TÉREY JÁNOS

Mi lett volna, ha

...Akkor másik film peregne a szélesvásznon.
Képeslap-város lenne, mint Prága vagy Graz,
mint a mennyország a vasárnapi
iskola képeskönyvében:
kiglancolt, sûrû és múzeumi.
Nem tartogatna lórúgás erejû meglepetéseket.
Tizenöt évesen átsétáltam volna a képtárain.
A késõbbiekben a tájékára se nézek,
vagy jobb esetben tartalékolom magamnak,
ahogyan öreg italokat tartalékol
ünnepnapokra az ember.

Történt valami, és van mirõl beszélnem,
megadatott az édes ürügy.

Drezda csak fedõnév, nem találsz
alatta várost, Drezda nincs is.
Elegendõ volt egyetlen agyvelõ,
amelyben megfoganhatott a szándék.
Sir Arthur Harris légimarsall,
a Mennykõ hadmûvelet szellemi atyja,
olyan várost jelölt ki célpontnak,
amely történetünk idejéig
csupán elenyészõ károkat szenvedett.
(Nem igaz, hogy még egyetlen
ablaka sem tört be. Adódtak
bizonyos óhatatlan veszteségek.)

Megfélemlítés, a légifölény érzékletes
bemutatója, bosszú Coventryért satöbbi.
A Mennykõ a maradék harci szellemet is
kipusztítja majd a német népbõl.
Leereszkedik Drezdára a szõnyeg,
és mindent átrendez maga alatt.

Ami Churchillt illeti, nagy ívben
hárította el magától a felelõsséget,
mi több, gyõzelmi rádióbeszédében
a Mennykõ hadmûveletrõl
meg sem emlékezett.
Másik fricska Harrisnek: a sikeres
hadvezérek közül egyedül õ
nem került be a Lordok Házába.
Ami - a tények ismeretében -
mégiscsak méltánytalanság.

Én mindenesetre Sir Arthur Harrist
idézem a Vág utcában, Budapesten.
Bort nyitottam, pedig nem várok
vendéget. Megjegyzendõ, Budapest
ugyanaznap került orosz kézre,
amikor Drezda pokolra jutott.
Harris bírt rá a beszédre
ebben az igen hûvös júniusban,
kitüntetett figyelmem ma éjjel az övé.
 
 

Fõpályaudvar, 17.05

Szebbik nevén rögeszme,
a vakhit célkeresztje,
egy élet, egy halál.
Egyetlen nõ kezében:
pályám az üdvösségig.
Lehet, hogy gyereknõ, de mellette növök fel,
de iskolateremtõ.

Szebbik nevén rögeszme,
mindközönségesen hazugság,
egy botrányosan rossz regény.
A kupolacsarnokban, ahol három éve
kezet ráztunk, most csak én.
Általam zárul be a kör.
Padon ülök, és cigarettázva
búcsúztatom az expresszt,
óra ötkor, mint a mesében, elindul,
mert a menetrend a régi.

Nem úgy Drezda. Soha többé
magánnyomozás. Nem ellenõrzöm
esténként azokat a szórakozó-
helyeket, ahol big band játszik.
Irgalmatlan kevés az esély,
hogy Szászországban tetten érjelek.

Sajnálatos botlás, szebbik nevén
rögeszme. Makacs, miként a viasz.
Terítõkbe, szõnyegbe ivódik,
s ha nem ismersz házi rafinériákat,
elõcsalogatni bajosan lehet.

Képzeld, a Moltke tér lakói,
akik egymás után ugráltak bele
a nimfás kút medencéjébe,
vörösre fõttek a vízben, mint a rák.

Mennyi bocsánatos bûn, egekbe menesztés,
túl jón és rosszon, mennyi
kenetteljes júliusi dél,
csak gyõzzem kiskanállal
összeszedegetni a maradékot.

(Béke, aminek teteje nincsen.
Elsõszülötted, aki én vagyok,
vonakodás nélkül ugrik
egyetlenegy szavadra.
Homályosuljon teremtményed arca,
fogadjam el a balítéletet,
add, hogy tõled mentes lehessek,
hagyjalak végre békén.)

Ahonnét a tudás való,
elhagytam a szenthelyet.
Jobb helyem az életben már
holtbiztos, hogy nem lehet.Kérjük küldje el véleményét címünkre: jelenkor@c3.hu

Tartalomjegyzék | Jelenkor

http://www.c3.hu/scripta
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/