ORBÁN JÁNOS DÉNES

Ód

1 .

És íme én, a délceg férfiszépség,
egy meg nem festett képben hogy csak álltam,
kék sapkával, ordító nagykabátban,
és szerelmemre nem volt semmi lépték.

Tán szerelmemet is csak kitaláltam,
próbáltam írni róla méla ódát
- de kilógott a kellékdal s a lóláb,
s a nyelvem lila nyakkendõre váltan.

És bevallottan csak a teste kellett;
amúgy szokásos: póker, vetkezõs,
õ szinte szûz, én három éve nõs.
És mégis ennél jóval többre tellett,

hogy miért s honnan - én sem sejthetem,
tudtam holott, ab ovo lõttek ennek,
de fönntartottam poézist, hõ szerelmet,
s most átvilágít minden sejtemen.
 

2.

Hogy ki volt õ - hát nem számít az arc.
Fölkelt a napja, majd leáldozott,
õ is csak egy, aki a túlsó partról
valamit a fogában áthozott.

Csak szerelmem - a kitalált - örök,
és én ki benne csodálom magam;
a tükör áll és csak az arc - ha van -,
mit könyörtelen mindég széttörök.

(S mily esendõ a faragvány, a vers,
bár benne van, míg bennem semmi mérték.

Szerelmemrõl csak halvány, talmi térkép.)

3.

Csak úgy látom (tán önnön kancsiságom),
szép, egyszerû és földi a szerelem:
kicsinosítom magamat,
virágot viszek,
õ meg fõz nekem;
- egy mellékdal, mi eltöröl bármily ódát,
melybõl nem lóg ki eszme és a lóláb,
egy vonat, mely ha másodosztályon is,
de hozzá elviszen,
s lesz csókom, vacsorám,
fürödni langy vizem.

(Mit látnom és éreznem adatott,
mondhatná bárki: puszta adatok,
s leírni õket: kopott könyvelés,
gyermeteg napló, az eszme túl kevés.

Szerelmem kamasz-operett marad,
csak ezt szeretném hozni újra létre.
Idõnként persze pornófilmbe lépve.)
 

4.

Elõtte mozi, vendéglõ, virág.
Még azelõtt trubadúr-szerenád.
Feljött hozzám meginni egy teát.
Nem is terveztem mást. A kártyát
tréfából javasoltam. De hát...

Mert folyvást nyertem: ott állt meztelen,
kíváncsi volt, nem tudta miért játszik,
és hova tûnt
illem és félelem.

Nem tudta, úgy gyakják-e meg
a gyõzelem jogán,
mint nõt vagy állatot,
de ha úgy lett volna, akkor is
örült, hogy játszhatott,
hogy érezhette végre nõnek önmagát.

És úgy volt szûz, hogy sugárzott,
ömlött belõle
a kurvaság.

A padlón ruhák meg kártyák szerteszét,
és ott, a kártyaasztalon,
virágot hajtott a szerelem.

És kelyhében most szállásunk vagyon.

5.

És rólad írnék, de tkp. nem te vagy.
Tkp. én csak én csak én vagyok,
a mindenséget bíró büszke hím,
kártyában mindég gyõztes zsarnokod,

a hiú Isten méltó földi mása,
ki imádatot csak magának kérne ki
(na persze porba hull, ha épp te nem,
- hisz magát csakis tebenned nézheti.)

És hajtogatja: tkp. nem te vagy,
tkp. én csak én csak én vagyok,
ám szerelmemre nincs is földi lépték:

már megint csak akarok
egy jó nagyot!
 

6.

(kellékdal)

Ahol én fekszem, fû terem,
ördögszekér és kutyatej,
a te ágyad is, kedvesem,
összkomfort kikerics-kehely.
 

S tán napi kétszer étkezés,
s a falon házi áltatás,
kitalált Isten, szerelem,

lakás.
 

7.

(lóláb)

(Mert minden arról szól
az histoire-ban,
hogy kit, mikor, hogyan
és bármi' árban.)

Nézd, kedves, nézd, egy quinte royale:
a tíz, kilenc, a nyolc, a hét
s végül a szív-hatot!

(A kártyát,
avagy a létet cinkelik?)

Na most már szívhatod!


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/