JELENKOR

IRODALMI ÉS MÛVÉSZETI FOLYÓIRAT

1998. JÚLIUS - AUGUSZTUS


LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR
versei

SIMON BALÁZS
Az emlékezõmûvész

HÁY JÁNOS
versei

TÉREY JÁNOS
versei

VÖRÖS ISTVÁN
versei

NEMES NAGY ÁGNES
Megkezdett beszélgetés Töttössy Beatricével
(A kérdezõ bevezetõjével)

SZITÁS ERZSÉBET
"Erkölcs és rémület között"
(Nemes Nagy Ágnes Alázat címû versérõl)

MAKAY IDA
versei

KIRÁLY LEVENTE
verse

SCHEIN GÁBOR
Az én metaforái Rába György költészetében

MARTYN FERENC
Levelek Török Lajoshoz
(IX. befejezõ rész)

MELIORISZ BÉLA
versei

FRIEDRICH NIETZSCHE
Így szólott Zarathustra
(Zarathustra elöljáró beszéde)

SUTYÁK TIBOR
Zarathustra - Fikció és fordítás

BICZÓ GÁBOR
Szakítás a filológiával
(A bölcselet alapélménye az ifjú Nietzsche gondolkodásában)

NAGY BOGLÁRKA
Hetvenhét, kilencvennégy
(Zeke Gyula és Zoltán Gábor könyvérõl)

SZILÁGYI MÁRTON
A deKONcepciók szabadsága
(Kovács Sándor s.k.-Odorics Ferenc: Posztmagyar; Hárs Endre-Szilasi László: Lassú olvasás)

KISS GÁBOR ZOLTÁN/RÁCZ I. PÉTER
Félre-mix
(Hódosy Annamária-Kiss Attila Attila: Remix)

BAGI ZSOLT
Fiatal filozófia születése
(A Kitolási szakasz címû antológiáról)

P. MÜLLER PÉTER
A színház vége avagy az applikáció mûvészete
(Jan Kott: Istenevõk; A lehetetlen színház vége)


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
 
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/