KIRÁLY LEVENTE

Pelyhes felhõ, kék háttérrel

Legyek megint ikonfestõ?
Pingáljak szentet, jézust, máriát
arany dombbal, kék háttérrel?
Nektek, mikor a nagy seggeket,
a rengõ melleket bámuljátok naphosszat
az olasz mester képein, és vele együtt
a perspektívára hivatkoztok?!
Nekem a Propagandaminiszter
nem cimborám, megbízást
nem kapok soha.
Inkább leiszom magam
a Négy Fõmérnökben,
és a Kardinális anekdotáit hallgatom.

Esetleg megfestem õt:
ott végzi dolgát,
pelyhes felhõ tetején.
Lehetne háttérben vihar,
páran lógnának, fejjel lefelé -
lehet, hogy jól megfizet érte?
Vagy üljön a mennyekben,
Simon Péter jobbján,
a kéket fessem a szemébe,
kardja legyen arany, vérrel terhes?

Félek tõle, még Istentõl se jobban.
Glóriás lesz, szent lesz,
a hit bajnoka és erõs.
Hazudok és hamisan gyónok:
az utókor nem érdekel.
De a pelyhes felhõhöz ragaszkodom,
abból nem engedek.
 
 

Iniciálé a Törvénykezéshez

Fölöttem éktelen lyuk: kék ég és egy felhõ,
kezemben precíz kódex, súlyos névsorokkal:
súlytalan halottak nevei.
Én csak pirossal írhatok, a Kardinális feketével,
pedig nem mondták, a színek mit jelentenek.

Egymásra morgunk, mint a komondorok;
a felejtés mozdulatát lesi bennem,
de én emlékezni akarok.
Hiába apám õ és összes õseim,
õszinte tisztelet nem járhat neki.

Érzi, jobb ha nem szólal meg,
csak kezében reszket a félelem:
ne higgyem csalhatatlannak magam.
Fél, hogy a hibák ugyanazok lesznek,
csak közben a számok törvénye lett hatalmasabb.
 
 

Koponya-hegy, esõ elõtt

Fején tüskés kábelglória: a Kardinális
a hit bajnoka, az egyetlen, ki végleg
legyõzte önmagát.
Sebei nem forrnak össze többé,
belõle vér folyik csak, a víz sehol.

- Meglásd, ezért még az összes meglakol,
a Császár körlevelet, selyemzsinórt küld,
rontást a vidékre, aszályt!
Hallgatom, ez már biztos a fájdalom,
õ nem akarhat rosszat, õ volt a legjobbik lator.

- Látod? A bosszú angyala már átkarol,
arcomat megtörli szivaccsal:
hûsít az égi méreg.
Menekülj, most veszélyes hely ez.
Nem lehet tiéd az ország, de túlélhetõ a kor.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/