KOVÁCS ANDRÁS FERENC

Nem lesz elég
Ad nótám Illyés Gyula: Nem volt elég

"Itt a haza! Hol a haza?
Ha megnyerted, hadd vigyék!"
(Ópusztaszeri ószeres csujogtató)

Hazád, ha volt is - égbe szállt!
De pengve, mint a cifra pernye -
S e puszta tényen mintha nyerne
Több harsány balsors-tépte száj!

Mert nem volt hazának elég
Túl sok szülõföld, sem kevéske,
Sem árva fátum, mely bevéste
Lelkekbe hõs bánat jelét.

És nem volt hazának elég,
Hogy ott, hol éltél, sorra mások
Hurbolják elhagyott lakásod,
S városkák régi fõterét...

Mert nem volt hazának elég
Szatmár, Keresztúr, sem Kolozsvár,
Se múltidõd - hisz oly koros már,
Hogy szinte szégyen, s kár beléd!

És nem volt hazának elég,
Sosem volt súlyosabb, se könnyebb,
S hagytad, ha csurrant tán a könnyed
A közröhejtõl - hej, derék!

Mert nem volt hazának elég
Szent István, Mathias Rex, se Bethlen,
Kikért imát rebegsz sebetlen
Mártíri képpel - mint elébb.

És nem volt hazának elég,
Hogy hány elõdöd s balga másod
Hajdan más romlásokba vásott -
Holott ma tisztán lép eléd!...

Hát nem volt hazádnak elég,
Hogy sulykoltál, téglát vetettél,
Vagy verset írtál, bár letettél
A tettrõl - s többre nem telék?

És nem lesz hazának elég
Szendrõ, Eger, Erdõd, se Fertõd,
S hogy ott fald bétevõ tepertõd,
Hol õsi emséd perzselék.

De nem lesz hazának elég
Szekszárd, Szabadka, sem Marosszék,
Sem múzeumba tett karosszék,
Melyben Kölcsey ült - be rég!

És nem lesz hazának elég
A kínos klapanciagyártás
S naponta váltott cél meg áldás,
Mely szentesíti pispekét...

Mert nem lesz hazának elég,
Ha sanda honfibús zsolozsmád
Síratja Kassát, dús Kolozsvárt,
S a Hargitának hûs legét!

És nem lesz hazának elég,
Hogy annyi tökfej tör tökélyre,
Néz küldetéses köldökére,
S nyalatja bölcsebb alfelét,

Ki folyvást föllép, majd lelép,
S az össztörténelem nevében
Törtet, szolgál, miként tevékeny
Fõnépszakértõ, népcseléd,

Róván hatalma lépcsejét,
S beáll köztéri kegyszobornak -
Körötte koldusok loholnak,
S rázzák az eszme perselyét...

De nem lesz hazának elég
Közpénz, dicsõség, szittya kellem,
Amíg vér szít a szellem ellen,
S hurrázza fölkent felcserét!

Majd nem lesz hazának elég
Árpád apánk s a Feszty-körkép!
Nyomulnak apróbb geszti törpék -
A többi ágyútöltelék.

Mert nem lesz hazának elég,
Ha nemzetelsz, gõgölsz, anyázol,
S hõsködsz - ne félj, plakátra mázol
Hideg, tanultabb csõcselék.

Nem volt elég. Nem lesz elég.
De hogy mi? Arról halvány dunsztod -
Mívelheted a Heimatkunstot,
Ha mások már elcsépelék!...

Nem volt elég? Nem lesz elég?
Hogy demagógok beleöltsék
Elmékbe - míly szent felelõsség
Magyarrsság, áldozat!... Fenét.

Az sem lesz hazának elég.
Hát vess el görcsös, hazug elvet:
Lakd be, becézgesd anyunyelved -
Játszd ki a végzet vak cselét!
 

"Ember és polgár leszek..."
Üzenet Csokonai Vitéz József Attilának

De szeretnék polgár lenni!
Késsel, sõt: villában enni!
Mint a rossz pénz, járni-kelni...
Baszod!... Minek vegyek kuglert?
Míg magamat szopogatnám,
Puvoárom mutogatnám,
Dicsekednék fûnek-fának,
Fûvel-fával, fût-fát, s többet!

Erre gondolni kihívás,
S bárha merek, feszt bepörgök -
S mert nincs jó sok boldog dolog,
Azért inkább ember leszek.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/