JELENKOR

IRODALMI ÉS MÛVÉSZETI FOLYÓIRAT

1998. NOVEMBER


KÖRKÉRDÉS

*

KURDI IMRE
versei

SOLYMOSI BÁLINT
Jelena és Jerken
(Fáklyatörténet)

SZIJJ FERENC
verse

KUKORELLY ENDRE
versei

KÕRÖSI ZOLTÁN
Nagybudapesti Szerelmes Regény
(részlet)

VÖRÖS ISTVÁN
verse

TÉREY JÁNOS
verse

GARACZI LÁSZLÓ
Csömör és csúfolás

LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR
Caius Licinius Calvus költeményeibõl

FRANKL ALIONA - ZEKE GYULA
A másik város
(Egy nõ - Két hölgy)

ITALO CALVINO
Tûzvész a borzalmas házban

PAUL BRAFFORT
Rend a bûnben
(Kibernetikai tapasztalatszerzés Italo Calvinoval)

BALOG JÓZSEF
verse

PODMANICZKY SZILÁRD
Párducbõgetés, alapfokon

SZKÁROSI ENDRE
versei

JÓNÁS CSABA
Cetlik

PAPP ANDRÁS
Kimondott pillanatok

ROLAND BARTHES
Írni, tárgyatlan ige?

BOROS JÁNOS
A filozófiai "igazság" új nevei: metafora, rekontextualizálás és újraleírás

LOSONCZ ALPÁR-LACZKÓ SÁNDOR
E-mail interjú a filozófia természetérõl, státuszáról és jelenérõl

ANTHONY KENNY
A skepticizmusról és a bizonyosságról

DARVASI LÁSZLÓ
Az építkezés

A Pompeji szerzõinek betûrendes névsora 1990-1998


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
 
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/