KOVÁCS ANDRÁS FERENC

Radnóti-változatok

Szilágyi Julikának

Tajtékos égen ring a hold.
Csodálkozom, hogy élek.
Költõ szorong, kutat ma ritka sort:
Jobb szót lelek, csiszolt rímet cserélek.

Tajtékos égen ring a hold.
Ha verset írok - élek.
Lélek rebegne erre, rímbe... Most!
Rezzen kezem, s mégis lejegyzi: félek.

Mint régen... Éppúgy ring a hold.
Csodálkoztam, hogy éltem.
S míg tajtékzó, süket kor újra kinn tarolt,
Benn verset írtam én, bevallom, s néha féltem.

Tajtékos égen ring a hold.
Ha olykor írok: - élek.
Olykorban élek én e földön... Itt,
Mást vakmerõn hazudni félek.

Tajtékos égen ring a hold.
Csodálkozom, hogy élek.
Éj szemgödrében virradok:
Magányos, elszórt csont, fehérlek.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/