Hans Magnus Enzensberger

Himnusz a Butasághoz

Égi hatalom, ki az agytörzs barázdáiban megbújsz,
emberiség fölmérhetetlen hozománya in saecula saeculorum,

megszámlálhatatlan vagy te, miként a Tejút,
és ezerféle, akár a fû.

Intelligencia nagyhatalmú ikernôvére, kéz a kézben
mélabús közfecsegést celebráltok ti ketten.

Bizony csodálatos, ahogyan mindônket inspirálsz, egyre új s új alakban,
mint nôi bugyutaság s mint férfi-idiotizmus,

ahogyan az aszfalt bikája véraláfutásos szemébôl sugárzol,
és az arisztokratikusan köhécselô gôgben ott tipegsz,

ahogyan megcsapod orrunkat egy benyomott Múzsa leheletében,
és a filozófia-szemináriumok szótaghalmozó delirálásában.

Mivé lenne nélküled a serény, ó, hatökör-, hótthülye-, földhülye butaság,
ki oly tûzzel vágtatsz az ereiben, mint a túladagolt amphetamin,

s a tudós mivé, ha elhagyná fixa ideája, melyet intézetének hosszú fehér folyosóin
csak hajszol egyre, akár a labirintusban a patkány!

A világtörténelemrôl már nem is szólva, mely ugyan kirôl is szólna,
ha nem a gyôztesrôl, napóleoni hiú elhülyültségében?

Eképpen bizton megmarad nekünk a gyôztes korlátolt gôgje,
és a legyôzöttben élô tompa gyûlölet, éppen csak néha-néha

megédesítve szekta-guruk, komikusok
és visszaesô iszákosok ihletett igéitôl. Ó, Butaság,

ki magad ravaszságból annál, amilyen vagy,
ostobábbnak tetteted, minden elesettek gyámolítója, te,

kinek legfôbb kegyébôl (szent együgyûség) nem részesülnek,
csupán szentül együgyû választottaid:

beíratlan lapjai nagy könyvednek, melynek pecsétjét
minékünk soha föl nem töröd.


Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/