JELENKOR

IRODALMI ÉS MÛVÉSZETI FOLYÓIRAT

1996. ÁPRILIS


KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ
Egy mondat
(Metszet egy készülõ könyvbõl)

*

TOLNAI OTTÓ
verse

ZÁVADA PÁL
Jadviga-napló: Húsvéti engesztelés

CSENGERY KRISTÓF
versei

BACSÓ BÉLA
Mûvészet komor ég alatt
(Paul Celan mûvészetérõl)

SIMON BALÁZS
versei

MARCEL PROUST
De Guermantes úr Balzacja

MARTYN FERENC
Journal
(Antal István interjúja)

GELLÉR B. ISTVÁN
Emlékfoszlányok Martyn Ferencrõl

SÁNDOR IVÁN
Posztamens

SZÕKE KATALIN
Olga Szedakova versei elé

OLGA SZEDAKOVA
versei
(Baka István fordításában)

SCHEIN GÁBOR
A csend poétikája Pilinszky János költészetében

VITÉZ GYÖRGY
verse

VÖRÖS ISTVÁN
Szabadfogású irodalom
(Fráter Zoltán beszélgetése)

*


BABARCZY ESZTER
Levél Bónus Tibornak

FARKAS ZSOLT
Kritikavita-kritika
(vita)

*

KUKORELLY ENDRE
Rend kívül. "Õ inkább saját phantasiája szerint"
(Báthori Csaba: Hölderlin a toronyban. Szövegdokumentumok)

JÁSZ ATTILA
A növényi létforma leírásai
(Michael Donhauser: Kérvény a réthez)

BOHÁR ANDRÁS
Beszédmódok, értékek
(Panoráma mûvészeti könyveink tükrében)

HAVASRÉTI JÓZSEF
Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-1988)
 

KÉPEK

MARTYN FERENC rajzai
A számadó leánya [1960]
Szörnyetegek és madarak [1953]
A fazekas [1965]
Szõlõprés elipszisekkel [1966]
Madár a fészkével [1974]

NÁDOR KATALIN fotói


ÉSZREVÉTELEIT, MEGJEGYZÉSEIT KÉRJÜK KÜLDJE EL A KÖVETKEZÕ CÍMRE: jelenkor@c3.hu
 


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/