VARRÓ DÁNIEL

Ének

melyben a költõ egyebek között az ihletettség állapotának hiteles leírására is kísérletet tesz, megvizsgálja az általa használt papír és tinta minõségét, majd hõsével együtt elköszön az olvasótól
 

Mikor a szív elõnye már egy orrhossz,
s a téboly csak egy karnyújtásnyira,
akkor ül le a papírhoz s a tollhoz
a múzsák bús, dörgõszavú fia,
a tinta mellé egy kupányi bort hoz
(mást semmiképp sem illik innia),
s ha lepkeként a mennyezetre rebben,
nincs semmi meglepõ ilyenkor ebben.

De jaj, van úgy, hogy jókedvû a költõ,
s belsõ csendjét nem sértik rút neszek,
komoly tógát akkor hiába ölt õ,
hiába szól, a hangja csak rezeg,
kezébõl ki-kihull a toll, a töltõ,
s a ríme mind silány (akár ezek),
ezért a költõk felvidulni félnek,
mert abból vers sosem lehet - csak ének.

Kedvem van énekelni - mondta nemrég
egy bárd (pedig nem volt sok öröme),
e kedv komor korunkra már csak emlék,
úgy elfogyott, akár a dödöle,
az ember nem komoly húszévesen még,
de megfontolja már, hogy dudol-e,
spórol az ihlettel búsabb napokra,
s ha mégis ír, csak súlyos kõlapokra.

Az én lapom, mellesleg, pillavékony,
s minden kis kósza szél zizegteti,
a tinta, mellyel írok, illanékony
(ki látja holnap, nem hiszek neki),
csak addig él, amíg a csillanó könny,
amíg egy durva kéz el nem keni,
addig meg könnyedén irkálok én ma -
nem is hiányzik más, csupán a téma.

No persze volna épp egy ifju hõsöm,
naiv legényke, szinte még gyerek
(szegrõl-végrõl személyes ismerõsöm,
kit még a szép idõkbõl ismerek),
magát mások közt nem találja õ sem,
ha szólnak hozzá, sápad és remeg,
viszont barátja mindenféle dalnak,
fõként a lüktetõnek és badarnak.

Szereti járni esténként a várost,
kivált nyáron, ha nem kell már kabát,
a lábteniszt, a nõit és a párost,
az indiáncseresznyeszörp szagát,
és szereti a szenvedélyt, a károst,
a sört, a gólt, a lányokat, magát,
szeret megállni elmélázva némán,
s a holdra nézni: "hogy ragyog, no né mán..."

De, kit körébe annyi röpke báj vont,
e réveteg legényke túl szerény,
nekem meg írnom kell (közelg a fájront),
s hõs nélkül mit sem ér a költemény,
mi más marad? tollamra tûzni Byront,
ha már a rím õt hozta pont elém
(szerencse, mert prímább hõst, mint e lordot,
hátán e kripli föld aligha hordott).

Szeszélyes, ó, a rím, akár az asszony,
és hajlik, mint a nád (vagy épp törik),
ahogy jön, én versembe úgy ragasztom,
de el se hinné, mennyit nyüstölik
más versírók, míg könnyeket fakasztón
gurul tova, például épp Önig -
hogy Ön e tenger-sor fenéki-végi
gyöngyöt közönnyel félredobja: "régi".

Rímelni úgy szabad csak, mint a lordom -
de könnyen szórta õket el, nagy ég!,
mondhatták: "nincs már több rím erre, Gordon",
mindig talált a rímszótárba még
(ügyes kis könyv, én is zsebembe hordom,
másként, nem is tudom, hogy költenék,
ha fodrászhoz menet vagy iskolába
szivembe lép az ihlet égi lába).

Idõznék még a rímeknél, de Milton
lenézi õket, és ez visszatart,
meg úgyis azt diktálja már az ildom,
hogy abbahagyjam lassacskán a dalt,
az olvasó is unja már, gyanítom,
"van hõse a büdösnek" mondja majd,
"mi mást akar még? feldühít egészen" -
hát jobb talán, ha versem itt bevégzem.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/