J e l e n k o r

2 0 0 0.  f e b r u á r


VÖRÖS ISTVÁN
Az olvasás nulla foka
(elbeszélés)

CAIUS LICINIUS CALVUS
verse

KARAFIÁTH ORSOLYA
versei

DARVASI LÁSZLÓ
Szerezni egy nõt
(novella)

SCHEIN GÁBOR
versei

MAKAY IDA
versei

BÓDIS KRISZTA
Vasszilánk
(novella)

KIRÁLY LEVENTE
verse

MÉHES KÁROLY
versei

BALÁZS IMRE JÓZSEF
verse

POÓS ZOLTÁN
verse

*

GILLES DELEUZE
Proust és a jelek
(Gábor Lívia fordításában)

GÁBOR LÍVIA
"Proustmodern"
(Gilles Deleuze: Proust et les signes)

*

JAK Tanulmányi Napok `99
Irodalmi sikertörténetek a `90-es évekbõl

BOMBITZ ATTILA
Egy könyvmutatványos legendája
(Darvasi Lászlóról tíz flugblattban)

KOVÁCS ESZTER
Nekem már csak ilyen klasszikus ízlésem van
(Závada Pál regényérõl és az irodalmi siker természetérõl)

H. NAGY PÉTER
A sikertörténet(ek) antropológiai elõfeltevéseihez

RÁCZ I. PÉTER
Sikerfaktorok

*
VISKY ANDRÁS
Komédiák a szeretetrõl
(Kornis Mihály: Drámák)

RADNÓTI ZSUZSA
A "prefogyasztói világállapot"
(Kornis Mihály: Drámák)

WERNITZER JULIANNA
Nagyvárosi mitológia
(Csáky Móric: Az operett ideológiája és a bécsi modernség)

KERESZTESI JÓZSEF
Olvasd a Jelenkor t!
(Oliviero Toscani: Reklám, te mosolygó hulla)Kérjük küldje el véleményét címünkre: jelenkor@c3.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/