KOVÁCS ANDRÁS FERENC
Dramatis personae

Robert Browning, Konsztantinosz P. Kavafisz,
Ezra Pound, Fernando Pessoa, Jorge Luis Borges> (és még sokan mások) emlékének

Más reneszánsz jön. Más varázslatok,
Más kezdetek, más újjászületések
Közelgenek - más, fénylõbb a középkor!
Már sejtem én, hisz középkorú lettem,
Hajam fehérül, vérem elsötétül,
Hol sûrû, hol híg, túl gyors, egyre gyérül
Saját idõm - saját középkoromban
A semmi mind kiegyensúlyozottabb,
Mert ismerõsebb minden pillanat.
Gyertyák pillognak ír kolostorokban,
Tüzek kihûlnek andalúz telekben,
Tavasz köszönt ma Aquitániára...
Ab la dol‡or del temps novŠl
Két hölgy piheg, hím csattogány dalolgat,
Guilhem de Peitieus kancáit dicséri.
Arnautz d'Aubéronz Katalóniába,
Peire de Montsalvatz Montségur felé
Ügetnek együtt - kardok, karcsú lantok.
Narbonne-ba küldi versét Ventadorn.
Guirautz de Bornelh sóhajt virradatkor.
O gloriosa domina! Beatritz
De Dia úrnõ villanó szemében
Ragyog, szikrát vet Rambautz d'Aurenga.
Veni Redemptor gentium! Világnak
Vágya gyújtogat! Ég a fordított virág.
Ar resplan la flors envŠrsa...
Ha ki fegyvert fog, fegyver által vész el.
Mitte gladiuum tuum in vaginam.
Tedd kardod a hüvelyébe, vágáns!
Lovagregényt ír Chrétien de Troyes.
A Grált kutatják - senki sem találja.
Cabestanh szíve még dobog a tálban.
Terjengenek kathar liturgiák.
Kasztíliát, Asztúriát, Foix
S Toulouse grófságát tûz emészti - ég
Proensa, Szentföld, Portugália!
Airas de Sintra fásult kedvesét,
Friedrich von Aachen Akkót ostromolja,
Adam de Chartres meg gyógynövényeket gyûjt,
S olykor sikamlós fabliókat olvas...
Nem úgy Clairvaux-i Bernát! Õ a tiszta,
Kegyes türelmû szent, nagy inkvizítor!
Soissons, Sens és Róma városában
Abélard könyvei lángolnak a máglyán.
Magasba száll Saint-Victor, mennyekig zeng
Zarándokének Compostella útján.
Jehan d'Amiens, a kocsmatöltelék, galád
Deák danákra kurvákat teper le,
Fetrengve dúl tabernák léha padlatán,
De néha díszes templomok hideg kövén
Fekszik hasmánt, s fohászokat darálgat.
Hasszán Ibn Hákim meghal Córdobában.
Bolond Vidal, Magyarhon s Málta éke,
Cabaret hegyén farkasbõrbe búvik.
Il Poverello Gubbio felé megy...
Hol madarakkal, hol pucér halakkal
Beszélget, mókáz, még bukfencet is vet.
William of Durham vagy John of Salisbury
Cellájában megállapítja, hogy már
Színház az egész világ -
Bohémia s Warwickshire sem kevésbé.
Veronában Catullus-verseket
Másolgat egy szerelmes szerzetes -
Csak éjjelente, mert naponta buzgón
Szent Ágostont cifrázza pergamentre.
Marco Polo közben Kathájba téved,
Al-Kairuáni Marrakesbe indul...
Bonaventura Platónt magyarázza,
Averroest meg Siger de Brabant.
S Alain de Lille ha bronztükörbe révedt,
Egy aquinói bámult vissza rá...
Kezében rózsa: misztikus matézis.
Flos florum, dux morum, venie vena.
Vylag uilaga viragnac uiraga.
Mitte gladiuum tuum in vaginam.
Tempus instat floridum.
Szál rózsáját a titkos, égi kertnek
Nevetve tépi most le Jean de Meung.
Már nem tudom - Párizsban, Páduában
Vagy Páviában? Egy bús szajha hosszan
Végigbolyongja édes nyelvhegyével
Az egyik Guido ismeretlen arcát...
A másik Guido épp álmatlanul teng,
Papírra görnyed, búcsúballadát ír,
Számûzetésben Toszkánára gondol,
S a falhoz csapja tán boroskupáját.
Certaldóban, Boccaccio háza mellett,
Magányosan Dante Commediáját
Kommentálja Ambrogio Fiorentino,
Tulajdonképpen Ambrogio da Siena,
Ki szülõföldjén Ambroise de Saumur,
S családnevére nézvést Sainct Amour -
Petrarca majma... Költ talján szonettet,
Frank verseket, latin szekvenciákat - Bordélyba mászkál, vétkezik, de titkon
Egy álomért, egy könyvbe szõtt kis árnyért,
Francesca da Riminiért rajong.
Rutebeuf kockázik, sír Eustache Deschamps.
Bûnbánatot tart rémület, remény,
S vásári nép piacteren röhög, míg
Sir Geoffrey Chaucer Canterburyben
Mesélni kezd, s a Tower tömlöcében
Charles d'Orléans sóhajtoz, mint a kémény.
Pourquoy m'as-tu vendu, Jeunesse?
Villon eltûnni készül télidõben.
Andres da Costa portugál hajókról
Tervez traktátust Tengerész Henriknek.
Majd megszületik Messer Ungheretto,
Il Transilvano - és mindenki más.
Hogy is mondá Burgos könyvtárosa,
Ki megálmodta Hamletet, a dánt,
Cardeniót, Orlandót s Don Quijotét?
"Semmi sem olyan régi a nap alatt.
Minden elõször történik, de minden mindörökre.
E szavakat az találja ki, aki olvassa õket."
(S a megfacsart világ megint pocsékba megy,
Megérett fürtje más, vigabb poklokra csordul,
S a lélek is lecsurran kárhozatba,
Mint szép apáca melle közt vörösbor.)Kérjük küldje el véleményét címünkre: jelenkor@c3.hu

Tartalomjegyzék | Jelenkor

http://www.c3.hu/scripta


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/