Franz Josef Czernin

Elsô táj

egeknek földek ûrre tág
a kiterjedülve,
sugár utak tengernyin át;
kaland utak és elbarangolt
bedûlt-vidékek kô-vetülte,
örvény-érintôt vet a körbe,
célkereszt záró-cél világ
vagy odaûzôdik küszöbre;
e közök: réteg torkolatra lépcsô;
a fokok, gyors futam hó, esô és hô
és felhô, fél-hô, odva futamodva
gurul, domb domborul, hullámolón
határ, mi csapás kitaposva
tenger tóhossz, földszélt odakiáltás
ily szakaszokra, miféle szegély…
– folyamatos porrá vált folyamokra
kô porlad, hullám hegye torlad,
elködlik súlyosan, ami perem.
part terem csúcs köré, föveny,
helyek hullnak szét fövegelve,
helybe, vagy síkok szétszeletelve
homokká, röggé, a terep terpesze hegyig ér,
föld s ég öv kerékbe törve, rajzanak
magasba, idôvillámlik az anyag
pályák futnak, mintha menj se dörögne.
koldulhatna itt háborítatlanul.

TANDORI DEZSÔ FORDÍTÁSA

Kérjük küldje el véleményét címünkre: lettre@c3.hu

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/