TÉREY JÁNOS

Az acélt megedzik

Milyen telünk volt. A szivarkák hamuját
szõnyeg alá söpörted. Hó csak mutatóba hullott.
Vannak órák, amelyeknek a számlapján
fenyegetõbbnek tûnik ugyanaz az idõpont.
Annál tisztább a kép, minél kevesebb a ciráda.
Eszményi idõjelzõm csupasz, technicista szerkezet,
szapora mutatói edzett acélból vannak.
A keservit neki, olyan telem volt,
hogy csak hálni jártam az öreg Vág-mederbe,
s tavaszra leköszöntem a folyamõri posztról.
Elveszett horizontomról a szervezõ közép.
Az írmagnyi szerelmet szõnyeg alá söpörted
(végtisztesség, hûvös verem járt volna neki).
Íme, ott landolok, ahonnan vétettem,
a feneketlen üstben. Határjárás a megörökölt
birtokon. Málnáskertem apai szerzemény,
áltatom magam, hogy a buckákról látszik
a román határ. Itt voltam napszámos,
itt vihetném dûlõre kacifántos ügyemet.
Öreg napjaim, bújócskázom a jász kukoricásban,
öt méter széles a Zagyva vize, alig fodrozódik.
Kárbecslõm, exkuzálok. Olyan nyaram volt, százezer
bocsánat, lábon kellett eladnom idei gabonámat.
Helyes a dörgés, barátném, az a feneketlen üst
nagyotmondásom jellemzõ terméke. Lesz még két tûrhetõ évem,
aztán fogadja be nyüzüge testem a Gomböntõ kanala.
Neked is milyen teled volt, ujjaid
között az elvarratlan szálak összekócolódtak.
Én eközben rendületlenül kúsztam fölfelé
a szamárlétrán, iparkodtam a Cosmo-görlök
helyett, a hölgymagazinban két egybeírandó szó
közül kiütöttem a helyközt. Teljes létszám
az értekezleten: jobbomon a Fesön, balomon a Bjúti.
Kiteleltem vegyszeres nyugalomban,
elszórakoztattak a korszerû pszichiátria vívmányai.
És nincs bevett gyakorlat a problémamegoldásban,
csupa elkapart heg, olyan telem volt,
hogy elszemtelenedtem, és Rontó Pállá lettem,
telve békevággyal tárcsáztam a számod,
és hetekkel vetettem vissza a gyógyulási folyamatot.
Aztán nézhettem nagyokat.
Olyan kikelet készült, metszõ metrószélben álltam,
lekapattam a rõzsét, megint vezeklõfrizurám volt.
Maradhattam volna magnak.
A radai rosseb maradjon.
Ballagjunk tovább.
 

Kánaán

A torkát selymesíti a kánaáni asszony.
Téli konyhájában üresen itta a kávét,
nem fértek meg ugyanabban a csészében: tej és méz.

Kaptárak mellett lépked a kánaáni méhész.
Bár apadt volna el a tejem a böjt idején!
Origópontja a kínnak, lakatlan ágyunk.

A torka színselyembõl, õ az augusztusi asszony.
Hátulról kulcsolja a karját a nyakam köré,
a nagymedence mélyvize fölött tempózik velem.

Húsom a fogai között, magam is polgár Kánaánban.
Kézfejemet paskolgatja az örömzuhatag
nyúlfarknyi pihenõidejében, a haját macerálom.

Kardnyelõk gyöngye õ, a kánaáni asszony.
Benne van összes bizodalmam, pengeéles fogait
sosem érzem. Egymással betelten, dohányzunk.

Célforgalom Kánaánba. Lehazudta a csillagot
az égrõl, aki szerint a Szépilona sárral befent
megálló, aki szerint célállomásom Csömör.

Elblicceltem a téli félévet a kánaáni
mesterkurzuson. Most íme, sorszámot osztok
a kibukottaknak a lecövekelõk oldalán.

Hajrá, célforgalom a kánaáni sztrádán.
Jövök fölfelé, mint a higany, a dupla
aszfaltcsíkon nyitott sportkocsi gurul.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/