ORAVECZ IMRE

Szajla

(Verstanulmányok egy regényhez)


Nyárikonyha

A házzal szemben, a Baji-porta felõli oldalon állt, a kõfal mellett,

valójában nem is nyárikonyha volt,
hanem csupán tûzhellyel egybeépített nagy, szabadtéri kemence,
mely fölé félhajas tetõt emeltek,
de igazi nyárikonyha híján nyárikonyhának hívtuk,
mert ugyanazt a szerepet töltötte be:
nyáron ott fõztünk, sütöttünk,

a tetõt négy fûrészeletlen, hántolt akácoszlop tartotta,
és az általuk határolt terület alig haladta meg valamivel a kemence alapterületét,
mi azt eredményezte,
hogy jóformán nem lehetett alá állni,
mert egész belsõ terét kitöltötte, a kemence
és az a tíz-húsz centi,
amennyivel körben túlnyúlt a kemencén,
csak ahhoz bizonyult elegendõnek,
hogy ha csendes esõ esett,
nem ázott meg alatta az építmény,
ha viszont a szél is fújt,
könyörtelenül beverte a cseppeket,
vihar, zivatar következményeirõl nem is beszélve,

a kemence két szintre oszlott,
az alsó szint felét a tûzhely foglalta el,
a felsõ szintet lomtárnak, sutnak használtuk,
apám olykor elõráncigált valamit a felsõ szintrõl vagy feldugott oda valamit,
én és húgom néha felmásztunk az alsó szint szabad felére játszani,
de a legtöbb idõt anyám töltötte a nyárikonyhán,
helyesebben a kemence elõtt,
mert magán a nyárikonyhán nem lehetett tartózkodni,
hanem csak a kemencét övezõ udvarrészen,
honnan ügyködés közben be-benyúlt vagy be-behajolt a kemence fölé,
    vagyis a nyárikonyhába,
anyám a tûzhelyen ételt fõzött, moslékot melegített,
a kemencében pedig kenyeret sütött,
a kemence tûzterének kezelése nem jelentett neki gondot,
mert alacsonyan helyezkedett el az ajtaja,
de a tûzhely használata már nehézségek elé állította,
túl magasan feküdt a lapja,
és ahhoz, hogy a legtávolabbi pontjára helyezett edényt is elérje,
egy kõlépcsõfokra kellett hágnia,
melyet apám tett neki oda,

azon is állt mindig,
ha fõzött,
de így is mindig ágaskodni kényszerült,
ha a fedõt levéve valamelyik fazékba vagy serpenyõbe akart kukkantani,

a kinti fõzés általában májusban kezdõdött és késõ õszig tartott,
de a kéthetente ismétlõdõ kenyérsütés kiterjedt az egész esztendõre,
anyám a legnagyobb fagyban, hóban is begyújtott a kemencébe,
és mikor megvirradt,
gyönyörû, nagy, malomkerékszerû vekniket varázsolt elõ belõle,

ilyenkor napközben a nyárikonyha elhagyatottan, élettelenül
    árválkodott az udvaron, mint egy zátonyra futott hajó,
kéménye nem füstölt,
és eltûntek róla az edények, a kiakasztott szûrõk, sziták, merõkanalak
    és egyéb háztartási eszközök,
nem készült benne se ebéd, se vacsora,
de továbbra is óvtuk, vigyáztunk rá,
ha alá fújta a szél a havat,
lesöpörtük,
ha alá húzódtak a tyúkok,
kikergettük õket.
 

Úri gomba

Hivatalosan császárgomba,
de csak úri gombaként ismertük,

egy-egy példányának fellelése majd akkora örömet okozott, mint a cepéé,
vagy még nagyobbat,
mert ritkább volt és látványosabb,

narancspiros, tûzvörös vagy sárga kalapjának már a megpillantása
is nagy izgalmat keltett,
és egybõl átragadt a gombázó társaira is,
kik a hívásra menten a helyszínen teremtek,

legjobban akkor bûvölt el bennünket,
ha még nem nyílott ki,
és végére állított kacsatojás módjára félig még megbújt fehér burkában,
vagy ha már kitakarta is kissé tönkjét,
de még mindig burokmaradványok borították,

ilyenkor olyan benyomást keltett,
mintha éppen születõben volna,
mintha csak pár perce nyomta volna fel magát a földbõl,

Darnóban, az elhagyott Medveczki-féle almás közelében volt egy
melegebb, borókás rész a tölgyesben,
hová tartósan besütött a Nap,
ezt valahogy nagyon kedvelte,
ott mindig találtunk,
mielõtt lefordultunk volna a güdör <MI>felé,
bár néha Kishegyben is elõfordult,
a túlsó oldalban, az út feletti meredélyen,
hol nem borította avar a kavicsszemcsés talajt,

csak kényes gomba volt,
és az átlagosnál jobban kellett vele vigyázni,
mikor felvettük,
mert pattanva tört a húsa,
és szállítani csak úgy lehetett,
hogy a többi gomba tetejére helyeztük a hátyiba,
nehogy nyomás érje,

legtöbbször levesbe tettük, tisztán vagy galambfélével keverten,
felséges ízt adott neki,
de aszaltuk is,

nem emlékszem az utolsóra,
valamikor a hatvanas évek közepén lehetett a kezemben,
azóta nincs,
kiveszett,
nem is keresem többé,
végzett vele az erdõ változása,
a savas esõ meg az összezsugorodott faállomány.


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
 
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/