VÖRÖS ISTVÁN

A macska ugrani készül
 

Tetszzik, ahogy szedik

a tarka kapszulákat.

Szeretem, hogy három életük

van, mint egy sokat

próbált macskának.

Csupa csodaöreg mindegyik

már húszéves korában.

A csecsemônek azt ígéri

anyja, hogy 90 évig fog élni.

Az elsô órán azt ígérik

nekik az iskolában,

hogy egyszer közülük kerül

ki az elnök. Még a

harmadik esküvôjükön is

huséget ígérnek egymásnak.

Mások magányosan mászkálnak,

mint a macska. Tuzlétrákon,

kátránnyal fedett lapostetôkön.

Finomnak találják az elfogott

egér húsát. Egy keskenyebb részen

átugranak a 13. utca fölött.

A rendôr észreveszi lentrôl,

a sípja után nyúl. De a síp

már nincsen az övén.
 
 

A rejtett hiba

Csak mutatni akartam valamit,

és elindultunk a szomszéd

faluba. A bátyja már

cigarettázni tanult. Egy

madarat akartunk látni,

olyat, mint a vattapamacs.

A csapatba szervezôdô kóbor

kutyákat megrohantuk. De hegyen

át, kukoricáson át, túl

messze volt. A patakparton,

talán fogadásból, meztelenre

vetkôztünk. Épp vonat jött

a hídon. Úgy tettünk, mintha

nem lennénk ott, és az ablakokban

azok ott káposztafejek volnának.

Túl nagy terv a szomszéd faluig,

mondta a madárijesztô. Találtunk

egy ceruzánál nagyobb, zöld

hernyót. Otthon nagyapám

haragja elôl a dunyhák közé

kellett bújnom. Játék lett volna,

amikor keresett és nem talált?

Pedig mi komolyan beszélünk.

A világvégén jártunk és csak

onnan fordultunk vissza.

Láttunk egy szilvafát, a szilvafa

alatt kékhajú ember aludt. Új tervet

szôttem kipillantva az ágytakaró

alól, felnövök és a szomszéd

tizennyolc éves unokáját

feleségül veszem. De nem

ügyeltem rá, hogy ô közben

tovább ne nôjön. Valami apróságon

mindig rajtaveszt az ember.
 
 

Egy régi útikönyv papírja

Hogy kerülök a harmincas évekbe?

Még jó, hogy tudok csehül,

villamosra szállok a Nemzeti

Színháznál, látom, hogy töredezô

régi papír az alapja itt a világnak.

Papírból van vér, ami a kezemen

a sebbôl szivárog. Megvágta

egy éles könyvlap. Tunôdöm,

hogy kit kéne fölkeresni. De már

oda tartok. A biztosítótársaságnál

a vállukat vonogatják. Ebédelni

ment. Nyugdíjas. Sose hallottak

róla. A Fônixben azonnal

szembe jön velem. Leülünk,

cigarettafüstbe burkolódzik.

Jól áll neki. Még semmit nem

írt meg abból, amit meg fog

írni. Így tehát nincs mirôl

beszélnünk. Ujjai szorosan fogják

a cigarettát. A füst visszacsúszik

a papírhengerbe. Elfeledkezik róla, hol

van (rólam is), rajzolgatni kezd.

A pincér kihozza az aznapi újságot,

meg egy pohár vizet kistányéron.

A pincér kihozza a másnapi újságot.

Ô csak mélyet szív a cigarettából.

A pincér kihozza a jövôheti újságot.

Köhögni kezd, eltunik a füstben.

A pincér kihozza a jövôhavi újságot.

A füst eltunik, de a széken ott

a kabátja. A pincér kihoz egy

ötven évvel késôbbi gyászjelentést.

Gyorsan becsúsztatom könyvjelzônek

a kezemben lévô könyvbe.

Hisz maga a kísértetekben? Néz végre

rám. Hóna alá csapja az újságokat, tíz-

koronást dob az asztalra. Utánakapok,

de már késô. Szétesik két

ötkoronásra. Az ötkoronások

rengeteg hallérra. Aprópénz

gurul és csörög mindenütt.


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: lettre@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/