JAMES FINN GARNER

PC ESTI MESE


KORREKT POLITIKUMMAL ÁTSZÔTT
(PC) ESTI MESE A HÁROM KISMALACRÓL

Volt egyszer három kismalac. Kölcsönösen tisztelték egymást, és tökéletes összhangban éltek környezetükkel. Mikor fölépítették házaikat, mindhárman környezetbarát anyagokat használtak. Az egyik malacka szalmából építkezett, a másik ágakból, a harmadik pedig házi kemencében égetett, trágyát, agyagot és gallyakat tartalmazó újra-téglából. Mikor elkészültek, igen elégedettek voltak munkájukkal, s letelepedtek, hogy békében és függetlenségben éljenek.

Ám az idillnek hamar vége szakadt. Nem sok idô telt bele, s megjelent a hatalmas, szörnyû farkas, és nem rejtette véka alá területszerzô törekvéseit. Meglátta a malackákat, s mohóság töltötte el, mind fizikai, mind ideológiai értelemben. Amint a malackák észlelték a farkast, berohantak a szalmából épült házba. A farkas odaszaladt a házhoz, püfölte az ajtót, és kiabált: „Malackák, malackák, engedjetek be!”

A malacok visszavágtak: „Az ön hadviselési taktikája nem félemlítheti meg az otthonukat és kultúrájukat védelmezô malacokat.”

De a farkast nem olyan fából faragták, hogy elzárkózzék a sors elôl, amelyet kétely nélkül rendeltetésének tekintett. Így hát fújt, fújt és fújtatott, és levegôbe repítette a szalmából épült házat. A rémült malacok riadtan rohantak az ágakból ácsolt lakba. A farkas szorosan a nyomukban. A szalmaház hûlt helyét pedig farkastársak vásárolták fel, hogy banánültetvényeket létesítsenek rajta.

Ezt követôen a farkas az ágakból ácsolt házba is bedörömbölt, és kiabált: „Malackák, malackák, engedjetek be!”

A malacok visszavágtak: „Pokolba veled, ragadozó, imperialista vadállat!”

A farkas lekezelôen kuncogott ezen. Magában morfondírozott: „Bájosan gyermeteg viselkedés. Csúnya dolog a vesztüket végignézni, de a haladást nem lehet megállítani.”

Így hát a farkas fújt, fújt és fújtatott, és levegôbe repítette az ágakból épült házat. A malacok a téglaházba rohantak, sarkukban a farkassal. Az ágakból ácsolt ház hûlt helyén pedig a farkasság pihenôkomplexumot létesített, melyre a vakációzni vágyó farkastársak örökös üdülési jogot válthattak. Mindegyik egység kiegészült az ágasház könnyûszerkezetes rekonstrukciójával, nemkülönben népi aprótárgy boltokkal, búvárparadicsommal és delfináriummal.

A farkas a téglaházba is bedörömbölt, és kiabált: „Malackák, malackák, engedjetek be!”

Ezúttal a malackák válaszképp szolidaritási dalokat zengtek, és tiltakozó jegyzéket intéztek az ENSZ-hez.

A farkast most már végképp kihozta a sodrából, hogy a malackák milyen szánalmasan képtelenek a helyzetet ragadozószempontból felfogni. Így hát fújt, fújt és fújtatott, és fújt és fújtatott, aztán a szívéhez kapott és holtan esett össze. A halál beálltának oka: túl zsíros ételek fogyasztása nyomán fellépô heveny szívroham.

A három kismalac örömének adott hangot az igazság gyôzedelmeskedése felett, és könnyed táncot lejtett a tetem körül. A következô lépés szülôföldjük felszabadítása volt. Összegyûjtöttek egy csapatra való malackát, akik korábban erôszak hatására kényszerültek elhagyni otthonukat. Az újdonsült Sertés Felszabadítási Ösvény gépfegyverrel és aknavetôkkel támadta a pihenôkomplexumot, a kegyetlen, elnyomó farkasságot pedig lemészárolta. Mindezzel félreérthetetlenül a félteke értésére adta, hogy belügyeibe nem tûr beavatkozást. Ezt követôen a malackák bevezették a szocialista demokráciát, ingyenes oktatással, általános orvosi ellátással és szociális lakáselosztással.

Utólagos megjegyzés: Történetünkben a farkas kitalált alak. A valósággal való bármely véletlen egyezéssel egyetlen létezô farkast sem kívántunk megbántani.


Észrevételeit, megjegyzéseit kérjük küldje el a következõ címre: lettre@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/