SZERZÕINK


BACSÓ Béla

esztéta

BALLA Zsófia

költô

BÁN András

mûkritikus

BAUDRILLARD, Jean

francia filozófus

BLATNÝ, Ivan

cseh költô

BLOMSTEDT, Jan

finn esszéista, szemiotikus

BOOTH, Philip

amerikai költô

BOURDIEU, Pierre

francia szociológus

BRODSZKIJ, Joszif

(1940-1996) Nobel-díjas orosz költô

CELAN, Paul

(1920-1970) bukovinai osztrák költô

DEBELJAK, Aleš

szlovén költô

EHRNROOTH, Jari

finn szociológus, esszéista

EDSON, Russel

amerikai költô

EISENDLE, Helmut

osztrák író

ESTERHÁZY Péter

író

FISTEJN, Jefim

orosz esszéista, Prágában él

GARNER, James Finn

amerikai író

GIOTTI, Virgilio

olasz költô

HILBERT, Alexander

német újságíró

HUPTYCH, Miroslav

cseh költô

KABEŠ, Petr

cseh költô

KARPIN´SKI, Wojciech

lengyel esszéista

KAURANEN, Anja

finn írónô

KIISKINEN, Jyrki

finn költô, esszéista

KONRÁD György

író

KRYNICKI, Ryszard

lengyel költô

KUKORELLY Endre

író

LAMBOVSZKI, Bojko

bolgár költô

MICHNIK, Adam

lengyel közíró, a Gazeta Wyborcza fôszerkesztôje

MÜLLER-FUNK, Wolfgang

osztrák esszéista

OTONKOSKI, Lauri

finn költô

NÁDAS Péter

író

PARTI NAGY Lajos

író

PETRI György

költô

PYSTINEN, Tiina

finn írónô, grafikus

POPOV, Jevgenyij

orosz író

PRIGOV, Dmitrij

orosz költô, képzômûvész

RAKUSA, Ilma

svájci írónô

RIAL, Horacio Vázquez

spanyol esszéista

SEMPRUN, Jorge

Párizsban élô spanyol író

SIEKKINEN, Raija

finn írónô

ŠKVORECKÝ, Josef

Torontóban élô cseh író

ŠTRPKA, Ivan

szlovák költô

TAMMINEN, Petri

finn író, egyetemista

TANDORI Dezsô

író, költô, mûfordító

TISMANEANU, Vladimir

amerikai politológus

TURKKA, Jouko

finn színházi rendezô

TODOROV, Tzvetan

francia filozófus, irodalomtudós

TONTIC´, Stevan

boszniai szerb költô

UTRIAINEN, Terhi

finn kultúrantropológus

VALKEAPÄÄ, Nils-Aslak

finnországi számi író, költô


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: lettre@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/