött valahogyan a dolog.

Hazáig kísértem. Útközben derült ki,

hogy huszonhat éves, Németországban él,

és gyerekekre vigyáz, abból él. Barátom,

aki bevallotta, hogy neki még egy nyomorult petting sem jött össze,

nôügyekben jártasabb lévén, megkérdezte,

hogy milyen volt. Válaszomra, hogy mit gondolsz,

milyen lehet egy huszonhat éves csajjal kefélni,

eltátotta a száját.

(Nagyon büszke voltam magamra.)

Koton nélkül basztatok, mi?, kérdezte. Igen, mondtam.

És mi van, ha fölcsináltad? Semmi, mondtam,

a bíróságon majd azt mondom, hogy megerôszakolt.

Még kiskorú vagyok.

Így emlékezem.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta

http://lettre.c3.hu
 


C3 Alapítvány     c3.hu/scripta/