ORAVECZ IMRE

Szajla
(Verstanulmányok egy faluregényhez)

Overál

Apám egyrészes szerelõruhája, kezeslábasa,
melyet Kanadából hozott magával,

kekiszínû volt, és teles-tele mindenféle izgalmas külsõ- és belsõzsebbel,
zsebek a farán, a mellén, a lábszárain, sõt, még az ujjain is,
olyan sok különféle alakú és méretû tárolóhely,
hogy szinte alig tudtam megszámolni ,
és ráadásul húzódott még baloldalt, a farzseb és a szár oldalvarrása közt egy
          / harántpánt is,
melybe kalapácsot, harapófogót és más effélét lehetett munka közben akasztani,

második-világháborús vagy koreai-háborús amerikai filmekben viselnek ilyet a
          / repülõgépszerelõk meg a torpedóromboló-gépészek,

gyerekkoromban alig hordta,
csak rendkívüli alkalmakkor bújt bele,
Gyuri bátyám látogatásakor például,
mikor disznóöléskor átjött hozzánk egy hajnalon,
de kötényt köthetett elé,
és nagyon vigyázhatott rá,
vagy levetette,
mikor a benti munka, a feldolgozás kezdõdött,
mert nem lett pecsétes,

még 58-ban sem kenõdött össze nagyon,
mikor siroki unokabátyám, Sanyi öreg, favázas DKV-jával meglátogattak a
/ szabadság-hegyi gyermekszanatóriumban,
és az istenhegyi úton felfelé menet tengelytörést szenvedtek,
és apám cserélte ki helyben a meghibásodott alkatrészt egy valahonnan
/ sebtében kölcsönkért éppel,
mert mikor jóval a látogatási idõ után végre elcsigázottan, csapzottan
/ beállítottak az intézetbe,
csak némi por tapadt rá itt-ott,
és az ujjvégeken sötétlett valami koromszerû, ritkás elszínezõdés,
késõbb már nem óvta annyira,
disznóöléskor már egész nap abban dolgozott,
abban perzselt, kapart, darabolt, darált, sózott, töltött,
és az autója alá is mindig abban mászott,
mikor lett saját autója,
és valamiért alá kellett feküdnie,

csakhogy amíg a zsírt mosással el lehetett távolítani,
addig a motorolajfolt vagy egyéb gépi szennyezõdés kivehetetlennek bizonyult,
és örökre benne maradt,

de más változás nem esett rajta az évtizedek során,
nagyon tartós anyagból készülhetett,
és igen erõs cérnával és sokszorosan varrhatták,
mert sosem szakadt el,
sosem feslett fel sehol,
de még csak számottevõ kopás sem mutatkozott rajta az állandó dörzsölõdésnek,
/ surlódásnak kitett pontokon, a térdek vagy a könyökök táján,

szívósan ellenállt minden külsõ behatásnak,
nem nyúlott, nem fakult ki,
megõrizte alakját, szinét,
és nemhogy veszített volna idõvel vonzerejébõl,
a fokozatos elpiszkolódás inkább patinát kölcsönzött neki,
és növelte varázsát,

apám halála után tûvé tettem érte a házat,
de nem találtam sehol,

élete utolsó éveiben mégiscsak felmondhatta tehát valamikor a szolgálatot,
vagy nagyon csúnyán, magjavíthatatlanul elhasadt, szétfoszlott,
vagy úgy bemocskolódhatott,
hogy belül is ragadt, és apámnak nem akarózott többé felvenni,
és kéztörlõrongynak nem akarván feldarabolni, kegyeleti okokból õ maga
/ semmisítette meg,
jobb is,
mert így nem nekem kellett elégetnem.
 

Dolyina Fara

Dolyina felsõ vége, a völgytorok,
hol a két hegyvonulat találkozik,
a fenék berekesztése,
a lejtõ kezdete,

magába foglalja a karéjalakú, erdõs hegyhátat is,
de elsõsorban a megmûvelt területet értettük rajta,
középen az enyhén lapályszerût,
és a földúttól balra az oldalt,
hol majdnem a gerincig számítottuk,

külsõre olyan volt, mint a völgy egyéb erdõmelléki részei,
kapásnövényeket váltogattak rajta gabonafélékkel és pillangósvirágúakkal,
és ha kukorica következett,
ugyanúgy kárt tett benne a vaddisznó, a borz, mint máshol,
vagy ha nagy esõ esett,
a víz ugyanúgy kimosta a barázdákat, mint Dolyina-verõben vagy
/ Dolyina-árnyékban,

nekem mégis többet jelentett,
bennem különleges helyet foglalt el,

itt érte el az erdõt az út,
Mizser alá menet itt csapta meg orrom elõször az avarillat,
itt gyorsult fel visszafelé jövet lejtmenetben legjobban a bicikli,
valahol itt eredt a Patak,
itt érett legkékebbre a futószeder és legfeketébbre a gyalogbodza,
itt ciripeltek leghangosabban a tücskök,
itt búgtak leglágyabban a gerlék,
nyári nap végén itt enyhült legelébb a hõség,
itt kúszott ki délután az erdõbõl az elsõ árnyék,
alkonyodván itt szállt le elsõként a harmat,
itt merészkedtek sötétedés elõtt legmesszebbre a fák alól az õzek,
itt kezdtek legelõször huhogni a baglyok,

ez volt Dolyina legtávolabbi pontja,
hova Mikiék istállópadlásáról elláttunk,
ez jelképezte számomra a messzeséget,
ha világgá mentem,
mindig ezt vettem célba,
bár félútról, Csabai nene ék konyhakertjétõl mindig visszafordultam,
mert addigra egészen besötétedett és féltem.
 

Cigány-pást

A falu fölötti füves, bokros hegyoldal,
Ondro- güdri nél kezdõdött,
és a felszín hajlásait követve átnyúlt a vele tompaszöget bezáró Dolyinka felé,
fönt szántók, lent kertek határolták,

széltében hosszú, teraszszerû tehéncsapások húzódtak rajta, mert tavasszal,
míg ki nem hajtott a csordás,
alkalmi legelõnek használták,

korán megfakadt rajta a fû,
nagy lévén nem kószált le róla gyorsan a jószág,
és termett ott még bõven trenka, csipke, eper is,
de alapvetõen az jellemezte,
hogy ott laktak a cigányok,

az összterülethez képest kis helyen,
a leghasznavehetetlenebb pontján,
a hepehupás, vízmosásos alsó részen,
mindjárt a kertek végében,

nem sokan,
csak hat-nyolc család,
apró, egyszobás, zsúpfedeles házakban,
és mérhetetlen szegénységben éltek,
részint napszámból, részint kéregetésbõl,

az egyetlen kivételt a Bencsik-család képezte,
tehetõsség dolgában némely falubelivel is felvehették volna a versenyt,
ez meglátszott a házukon is,
több helyiségbõl állt és cseréptetõ fedte,
és udvar is volt rendes kerítéssel, kapuval,
az udvarban pedig gyümölcsfák és kút,

a család feje, az öreg Urbán ezért nagy tiszteletnek örvendett,
és népe úgy tekintett rá, mint holmi vajdára,

mi sosem legeltettünk a Cigány-páston,
mi Szent György-nap elõtt vagy a közeli Baji-pástra vagy Borzsába hajtottunk,
és játszani se jártam oda,
mert az alvégi gyerekek felségterületének számított,
de anyámmal olykor elhaladtunk fölötte a tetõn,
ha kivételesen arra mentünk Csapás Aljára vagy Recski Határba,
annál többször megfordultam lent, a cigánysoron,
mely nem is igazán sor volt,
hanem inkább hóstya,
olyan szeszélyes összevisszaságban helyezkedtek el a házak,

mindig anyám küldött,
éspedig mindig Fánihoz azzal,
hogy ekkor meg ekkor ide meg ide jöjjön napszámba,
vagy hozzánk,
ha otthon akart neki munkát adni,

valahányszor megtettem az ürülékszagú utat az elsõ cigányháztól Fáni kissé
/ félreesõ házáig és vissza,
úgy éreztem, titokzatos, idegen világba kerülök,
hol veszélyek leselkednek rám,
de nem féltem,
hogy megvernek vagy elrabolnak,
mert szentül hittem,
hogy Fánival való szoros, szinte családias kapcsolatunk védõburkot von körém, melyet senki, semmi nem törhet át,
csak a nyitott ajtók elõtt guggoló, pipázó, fogatlan öregasszonyok láttán
/ remegtem meg mindig,
pedig barátságosan mosolyogtak rám,
és a nevemen szólítottak.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/