MARNO JÁNOS

Páni dél(i 12-es)

Ami van, az egyezteti magát mind,
majd sikere teljében összedermed. Együtt
alszol a vízzel, mely párájából merít
felismerni a partjára tévedt koránkelõt.
Halk lárma, Debussytõl a torz természetig
hallatózik az álom, éled a délelõtt
elmederítõ sárfolyamát. Sápadtan, mint
egy lúgkõ. Akarsz-e sötétbe látni megint,
játszani sötéttel újra s akár örökre
magadat veszteni újfent? S lesz a felszín
áttetszõ veled, kit vizek hoznak csak tûzbe,
de szívében borzad elütni bármi delet.
 

Bosszú

Pálcát törsz álmodban fölötte, bárki
fölött, egymásra ütnek, ködbe torzulnak
szereplõk, a tiéd vastagabb téli-
kabátot ölt. Szakadhat, eshet, elhullhat,
úszhat be egyéb vizeken a múlt,
az embered, ízre, ugyanaz. Sigmund
Freud-eseti alak, elõre-maradt, ott
ecseteli ínyét a szuffita égõk
alatt, míg te itt csupasz ököllel zúzod
szilánkra fogkeféjét. Hol. A papíron
nem húztak nyomot a sörték, egy író
a nyelvét forgatva merít az örvénybõl.
Spiritus
 

Apad a Hold, esetlegeslegesülsz,
azt álmodod, hogy iszol, izzó alkoholt,
egy lakókocsi mellett az útszélen,
bent a kocsiban egy hajszálon mint szalmaszálon
lógtál. A fogkefét most zúzod csak széjjel,
nem a tiéd, te zuhannyal élsz régen,
meg cérnával, melyet megszakít-e álom -
percente tudakolod. Félkaréjt hasít
ki hegyláncod az éjszakai égbõl,
embered alszik, borzadsz felébredni,
mert mi jön ez után, a világ összedõl
kívüled és szemedre szûkül a homály.
 

Fejlövetû

Álmodik állva tovább, elébe más,
mint a semmi, ne kerüljön. Vannak kifogás-
talan helyek (s akik elfoglalják azokat),
melyek egy álom által lesznek egyszerre
lerobbanva mind, s helyre nem hozhatóak
semmi mûgonddal többé. A vécé
zárva, magadat sejted ott ülni rajta
éppen, mintha semmi volnál, szemgolyód sínyli csak
a nedves, sötét homokkõfalat, a szellem
kakasszárnyra kap, árnyéka szagától cimpád
összetapad, erõnek erejével nyúlsz a
kapcsolóhoz, ki húzza meg fejbõl a ravaszt.
 

Kõvér

A vécé öldöklõ sivatagra néz,
özönvíz emlékû (vörösréz) vezeték,
gyerekszem kõbõl, a tiéd pislákolva ég,
bár volnál még egyszer elaludni bátor
és szemtanúd õ, ahogy álomba dörzsölték.
S valahány szikrát vet a mennyei sátor,
annyi hiányból hányja e kósza rosszullét
össze magát; a gyerek született szimuláns,
nem fogja feladni a végén. Kõvé válsz,
ki kõbõl levél. Irtózol hozzáérni
ébren, tele skarlát pettyekkel a bõre,
ki nem fakad semmi, fekhetsz vissza bõven.
 

Ferdetükör

Költözik arcod az ablaküvegnek esõ fejedbõl,
micsoda arc, mellette másnak a feje máris eltörpül,
kiére gondolsz, tudja azt jól, akit illet s a teremtõ,
és megrágsz egy szót még, amint a fejedbe föld kerül.
 

Amalgám

Szaván fogni a fájdalmat, hol, jaj, hova
gondolok, kapaszkodom a székbe, szakadja-
tok, elme húrjai, hangoljatok éjre,
leszáll a köd s fel, lelkem, a világ fénye.
 

Szép az

Szép az, ami nem érdekel. De meg-
reped érte a szíved, úgy látod, nincs is - [lehe] -,
s akkor mire emlékeztet mégis. Csehed
feje, akár egy golyó, duplája csaknem
a tiédnek. Hiányzik, cudarul, csak gondolsz re-
á, és zuhansz, zuhansz, nem éri lábad a földet.
Túrókat vagy könnyed. (Leszel-e ötven.)
Feldobott, igen, egy körmönfontabb rímtõl,
amely feledteti fõleg a kérdésben rejlõ
fogakat-tépõket, derûsen viszolyogsz, így várod egyre,
hogy csókot adjon. Mi akadálya, hogy meg is tegye.
Úgy fog esni, mint ami nem igaz. [De meglehet.]
 

Idézet

A helyén most egy építésznõ
dõl a kõmellvédnek. Szeretsz félreérthetõ
lenni, s így õ is viszontszerethetett.
Úgy érted, a tudta nélkül. Tudnál csak mögéje
kerülni a szádnak, máris szó nélkül térne
vissza hozzád, s válthatnál vele leheletet.
Nem fogy a kõbõl a hideg, Ophélia felhõ
az egykori vizesárok felett, hû csehed
rózsaszín árnyéktörlõ. Képtelenség újra egy-
máshoz érnetek, párbajra idéz egy fél pár
gumikesztyû, csigavér fagy a körmöd alá,
nem lankadsz azért, zakatolsz elõre-hátra.
 

Csókzúzódás

Nem õt, az anyját látod könyékig
valami tetemben. Nem elõször jön ez így.
A környék (belsõ, még csaknem melegében-rím), a
vidék színdús, színháza is telt házzal játssza
a hülyét. Meglep, hogy sikered ennyire sima,
mint neki a kézfeje, s nem amivel tapsol
vagy simogat köztes sötétekben. A show
java még hátra, van mi után matatnia
bõven, és szorítasz is, hogy ne hagyja abba,
hangodra hangodból vert zsinegét kötözi
csomókba az álom. S akkor a tenyerét tapasztja
csókra, õ, és megtelik arcod Káosz árkaival.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/