Jelenkor
2001 február

BODOR ÁDÁM: A börtön szaga
(Balla Zsófia interjúja)

BALLA ZSÓFIA verse

MÁRTON LÁSZLÓ: Wolfgáng fordulatai
(novella)

FORGÁCH ANDRÁS: Sör, villany, halál
(Pár könnyû darab)

TÓTH KRISZTINA verse

JÁSZ ATTILA versei

MAKAY IDA versei

PETÕCZ ANDRÁS versei

HAKLIK NORBERT: A bukott színész beszélye
(elbeszélés)

*
JAK Tanulmányi Napok 2000: Pályakezdések és fordulatok.
Új jelenségek az utóbbi öt év magyar irodalmában

CSUHAI ISTVÁN: Fordulat és egynemûség
(tanulmány)

BALÁZS IMRE JÓZSEF: Egyidejû korszakok az erdélyi magyar irodalomban
(tanulmány)

NAGY GABRIELLA: A múzsa testvérnénjei
(Erdõs Virág, Halász Margit, Forgács Zsuzsa, Karafiáth Orsolya)

BEDECS LÁSZLÓ: The Games of the New Millennium
(Pályakezdések és fordulatok a kilencvenes évek magyar lírájában)

*
KÁLMÁN C. GYÖRGY: Fogyasztás elõtt felrázandó
(Kötelezõk. Tanulmányok világirodalmi klasszikusokról)

MIKOLA GYÖNGYI: A mester árnyékában
(Orbán János Dénes: Vajda Albert csütörtököt mond)
BAZSÁNYI SÁNDOR: A sulykolt hamis eredete
(Térey János: Drezda februárban)

KROMMER BALÁZS SERES VIKTÓRIA: Aki ír és akinek akaródzik, avagy: hogy készül a vers, a konty, a gyermek?
(Grecsó Krisztián: Angyalkacsinálás)


Kérjük küldje el véleményét címünkre: jelenkor@c3.hu


C3 Alapítvány      c3.hu/scripta/