VÖRÖS ISTVÁN

A teremtés visszanézése

"Ha lányod szül téged, halhatatlan vagy."
(Weöres Sándor)

Nézem egy fotón,
ahogy a fiam teremti
a világot. Elõtte egy nagy
fehér luftballon, amit
a libegõn kapott. Bordák
szaladnak rajta, mint a
délkörök. Van északi,
ahol föl lehet fûzni,
és déli pólusa, ahol
fölfújták. A fiam fölébe
hajol. Bal tenyerével
biztosan fogja zsákmányát,
úgyhogy az moccanni se bír,
lentrõl a szõnyeg segít neki.
Jobb kezében durva, piros
filctoll. A fiam teremti a világot:
tollával a gömbre firkál.
Elválasztja a fehéret a pirostól,
a bõrt a vértõl, a nappalt
az alkonyattól. Elválasztja
a kintet a benttõl, a te t az
én tõl. Áll a szõnyegen
fehér mellényben, piros
nadrágban, közben én
lefényképezem.
A vaku villan. Elsõ
nap.
 

Harmadik bakonymérõi elégia

Ha nincs kenyerük, miért nem
esznek kalácsot, gondoltam
gyerekkoromban. El se tudtam képzelni,
hogy ne lehetne meglenni kenyér
nélkül. A három forintos kenyér,
amit ismertem, rossz volt, szivacsos,
porló és sunyin az ínyre tapadt.
Rossz volt a sajt is. Kemény, sárga,
kellemetlen szagú. Nem értettem
az egereket, miért akarják belefúrni
magukat, nem értettem az énekest,
aki a holdat sajtnak látta. A disznósajt
undorító. Ehetetlen darabjai töltik ki
valami rettenetes lénynek, aki a haláláért
így áll bosszút. Bakonymérõn
a kenyérgyárból hoztuk a kenyeret,
hazafelé letörtem belõle a csücskét.
Meleg és édes darabok zuhantak
a gyomromba, egy járókelõ álmélkodott,
ez a gyerek, csak száraz kenyeret kap?
Különös íze volt szõlõvel, almával,
görögdinnyével. A prézli a boltból
hazahozott eladatlan zsemlékbõl
készült. A daráló nyekergett,
ugrált az asztal. A bolond

férfi és a kövér nõ lánya szerelmes lett
belém. Délután mindig bekopogott,
együtt ettük az üvegbõl kilopott ko-
vászosuborkát. A fogai
feketék voltak, a ruhája mocskos.
Az udvarukon kockákat rajzoltunk
föl, hunn mérik a sört, tanított egy játékra
öregmama. Augusztusban

utazni készültünk. Még sohasem jártam
külföldön, irigykedtem magamra,
mert a többieknek amúgy is mindegy
volt. Látok majd fekete
kenyeret, fehér, puha sajtot,
eszek kólából készült fagyit,
fölnyitnak nekem egy rák-
konzervet. Hideg, hegyi folyóban
fürdünk, leviszi majd a fürdõnadrágom.
A lány az árokparton pisilni
guggolt, most elképzelhetetlennek látszott,
hogy bármi más is valóságos
legyen, mint a csalán, a széttört
sörösüveg és a vízsugár, ahogy
fröcsögve végigver rajtuk. Borzadva
figyeltem, mintha lehetséges lenne
a dolgok körforgását megállítanom,
simára törölni ott azt a rettentõ
nyílást, ahogy a márványszobrok
mutatják, mintha nem is lenne halál,
mintha nem is lenne kés ütötte
seb, mintha a disznósajt lábra
kaphatna és elszaladhatna, mintha
a kenyér nem egy ember teste lenne,
mintha a bor nem ömlene mindannyiunk
ereiben. Mindent olyanná változtatni,
amilyennek lennie kell. A csalánt fûvé,
az árkot patakká, a baromfiudvart
kertté, a vályogházat vályogházzá,
az estét estévé. Akkor nem ijednék
meg, ha azt mondja, nyugodtan
ide teheted a kezed. Akkor nem kéne,
hogy egyre többen legyünk és ennyire
viszolyogjunk egymástól. Nem kéne

utazni se. A távolságot közelséggé,
a közelséget azonossággá, a kenyeret
kenyérré, a kést kenyérré. A bort
vízzé, a bort vérré, a vizet patakká.
A patakparti köveket kenyérré. A napot
kenyérré, a holdat sajttá, a földet
birsalmasajttá. Az éhséget jelenlétté.
Ott lennénk mindenütt, ahol nem vagyunk.
A nemlét megtelne, csupa szegetlen
kenyér kavarogna a belsejében.
A rozs learatná a búzát, a búza
a rozst. A liszt meghajtaná a malmot.
Hamu fûtené a kályhát. Ropognának
a bútorok, mint a friss kenyér.
 

Famászás

Ahol egykor mûhely állt,
majd elhagyatva porosodott
és a fújtatót megette a kosz,
a kiszáradás, hogy bõr részei
diribdarabra törtek, míg végül
a vályogból vetett épület
falai is össze nem csuklottak;
ott most fénykorába lépõ
cseresznyefa roskadozik túlérett,
apró szemû terhétõl. Föl-
kapaszkodom az egykori padlás
magasába. Minden levél
alatt egy elmúlt nap lapul.
Széthulló emlékezet a fa, agya
tizenhat éve halott nagyapámnak.
Járnak a gondolatok, mint a
mozduló levegõ, jobbra-balra,
a fa vizet, sókat dob föl
körém, mintha szökõkút
emelne magasba, mert
elszökött varázscipõm
után merészkedtem a
bizonytalanba, oda, ahová
mindig be kell lépni, ha
valami fontosra készülünk.
Feszülnek a levelek, mint
a vitorla, amit belülrõl
fúj a szél, dobál ez a nem
érzékelhetõ mozgás. Képére
alakít a kitapinthatatlan, for-
mál a láthatatlan. Szedem
a cseresznyét, a kezemen sötétlila
lé csorog. Nagyapám körülöttem
gondolkodik, fürge asszociációk,
hangyák járnak rendezgetni
az ágvégeken a tetû-katonákat.
Olyan békesség van, mint háború-
ban két bomba becsapódása között,
a sóbálvánnyá lassított robbanás,
ez a változni akaró fa, visszanézett
és meglátta, amit csak tizenhat
évnyi halál után lehet, hogy a hely
helyére másik tolul. Hogy még a semmi
is elkopik, száradtan hullik le, és
helyébe új ágat lök a fekete
cseresznyefa. Járkál alatta
az egyre kisebbé töpörödõ
özvegy, létrát hoz, visszamászik
a múltba, amikor a dalárdával egy
kerthelyiségben ültek, és az asztalon
hosszú üvegpohárban, fehéren
habzott a házisör.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/